OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 27.11.2022 do 04.12.2022

Den
Datum
 
Neděle
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

-  začíná nový liturgický rok
09:00
Za farníky
Pondělí
28.11.
18:00
Volný úmysl
Úterý
29.11.
Středa
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Čtvrtek
01.12.
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti (svátost smíření)
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
02.12.
 
-  1. pátek v měsíci
Sobota
03.12.
Památka sv. Františka Xaverského
Neděle
04.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za † Horymíra Vráblíka, jeho rodiče a rodiče Koudelkovy


Účelová sbírka na opravy kostela z minulé Ne činila 4 080 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Zítra v pondělí bude v našem kostele sloužit mši sv. novokněz P. František Šary. Od 17:30 bude k dispozici ke svátosti smíření a po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.

Kromě neděle budeme mši sv. začínat v adventu vzadu v kostele s dětmi průvodem s lampičkami.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

V pátek zveme děti na spolčo, které bude na faře v 17:00. Téma: Buď s Bohem!

V sakristii se vždy po mši sv. zapisují úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 20.11.2022 do 27.11.2022

Den
Datum
 
Neděle
20.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
-  sbírka opravy kostela
09:00
Za † Lukáše a Marii Kubičíkovy a rodinu Patisovu
Pondělí
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o dar víry pro celou rodinu
Úterý
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Středa
23.11.
Středa 34. týdne v mezidobí
Čtvrtek
24.11.
Památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze, a druhů mučedníků
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za dar víry, zdraví s prosbou o Boží požehnání
Pátek
25.11.
Pátek 34. týdne v mezidobí
Sobota
26.11.
Sobota 34. týdne v mezidobí
Neděle
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

-  začíná nový liturgický rok
09:00
Za farníky


V sakristii se vždy po mši sv. zapisují úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání pastorační rady.

V sobotu bude v 10:00 na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

Příští neděli budou požehnány adventní věnce, které si přede mší sv. položíte před oltář.

Příští pondělí 28. 11. bude v našem kostele sloužit mši sv. novokněz P. František Šary. Od 17:30 bude k dispozici ke svátosti smíření a po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 13.11.2022 do 20.11.2022

Den
Datum
 
Neděle
13.11.
Slavnost SV. MARTINA, patrona farního kostela
09:00
Za farníky
14:00
Svátostné požehnání
Pondělí
14.11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí
Úterý
15.11.
Úterý 33. týdne v mezidobí
Středa
16.11.
Středa 33. týdne v mezidobí
Čtvrtek
17.11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Pátek
18.11.
Pátek 33. týdne v mezidobí
Sobota
19.11.
Sobota 33. týdne v mezidobí
Neděle
20.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
-  sbírka opravy kostela
09:00
Za † Lukáše a Marii Kubičíkovy a rodinu Patisovu


Od dnešního dne se v sakristii vždy po mši sv. zapisují úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Tento týden bude otec Michal do soboty na exerciciích. V případě potřeby se obráťte do Žeranovic na o. Radomíra Němečka, mob.: 731 621 263

Do zítřejšího pondělí se mohou mladí přihlásit na Arcidiecézní setkání mládeže do Olomouce.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na Den otevřených dveří v sobotu 03. 12. od 9 do 12 hod.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 06.11.2022 do 13.11.2022

Den
Datum
 
Neděle
06.11.
32. neděle v mezidobí
09:00
Za živou a † rodinu Skopalíkovu
15:00
Pobožnost na hřbitově
Pondělí
07.11.
Pondělí 32. týdne v mezidobí
18:00
Za † Antonína Jonáška, manželku a celou rodinu
Úterý
08.11.
Úterý 32. týdne v mezidobí
-  Končí oktáv modliteb za zemřelé
Středa
09.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čtvrtek
10.11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
-  udělování svátosti pomazání nemocných
18:00
Za † Marii a Jana Vejsadovy, syna Václava a celou rodinu
Pátek
11.11.
Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Sobota
12.11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Neděle
13.11.
Slavnost SV. MARTINA, patrona farního kostela
09:00
Za farníky
14:00
Svátostné požehnání


Prožíváme oktáv modliteb za zemřelé 01. – 08.11., kdy můžeme duším v očistci vyprosit denně plné odpuštění časných trestů. K získání plnomocných odpustků je třeba kromě 3 obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, třeba návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Ve čtvrtek se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci se zapište vzadu na list.

Ve čtvrtek bude po mši sv. na faře v Tlumačově setkání dětí 3. třídy s rodiči v přípravě na 1. sv. přijímání.

Zveme všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže, které bude letos v Olomouci a to již za 14 dnů 18. - 19. listopadu. Více informací najdete na plakátku, webových stránkách či facebooku. Přihlašovat se můžete na Internetu.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru