Aktuality

Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.Naše fara byla nabídnuta ke krátkodobému ubytování pro občany Ukrajiny utíkající před válkou.

Na faře byla ubytována na potřebnou dobu skupina občanů Ukrajiny utíkající před válkou.Náboženská výuka dětí probíhá na faře, každý čtvrtek od 17:00. Vede paní Dana Malenovská.Od podzimu roku 2020 se připravuje restaurátorský záměr na restaurování obrazu sv. Martina na hlavním oltáři na rok 2022.

NPÚ vydal schválení k restarurátorskému záměru na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Nacenění: 445 000 kč. Plánovaná realizace v roce 2022 bude záviset na finanční dotaci MK ČR a Zlínského kraje.

Paní Grossová z NPÚ dala souhlas k restaurování plátna, zamítla však ZS na restaurování rámu. V 1. polovině příštího roku dojde vyjádření Ministerstva kultury ČR ohledně schválení či neschválení žádosti o dotaci na restaurování plátna obrazu sv. Martina.

Letos, v roce 2022, budou zahájeny práce na restaurování obrazu sv. Martina, a to ve výši dotace obce Tlumačov (100 000 kč) a daru fyzické osoby 50 000 kč + dvou darů fyzických osob (6 000 + 5 000). Zbylé práce ve výši 210 000 kč jsou plánovány na příští rok v závislosti na dotací ZK a MK ČR, o které budé zažádáno do konce června. Na restaurování rámu paní Grossová z NPÚ Kroměříž po více jak ročním jednání stále nevydala závazné stanovisko.

Venku na vývěsce kostela i zde v dokumentu jsou telefonní kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích našeho Zlínského kraje.

Biblický citát na dnešní den
Jsi člověk, ne Bůh. (Ez 28,9)

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru