AktualitySbírka z minulé neděle činila 4 794 kč. Děkujeme všem dárcům.Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.Od 09. do 14. srpna se uskuteční Celostátní setkání mládeže, kde bude možné prožít živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Jsou zváni mladí ve věku 14 – 26 let. Od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/.Májové jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv., v ostatní dny v 18:00 včetně neděle.Od 23.05. zapisuje v sakristii paní Hánová úmysly na mše sv. na příští pololetí.Farnost Otrokovice zve od 11. – 16.07. na farní dovolenou na poutním místě Králíky. Možnost projít Jeseníky, Orlické hory, navštívit poutní místo Neratov a jiné. Bližší informace na plakátě. Přihlášení do konce května.

Od 14.03.2022 není povinné nošení respirátoru v kostele. Vrací se pozdravení pokoje do mše sv.Od 02.01.2022 na našich stránkách v sekci Informace najdete stránku Téma týdne, která je pravidelně aktualizována a její text je inspirován úryvkem z evangelia, který se čte aktuální neděli při katolických bohoslužbách.Sestry karmelitky, které staví nový klášter v Drastech na Praze-Východ, prosí o podporu. Také nabízejí své výrobky na svém e-shopu. Více na https://karmeldrasty.eu nebo https://galerie.karmeldrasty.eu.Římskokatolická farnost Otrokovice pomáhá Ukrajině. Byl spuštěn web, kde se můžete přihlásit k různému druhu pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Více info na webových stránkách ZDEZDE.Naše fara byla nabídnuta ke krátkodobému ubytování pro občany Ukrajiny utíkající před válkou.

Na faře byla ubytována na potřebnou dobu skupina občanů Ukrajiny utíkající před válkou.Náboženská výuka dětí probíhá na faře, každý čtvrtek od 17:00. Vede paní Dana Malenovská.Od podzimu roku 2020 se připravuje restaurátorský záměr na restaurování obrazu sv. Martina na hlavním oltáři na rok 2022.

NPÚ vydal schválení k restarurátorskému záměru na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Nacenění: 445 000 kč. Plánovaná realizace v roce 2022 bude záviset na finanční dotaci MK ČR a Zlínského kraje.

Paní Grossová z NPÚ dala souhlas k restaurování plátna, zamítla však ZS na restaurování rámu. V 1. polovině příštího roku dojde vyjádření Ministerstva kultury ČR ohledně schválení či neschválení žádosti o dotaci na restaurování plátna obrazu sv. Martina.

Venku na vývěsce kostela i zde v dokumentu jsou telefonní kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích našeho Zlínského kraje.

Biblický citát na dnešní den
Proste a dostanete.   (J 16,24)

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru