PamátkyKostel

V samém středu obce Tlumačov se je situován středověký kostel, který je dokladován již v roce 1373 (1407) a dnes je kulturní památkou. V roce 1862 dovezl farář Steiniger ostatky Sv. Martina.

Stavebně je kostel 23,48m dlouhý, 9,54m široký, 5,96m vysoký – se střechou 11,72m a věž postavená v roce 1585 stavitelem Šimonem Vlachem z Kroměžíže má výšku 21m. Nejstarší část kostela je presbytář s gotickou klenbou a dvěma románskými okny. Zajímavostí je náhrobní kámen Rudolfa Purkrabího z Donína s datováním 1610. Na západní straně presbytáře otvírá veliký románský oblouk prostor do chrámové lodi, která je prosvětlena dvěma velkými okny z každé boční strany chrámové lodě. V pozadí na dvou mohutných kamenných pilířích a klenbě spočívá chór se zděným zábradlím. Ze západní straně lodě přiléhá mohutná čtyhranná věž, kterou nechala vystavět Kunata z Vrchlabí. Hlavní vstup do kostela přes přízemí věže tvoří vzácný románský portál. Nové dvěře nechal roku 1894 vyrobit Antonín Procházka.


Na věži jsou vidět pozůstatky slunečních hodin později nahrazení ciferníkovým strojkem, okna jsou gotická, avšak doplněná o velké renesanční oblouky. Věž je zakončena pyramidovou střechou s křížem. Kostel se severní strany doplňuje sakristie. Kostel byl součástí areálu opěvněné tvrze, kterou dnes lehce přiznává nepatrné návrší.


Výpis z knihy „Tlumačov, popis dějepisný,..“ od Dr.Ignáce Horníčka vydanou 1927 ve Vyškově provedl Pavel Oliviéro Král.Více informací o tlumačovském kostele se dozvíte na webu Národního památkového ústavu ZDE.

Fara

Existence kostela se nepřímo připomíná k roku 1368 a posléze k roku 1373, kde již existovala fara, která se připomíná znovu k roku 1407. K faře byly přifařeny osady Hoštínek, Olšovec, Kurovice a Záhlinice. V druhém desetiletí 15. století se na Moravě zformovala mocná skupina šlechty nakloněná husitismu, ovládající zemské úřady a otevřela viklefsko-husitské agitaci moravský venkov. Moravští páni, jako Lacek z Kravař, Petr Strážnický z Kravař a další, využili svého patronátního práva nad farami a začali do svých kostelů uvádět husitské kněze, takže již od roku 1419 se tlumačovská fara stává husitskou.

Posléze faru i kostel až do konce 16., resp. do počátku 17. století, ovládli Bratříci, Jednota bratrská, kazatelé protestantští, evangelíci. V období třicetileté války roku 1620/21 byl Tlumačov spolu s farou, kostelem a kostelní kryptou vypleněn a vydrancován polskými císařskými lisovčíky, čímž fara zanikla. Ve 40. létech 17. století byl Tlumačov přifařen k Hulínu a od roku 1656 ke Kvasicím.

Roku 1755 byla opět v Tlumačově zřízena fara, která byla severozápadně od kostela dostavěna roku 1759. Jedná se o jednopatrovou budovu, tehdy v průčelí se slunečními hodinami, spolu s hospodářskými budovami s průčelím orientovaným k silnici. Nad dveřmi v pískovcovém portálu nápis: A VIRGINEO PARTU 1759 /Od narození Páně/25.12./1759/. K Tlumačovu byly přifařeny Kurovice a Záhlinice, které roku 1784 byly opět odloučeny a pod Tlumačov spadaly jen dvory Skalka a Terezov.

Křížky, kapličky, Boží muka


Drobné náboženské objekty:

 • kříž na Slivotíně
 • kříž u pálenice ke Kurovicím
 • socha Sv. Josefa ochránce
 • kříž pruskorakouských vojáků
 • kaple u rozcestí na Kurovice
 • kříž na hřbitově
 • sousoší u kostela, sakristie
 • kříž před kostelem
 • socha Panny Marie na náměstí
 • kříž blahoslaveného Karla I.
 • kříž Sv.Jan a Pavel, u cesty k Machové
 • kříž dřevěný u zahradnictví k Otrokovicím


Kulturní památky - drobné objekty:

 • sloup Sv.Trojice nad cementárnou
 • kaplička sv.Rodiny u kostela
 • socha sv.Nepomucký na návsi
 • kříž u Hřebčína


Objekty ztracené:

 • Kovový kříž u kostela (sakristie)
 • obrázky u Kurovic
 • obrázek na Ořechu
 • kříž pod Hoštínkem (u hájku)


 • ... a další


 

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru