AktualityVe středu 01.05. jsme vstoupili do měsíce května, měsíce Panny Marie. Májové pobožnosti bývají v pondělí a čtvrtek po mši sv. a v ostatní dny v 18:00, včetně neděle. Místo promluvy při mši sv. bude májové čtení o Panně Marii s názvem „V ní je církev celá svatá“.Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 3 744 kč. Děkujeme všem dárcům.Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.V sobotu 01.06. bude v 17:00 na faře spolčo.Dne 19.05. skončila doba velikonoční. Od 20.05. nahrazuje modlitbu Raduj se královno nebeská – modlitba Anděl Páně.Spolčo Tlumačov pořádá Tábor pro děti z Tlumačova od 1. do 8. třídy. Více informací na plakátku níže:
Redakce časopisu Rodinný život nabízí možnost předplatného.Na našich webových stránkách farnosti Tlumačov jsme vytvořili stránku pro tlumačovské Spolčo. Budou zde zveřejňovány aktuality pro jejich členy a další zajímavosti pro ostatní návštěvníky. Stránku najdete v sekci Informace.Na našich stránkách v sekci Informace najdete stránku Téma týdne, která je pravidelně aktualizována a její text je inspirován úryvkem z evangelia, který se čte aktuální neděli při katolických bohoslužbách.Letošní etapa opravy střechy fary skončila v rozsahu 1 085 000 kč s přispěním ZK 300 000 kč, obce 200 000 kč, ACO 100 000 kč, 480 000 kč bude uhrazeno z vlastních zdrojů. Zbývající 2 etapy jsou naceněny částkou 2 800 000 kč.Náboženství bude od 26.09.2023 v úterý v 17:15.Naše fara byla nabídnuta ke krátkodobému ubytování pro občany Ukrajiny utíkající před válkou.

Na faře byla ubytována na potřebnou dobu skupina občanů Ukrajiny utíkající před válkou.V roce 2023 začala oprava střechy fary. Realizace je rozložena do několika roků podle finančních prostředků a výše schválených dotací. Celkové náklady 3 410 000 kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Rapos. Současně by v roce 2023 měly být dokončeny restaurátorské práce na oltářním obrazu sv. Martina.

Oprava střechy fary je plánována na tři roky. Fáze z roku 2023 byla firmou Rapos zahájena 07. srpna 2023. Náklady na tuto etapu činí 1 100 000 kč. Slíbená je dotace ZK 400 000 kč, obce Tlumačov 200 000 kč a arcibiskupství olomouckého 100 000 kč. Z vlastních zdrojů bude třeba uhradit 400 000 kč.Od podzimu roku 2020 se připravuje restaurátorský záměr na restaurování obrazu sv. Martina na hlavním oltáři na rok 2022.

NPÚ vydal schválení k restarurátorskému záměru na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Nacenění: 445 000 kč. Plánovaná realizace v roce 2022 bude záviset na finanční dotaci MK ČR a Zlínského kraje.

Paní Grossová z NPÚ dala souhlas k restaurování plátna, zamítla však ZS na restaurování rámu. V 1. polovině roku 2022 dojde vyjádření Ministerstva kultury ČR ohledně schválení či neschválení žádosti o dotaci na restaurování plátna obrazu sv. Martina.

V roce 2022 zahájeny práce na restaurování obrazu sv. Martina, a to ve výši dotace obce Tlumačov (100 000 kč) a daru fyzické osoby 50 000 kč + dvou darů fyzických osob (6 000 + 5 000). Zbylé práce ve výši 210 000 kč jsou plánovány na rok 2023 v závislosti na dotací ZK a MK ČR, o které budé zažádáno do konce června roku 2022. Na restaurování rámu paní Grossová z NPÚ Kroměříž po více jak ročním jednání stále nevydala závazné stanovisko.


Venku na vývěsce kostela i zde v dokumentu jsou telefonní kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích našeho Zlínského kraje.
Biblický citát na dnešní den
Budete jásat v nevýslovné radosti. (1P 1,8)

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru