Aktuality

V sobotu 7. října je pouť našeho děkanátu na Velehrad, pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. V letošním roce bude v rámci poutě také setkání farníků s biskupem Josefem. Na tomto setkání chce o. biskup naslouchat, ale také odpovídat na dotazy farníků. Vzadu v kostele je krabička, do které můžeme vkládat dotazy na o. biskupa. Další možnost je poslat dotaz na email: ptejsebiskupa@ado.cz.Náboženská výuka dětí bude probíhat na faře, ve čtvrtek od 16:45. První setkání proběhne ve čtvrtek 21. září. Povede paní Dana Malenovská.Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.Na našich webových stránkách farnosti Tlumačov jsme vytvořili stránku pro tlumačovské Spolčo. Budou zde zveřejňovány aktuality pro jejich členy a další zajímavosti pro ostatní návštěvníky. Stránku najdete v sekci Informace.Na našich stránkách v sekci Informace najdete stránku Téma týdne, která je pravidelně aktualizována a její text je inspirován úryvkem z evangelia, který se čte aktuální neděli při katolických bohoslužbách.

Naše fara byla nabídnuta ke krátkodobému ubytování pro občany Ukrajiny utíkající před válkou.

Na faře byla ubytována na potřebnou dobu skupina občanů Ukrajiny utíkající před válkou.V letošním roce 2023 začne oprava střechy fary. Realizace bude rozložena do několika roků podle finančních prostředků a výše schválených dotací. Celkové náklady 3 410 000 kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Rapos. Současně by letos měly být dokončeny restaurátorské práce na oltářním obrazu sv. Martina.

Oprava střechy fary je plánována na tři roky. Letošní fáze (2023) bude firmou Rapos zahájena 07. srpna 2023. Náklady na letošní etapu činí 1 100 000 kč. Slíbená je dotace ZK 400 000 kč, obce Tlumačov 200 000 kč a arcibiskupství olomouckého 100 000 kč. Z vlastních zdrojů třeba uhradit 400 000 kč.Od podzimu roku 2020 se připravuje restaurátorský záměr na restaurování obrazu sv. Martina na hlavním oltáři na rok 2022.

NPÚ vydal schválení k restarurátorskému záměru na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Nacenění: 445 000 kč. Plánovaná realizace v roce 2022 bude záviset na finanční dotaci MK ČR a Zlínského kraje.

Paní Grossová z NPÚ dala souhlas k restaurování plátna, zamítla však ZS na restaurování rámu. V 1. polovině příštího roku dojde vyjádření Ministerstva kultury ČR ohledně schválení či neschválení žádosti o dotaci na restaurování plátna obrazu sv. Martina.

V roce 2022 zahájeny práce na restaurování obrazu sv. Martina, a to ve výši dotace obce Tlumačov (100 000 kč) a daru fyzické osoby 50 000 kč + dvou darů fyzických osob (6 000 + 5 000). Zbylé práce ve výši 210 000 kč jsou plánovány na rok 2023 v závislosti na dotací ZK a MK ČR, o které budé zažádáno do konce června roku 2022. Na restaurování rámu paní Grossová z NPÚ Kroměříž po více jak ročním jednání stále nevydala závazné stanovisko.


Venku na vývěsce kostela i zde v dokumentu jsou telefonní kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích našeho Zlínského kraje.
Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. (Mt 9,13)

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru