Aktuality

Od 02.01.2022 na našich stránkách v sekci Informace najdete stránku Téma týdne, která je pravidelně aktualizována a její text je inspirován úryvkem z evangelia, který se čte aktuální neděli při katolických bohoslužbách. Stránka prozatím běží ve zkušebním režimu.Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.Započatý synodální proces může být prostředkem k oživení našich farností. Jde o pozvání snažit se v malých skupinkách rozpoznat, co v této chvíli od své církve, od nás, chce náš Pán. Kdo se chce zapojit do pracovních skupinek, přihlaste se u Martina Fajkuse.Náboženská výuka dětí probíhá na faře, každý čtvrtek od 17:00. Vede paní Dana Malenovská.Od podzimu roku 2020 se připravuje restaurátorský záměr na restaurování obrazu sv. Martina na hlavním oltáři na rok 2022.

NPÚ vydal schválení k restarurátorskému záměru na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Nacenění: 445 000 kč. Plánovaná realizace v roce 2022 bude záviset na finanční dotaci MK ČR a Zlínského kraje.

Paní Grossová z NPÚ dala souhlas k restaurování plátna, zamítla však ZS na restaurování rámu. V 1. polovině příštího roku dojde vyjádření Ministerstva kultury ČR ohledně schválení či neschválení žádosti o dotaci na restaurování plátna obrazu sv. Martina.

Venku na vývěsce i zde v dokumentu jsou telefonní kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích našeho Zlínského kraje.

Biblický citát na dnešní den
Bože, ty sám si zapiš mou bídu a mé slzy. (Ž 56,9)

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru