OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 26.05.2024 do 02.06.2024

Den
Datum
 
Neděle
26.05.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
- sbírka na církevní školy
09:00
Za † Katarinu a Františka Hlaváčovy
Pondělí
27.05.
Pondělí 8. týdne v mezidobí
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží požehnání
Úterý
28.05.
Úterý 8. týdne v mezidobí
Středa
29.05.
Středa 8. týdne v mezidobí
Čtvrtek
30.05.
Čtvrtek 8. týdne v mezidobí
Pátek
31.05.
Svátek Navštívení Panny Marie

Končí májový měsíc Panny Marie
Sobota
01.06.
Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle
02.06.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
- po mši sv. procesí se svát. požehnáním
09:00
Za † Františka Karase, rodinu Karasovu, Müllerovu a Petříkovu a dar zdraví


Sbírka na opravu střechy fary z minulé Ne činila 3 744 kč. Děkujeme všem dárcům.

V sobotu bude v 17:00 na faře spolčo.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 19.05.2024 do 26.05.2024

Den
Datum
 
Neděle
19.05.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

- končí doba velikonoční
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu
Pondělí
20.05.
Památka Panny Marie, matky církve
15:30
Pohřeb Miroslavy Stokláskové
Úterý
21.05.
Úterý 7. týdne v mezidobí
Středa
22.05.
Středa 7. týdne v mezidobí
Čtvrtek
23.05.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00
Za dva † strýce a spásu jejich duší a za živou a † rodinu
Pátek
24.05.
Pátek 7. týdne v mezidobí
Sobota
25.05.
Sobota 7. týdne v mezidobí
Neděle
26.05.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
- sbírka na církevní školy
09:00
Za † Katarinu a Františka Hlaváčovy


Májové pobožnosti jsou po mši sv., v ostatní dny v 18:00.

Dnes končí doba velik., paškál se přenese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. Od zítřka nahrazuje modlitbu Raduj se královno nebeská – modlitba Anděl Páně.

V sobotu bude v 10:00 v Mysločovicích na faře ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 12.05.2024 do 19.05.2024

Den
Datum
 
Neděle
12.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
13.05.
Pondělí 7. velikonočního týdne
18:00
Za Miroslava a Jaroslavu Barabášovy a rodinu Gazdovu
Úterý
14.05.
Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa
15.05.
Středa 7. velikonočního týdne
Čtvrtek
16.05.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Pátek
17.05.
Pátek 7. velikonočního týdne
Sobota
18.05.
Sobota 7. velikonočního týdne
Neděle
19.05.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

- končí doba velikonoční
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu


Sbírka na pronásledované křesťany z minulé neděle činila 3 110 kč. Děkujeme všem dárcům.

Májové pobožnosti jsou po mši sv., v ostatní dny v 18:00. Májová čtení jsou umístěny v Aktualitách nebo zde.

V sobotu bude v 17:00 na faře spolčo.

V sobotu jste zváni na svatodušní vigilii ve 20:30 do Mysločovic ke chvílím modlitby před vystavenou Nejsvětější svátostí, kterou povedou skupinky z farnosti. Vyvrcholí modlitbou proseb a díků spojenou se slavností světla a svátostným požehnáním.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 05.05.2024 do 12.05.2024

Den
Datum
 
Neděle
05.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- sbírka na pronásledované křesťany
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Skopalíkovu a duše v očistci
Pondělí
06.05.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
17:00
Za živé a zemřelé hasiče z Tlumačova
Úterý
07.05.
Úterý 6. velikonočního týdne
Středa
08.05.
Středa 6. velikonočního týdne
Čtvrtek
09.05.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
-  začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18:00
Za † manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
Pátek
10.05.
Pátek 6. velikonočního týdne
Sobota
11.05.
Sobota 6. velikonočního týdne
Neděle
12.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky


Májové pobožnosti jsou po mši sv., v ostatní dny v jednotlivých obcích v 18:00.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 28.04.2024 do 05.05.2024

Den
Datum
 
Neděle
28.04.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
29.04.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
16:00
Pohřeb Marie Skopalíkové
Úterý
30.04.
Úterý 5. velikonočního týdne
Středa
01.05.
Středa 5. velikonočního týdne
- Začíná májový měsíc Panny Marie
Čtvrtek
02.05.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek
03.05.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
1. pátek v měsíci
Sobota
04.05.
Sobota 5. velikonočního týdne
Neděle
05.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- sbírka na pronásledované křesťany
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Skopalíkovu a duše v očistci


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 4 386 kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve středu vstoupíme do měsíce května, měsíce Panny Marie. Májové pobožnosti budou v pondělí a čtvrtek po mši sv. a v ostatní dny v 18:00 včetně neděle. Místo promluvy při mši sv. bude májové čtení o Panně Marii s názvem „V ní je církev celá svatá“.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 21.04.2024 do 28.04.2024

Den
Datum
 
Neděle
21.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

- neděle „Dobrého pastýře“
- den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za zemřelou Stanislavu Jonáškovou a celou rodinu
Pondělí
22.04.
Pondělí 4. velikonočního týdne
18:00
Za † manžela a jeho rodiče
Úterý
23.04.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Středa
24.04.
Středa 4. velikonočního týdne
Čtvrtek
25.04.
Svátek sv. Marka, evangelisty
18:00
Za rodinu Horníčkovu
Pátek
26.04.
Pátek 4. velikonočního týdne
Sobota
27.04.
Sobota 4. velikonočního týdne
Neděle
28.04.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky


V sobotu bude v 10:00 na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

V sobotu bude v 17:00 na faře spolčo.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 14.04.2024 do 21.04.2024

Den
Datum
 
Neděle
14.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
15.04.
Pondělí 3. velikonočního týdne
18:00
Za živou a † rodinu Pěnčíkovu s prosbou o Boží ochranu
Úterý
16.04.
Úterý 3. velikonočního týdne
Středa
17.04.
Středa 3. velikonočního týdne
Čtvrtek
18.04.
Čtvrtek 3. velikonočního týdne
18:00
Na poděkování za dar víry s prosbou o Boží požehnání
Pátek
19.04.
Pátek 3. velikonočního týdne
Sobota
20.04.
Sobota 3. velikonočního týdne
Neděle
21.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

- neděle „Dobrého pastýře“
- den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Stanislava Jonáška a celou rodinu


Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 07.04.2024 do 14.04.2024

Den
Datum
 
Neděle
07.04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
-  neděle Božího milosrdenství
09:00
Volný úmysl
Pondělí
08.04.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
- den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
17:45
Napajedla
Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti
Úterý
09.04.
Úterý 2. velikonočního týdne
Středa
10.04.
Středa 2. velikonočního týdne
Čtvrtek
11.04.
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Pátek
12.04.
Pátek 2. velikonočního týdne
Sobota
13.04.
Sobota 2. velikonočního týdne
Neděle
14.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky


Sbírka na služné duchovních z minulé neděle činila 5 427 kč. Na Svatou zemi se u Božího hrobu vybralo a bylo odesláno 1 950 kč. Děkujeme všem dárcům.

V pondělí zve farnost Napadla na Pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti. V 17:00 adorace, v 17:45 mše sv., kterou celebruje o. arcibiskup Josef Nuzík, po mši sv. společná modlitba na hřbitově u hrobu Aničky Zelíkové, která se nabídla Bohu jako oběť za hřích zabíjení nenarozených dětí u příležitosti 100 let od jejího narození. Více na plakátku na farních stránkách.

Do pátku bude o. Michal mimo farnost.

Dopis k přihláškám do kněžského semináře.

V sobotu v 10:00 bude při mši sv. v katedrále v Olomouci mše sv., při které bude uveden do úřadu nově jmenovaný olomoucký arcibiskup Mons. Josef Nuzík. Více na plakátku na farních stránkách.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 31.03.2024 do 07.04.2024

Den
Datum
 
Neděle
31.03.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- sbírka na služné duchovních
- žehnání velikonočních pokrmů
- začíná 50-ti denní doba velikonoční (do slavnosti seslání Ducha svatého)
09:00
Za farníky
Pondělí
01.04.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
09:00
Za † rodinu Lysákovou a duše v očistci
Úterý
02.04.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Středa
03.04.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Čtvrtek
04.04.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
05.04.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sobota
06.04.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Neděle
07.04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
-  neděle Božího milosrdenství
09:00
Volný úmysl


V rámci postní almužny odesláno Charitě Zlín 3 300 Kč. Charita děkuje všem, kdo se zapojili.

Děkujeme schole, ministrantům, ženám za květinovou výzdobu a všem, kdo se zapojili do příprav a prožití velikonočního třídenní. Přejeme požehnané Velikonoce!

Po celou dobu velikonoční nás zvony ráno, v poledne a večer vybízejí k modlitbě Raduj se, Královno nebeská.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek přede mší sv. bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 24.03.2024 do 31.03.2024

Den
Datum
 
Neděle
24.03.
KVĚTNÁ NEDĚLE
- průvod s ratolestmi připomínající Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
- začíná SVATÝ TÝDEN
09:00
Za † rodiče Oharkovy, živou rodinu a duše v očistci
14:30
Křížová cesta
Pondělí
25.03.
Pondělí Svatého týdne
Úterý
26.03.
Úterý Svatého týdne
Středa
27.03.
Středa Svatého týdne
15:30
Pohřeb Věry Fryštacké
Čtvrtek
28.03.
ZELENÝ ČTVRTEK
-  památka Poslední večeře Páně
16:30
Za † Albínu Fryštákovou
Pátek
29.03.
VELKÝ PÁTEK
-  památka umučení Páně
-  den přísného postu
15:30
Korunka k Božímu milosrdenství
15:50
Křížová cesta
16:30
Velkopáteční obřady
21:00
Noční křížová cesta na Hostišovou (začátek v kostele v Mysločovicích)
Sobota
30.03.
BÍLÁ SOBOTA
-  velikonoční vigílie
08:30 - 18:30
Soukromá modlitba u Božího hrobu
15:00
Korunka k Božímu milosrdenství
19:00
Za † Boženu Hokovou a duše v očistci
Neděle
31.03.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- sbírka na služné duchovních
- žehnání velikonočních pokrmů
- začíná 50-ti denní doba velikonoční (do slavnosti seslání Ducha svatého)
09:00
Za farníky


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 3 996 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Do dnešního dne se můžete přihlásit u otce Michala na autobus na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. Více na plakátku ZDE.

Děkujeme za generální úklid kostela před velikonočními svátky i za pravidelný páteční úklid v kostele.

Na Zelený čtvrtek bude v 09:30 v katedrále v Olomouci mše sv. se svěcením olejů, při které budou kněží obnovovat kněžské sliby – tzv. Missa Chrismatis. Zváni jsou nejenom ministranti.

Na Zelený čtvrtek večer vstoupíme do Velikonočního třídenní, jde o vrcholné dny liturgického roku.

Nácviky pro ministranty: ve čtvrtek v 15:30 hod., v pátek a v sobotu v 10:00 hod.

Od Velkého pátku do Bílé soboty bude u Božího hrobu kasička k přispění na Svatou zemi.

Na Bílou sobotu bude celý den otevřený kostel k soukromé modlitbě. Napište se na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.

Ze soboty na neděli dochází ke změně na letní čas.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 17.03.2024 do 24.03.2024

Den
Datum
 
Neděle
17.03.
5. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta
Pondělí
18.03.
Pondělí po 5. neděli postní
18:00
Za † rodiče Zaoralovy a Hartmanovy
- mše sv. ze slavnosti sv. Josefa
Úterý
19.03.
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Středa
20.03.
Středa po 5. neděli postní
Čtvrtek
21.03.
Čtvrtek po 5. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Františku a Ladislava Samohýlovy a celou rodinu
Pátek
22.03.
Pátek po 5. neděli postní
Sobota
23.03.
Sobota po 5. neděli postní
Neděle
24.03.
KVĚTNÁ NEDĚLE
- průvod s ratolestmi připomínající Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
- začíná SVATÝ TÝDEN
09:00
Za † rodiče Oharkovy, živou rodinu a duše v očistci
14:30
Křížová cesta


V sobotu bude v 17:00 na faře spolčo.

Příští neděli budou přineseny dětmi v obětním průvodu krabičky postní almužny, které přede mší sv. vložíte vzadu do košíku.

Na Bílou sobotu bude celý den otevřený kostel k soukromé modlitbě. Napište se na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.

Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10:00 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi, můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14:00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16:00 slavnostní koncert v kostele sv. Mořice. Objednán autobus, trasa - Malenovice, Napajedla, Spytihněv, Otrokovice, Tlumačov. Přihlášení u otce Michala do příští neděle 24.03. Cena autobusu 220 Kč.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 10.03.2024 do 17.03.2024

Den
Datum
 
Neděle
10.03.
4. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za † rodiče Heverovy, dcery Bohušku a Ivanku a celou rodinu
14:30
Křížová cesta
Pondělí
11.03.
Pondělí po 4. neděli postní
18:00
Za rodinu Jonáškovu
Úterý
12.03.
Úterý po 4. neděli postní
Středa
13.03.
Středa po 4. neděli postní
Čtvrtek
14.03.
Čtvrtek po 4. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † rodiče Staškovy a duše v očistci
Pátek
15.03.
Pátek po 4. neděli postní
Sobota
16.03.
Sobota po 4. neděli postní
Neděle
17.03.
5. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta


Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání pastorační rady.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 03.03.2024 do 10.03.2024

Den
Datum
 
Neděle
03.03.
3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta
Pondělí
04.03.
Pondělí po 3. neděli postní
18:00
Za † Antonína Jonáška a celou rodinu
Úterý
05.03.
Úterý po 3. neděli postní
Středa
06.03.
Středa po 3. neděli postní
Čtvrtek
07.03.
Čtvrtek po 3. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Bohumilu a Josefa Kubičíkovy a duše v očistci
Pátek
08.03.
Pátek po 3. neděli postní
Sobota
09.03.
Sobota po 3. neděli postní
Neděle
10.03.
4. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za † rodiče Heverovy, dcery Bohušku a Ivanku a celou rodinu
14:30
Křížová cesta


Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle činila 2 882 Kč. Děkujeme všem dárcům.

V sobotu se v prostorách Centra pro rodinu ve Zlíně uskuteční postní duchovní obnova pro manžele. Víc na plakátku na farních stránkách.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 25.02.2024 do 03.03.2024

Den
Datum
 
Neděle
25.02.
2. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka Haléř sv. Petra
09:00
Za rodiče Slávikovy, bratry Jaroslava a Miroslava a celou rodinu
14:30
Křížová cesta
Pondělí
26.02.
Pondělí po 2. neděli postní
18:00
Za † Marii Skopalíkovou, živou a † rodinu a duše v očistci
Úterý
27.02.
Úterý po 2. neděli postní
Středa
28.02.
Středa po 2. neděli postní
Čtvrtek
29.02.
Čtvrtek po 2. neděli postní
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
01.03.
Pátek po 2. neděli postní
-  1. pátek v měsíci
Sobota
02.03.
Sobota po 2. neděli postní
Neděle
03.03.
3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 3 634 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek přede mší sv. bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

V sobotu v 10:00 na faře bude ministrantská schůzka.

Od soboty 02.03. začne ve Zlíně v domě Regina kurz pro pastorační pomocníky – vždy v sobotu 1x za 2 týdny. Je určen pro ty, kdo touží po intenzivnějším vzdělání v křesťanské nauce, pro podavatele sv. přijímání a ty, kdo chtějí ve farnosti sloužit formací druhých. Přihlášení a další info na plakátku na farních stránkách.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 18.02.2024 do 25.02.2024

Den
Datum
 
Neděle
18.02.
1. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta
Pondělí
19.02.
Pondělí po 1. neděli postní
18:00
Volný úmysl
Úterý
20.02.
Úterý po 1. neděli postní
Středa
21.02.
Středa po 1. neděli postní
Čtvrtek
22.02.
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Jiřinu Valáškovou
Pátek
23.02.
Pátek po 1. neděli postní
Sobota
24.02.
Sobota po 1. neděli postní
Neděle
25.02.
2. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka Haléř sv. Petra
09:00
Volný úmysl
14:30
Křížová cesta


Od soboty 02.03. začne ve Zlíně v domě Regina kurz pro pastorační pomocníky – vždy v sobotu 1x za 2 týdny. Je určen pro ty, kdo touží po intenzivnějším vzdělání v křesťanské nauce, pro podavatele sv. přijímání a ty, kdo chtějí ve farnosti sloužit formací druhých. Přihlášení a další info na plakátku na farních stránkách.

Vzadu si můžete vzít krabičky na Postní almužnu. To, co si odřeknu, mohu věnovat potřebným. Nejde o sbírku, ale sociální rozměr půstu. Krabičky se ponesou v obětním průvodu na Květnou neděli, obsah bude zaslán Charitě ČR.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 11.02.2024 do 18.02.2024

Den
Datum
 
Neděle
11.02.
6. neděle v mezidobí
09:00
Za † Marii a živou a † rodinu
Pondělí
12.02.
Pondělí 6. týdne v mezidobí
Úterý
13.02.
Úterý 6. týdne v mezidobí
Středa
14.02.
POPELEČNÍ STŘEDA
-  den přísného postu
-  svěcení a udělování popelce
-  začátek doby postní
16:30
Za † Jiřího Hánu a živou a † rodinu
Čtvrtek
15.02.
Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Annu Navarovou a živou rodinu
Pátek
16.02.
Pátek 6. týdne v mezidobí
Sobota
17.02.
Sobota 6. týdne v mezidobí
Neděle
18.02.
1. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta


Popeleční středa je den přísného postu od masa a újmy.

Vzadu na stolíku v kostele a v Aktualitách je na celou postní dobu rozpis na vedení křížových cest, které budou ve čtvrtek přede mší sv. a v neděli ve 14:30.

V pátek bude v 17:00 na faře spolčo.

V sobotu bude pro tříkrálové koledníky ve Zlíně v PSG Aréně v 10:45 – 12:15 tříkrálové bruslení.

Od soboty 02.03. začne ve Zlíně v domě Regina kurz pro pastorační pomocníky – vždy v sobotu 1x za 2 týdny. Je určen pro ty, kdo touží po intenzivnějším vzdělání v křesťanské nauce, pro podavatele sv. přijímání a ty, kdo chtějí ve farnosti sloužit formací druhých. Přihlášení a další info na plakátku na farních stránkách.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 04.02.2024 do 11.02.2024

Den
Datum
 
Neděle
04.02.
5. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
05.02.
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
18:00
Za † Milana Kvardu a děti s rodinami
Úterý
06.02.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Středa
07.02.
Středa 5. týdne v mezidobí
Čtvrtek
08.02.
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
15:00
Pohřeb Marie Pavlíčkové
Pátek
09.02.
Pátek 5. týdne v mezidobí
Sobota
10.02.
Památka sv. scholastiky, panny
Neděle
11.02.
6. neděle v mezidobí
09:00
Za † Marii a živou a † rodinu
Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 28.01.2024 do 04.02.2024

Den
Datum
 
Neděle
28.01.
4. neděle v mezidobí
09:00
Za † Vojtěcha Odložila a Vladimíra Staška
Pondělí
29.01.
Pondělí 4. týdne v mezidobí
18:00
Volný úmysl
Úterý
30.01.
Úterý 4. týdne v mezidobí
Středa
31.01.
Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek
01.02.
Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
mše sv. ze svátku Uvedení P. do chrámu
Pátek
02.02.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
- 1. pátek v měsíci
Sobota
03.02.
Sobota 4. týdne v mezidobí
Neděle
04.02.
5. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 3 432 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek přede mší sv. bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

V sobotu 03. února se uskuteční farní ples v Sazovicích. Do čtvrtku možné přispět dary do tomboly.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 21.01.2024 do 28.01.2024

Den
Datum
 
Neděle
21.01.
3. neděle v mezidobí
„Neděle Božího slova“
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
Pondělí
22.01.
Pondělí 3. týdne v mezidobí
18:00
Za vnuka, dar uzdravení a Boží požehnání pro celou rodinu
Úterý
23.01.
Úterý 3. týdne v mezidobí
Středa
24.01.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek
25.01.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
18:00
Na poděkování za 15 let života a Boží požehnání
Pátek
26.01.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota
27.01.
Sobota 3. týdne v mezidobí
Neděle
28.01.
4. neděle v mezidobí
09:00
Za † Vojtěcha Odložila a Vladimíra Staška


V sobotu 03. února se uskuteční farní ples v Sazovicích. Prosíme o dary do tomboly.

V sobotu bude v 10:00 na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

V sobotu bude v 17:00 na faře Spolčo.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 14.01.2024 do 21.01.2024

Den
Datum
 
Neděle
14.01.
2. neděle v mezidobí
09:00
Za † Stanislava Kopčila, manželku a živou a † rodinu
Pondělí
15.01.
Pondělí 2. týdne v mezidobí
18:00
Za † Vojtěcha Kojeckého a manželku
Úterý
16.01.
Úterý 2. týdne v mezidobí
Středa
17.01.
Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek
18.01.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
- začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25.01.)
18:00
Za † Jana Fryštáka a duše v očistci
Pátek
19.01.
Pátek 2. týdne v mezidobí
Sobota
20.01.
Sobota 2. týdne v mezidobí
Neděle
21.01.
3. neděle v mezidobí
„Neděle Božího slova“
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky


V sobotu 03. února se uskuteční farní ples v sále obecního úřadu v Sazovicích. Vstupenky jsou k zakoupení u paní Hánové, cena 200 Kč. Zajištěn odvoz z plesu. Prosíme o dary do tomboly.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 07.01.2024 do 14.01.2024

Den
Datum
 
Neděle
07.01.
Svátek Křtu Páně
-  končí doba vánoční
09:00
Za farníky
Pondělí
08.01.
Pondělí 1. týdne v mezidobí
Úterý
09.01.
Úterý 1. týdne v mezidobí
Středa
10.01.
Středa 1. týdne v mezidobí
Čtvrtek
11.01.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Pátek
12.01.
Pátek 1. týdne v mezidobí
Sobota
13.01.
Sobota 1. týdne v mezidobí
Neděle
14.01.
2. neděle v mezidobí
09:00
Za † Stanislava Kopčila, manželku a živou a † rodinu


Tento týden bude do soboty o. Michal mimo farnost. V případě potřeby se obraťte na o. Radomíra do Žeranovic, mob.: 739 344 192.

Dnes bude zpívání u jesliček v kostele v 14:30. Poté na faře sváteční posezení a společné zazpívání.

V rámci Tříkrálové sbírky pro Charitu bylo v Tlumačově vybráno celkem 68 596 Kč. Charita tímto upřímně děkuje všem koledníkům a všem štědrým dárcům.

V sobotu 3. února se uskuteční farní ples v sále obecního úřadu v Sazovicích. Vstupenky jsou k zakoupení u paní Hánové, cena 200 Kč. Zajištěn odvoz z plesu. Prosíme o dary do tomboly.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 31.12.2023 do 07.01.2024

Den
Datum
 
Neděle
31.12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
-  obnova manželských slibů
09:00
Na poděkování za úspěšné studium a živou a zemřelou rodinu Blahušovu
Pondělí
01.01.
2024
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
-  závazný zasvěcený svátek
-  končí oktáv Narození Páně
-  světový den modliteb za mír
09:00
Za † Marii a Aloise Talašovy a živou a † rodinu
Úterý
02.01.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Středa
03.01.
Středa po oktávu Narození Páně
Čtvrtek
04.01.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně
Pátek
05.01.
Pátek po oktávu Narození Páně
-  1. pátek v měsíci
Sobota
06.01.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
-  žehnání vody, křídy, kadidla
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Neděle
07.01.
Svátek Křtu Páně
-  končí doba vánoční
09:00
Za farníky


Příští neděli bude zpívání u jesliček v kostele ve 14:30. Poté na faře sváteční posezení a společné zazpívání.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 24.12.2023 do 31.12.2023

Den
Datum
 
Neděle
24.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
-  začíná doba vánoční
20:00
Za farníky
Pondělí
25.12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
-  závazný zasvěcený svátek
09:00
Za živou a † rodinu Světlíkovu
Úterý
26.12.
Svátek sv. Štěpána
09:00
Na poděkování za všechny dárce a dobrodince kostela
Středa
27.12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čtvrtek
28.12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pátek
29.12.
Pátý den v oktávu Narození Páně
Sobota
30.12.
Šestý den v oktávu Narození Páně
Neděle
31.12.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
-  obnova manželských slibů
09:00
Na poděkování za úspěšné studium a živou a zemřelou rodinu Blahušovu


Děkujeme pomocníkům za úklid a zdobení kostela.

Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 4 324 Kč. Děkujeme všem dárcům.

V pondělí na Hod Boží vánoční bude odpoledne otevřený kostel od 14:00 do 16:00 k modlitbě a návštěvě jesliček. Napište se prosím vzadu v kostele na službu.

Příští neděli bude na závěr mše sv. žehnání tříkrálovým koledníkům.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 17.12.2023 do 24.12.2023

Den
Datum
 
Neděle
17.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Albínu Fryštákovou, manžela a duše v očistci
Pondělí
18.12.
Pondělí po 3. neděli adventní
18:00
Za † Stanislava Skopalíka a živou rodinu
Úterý
19.12.
Úterý po 3. neděli adventní
Středa
20.12.
Středa po 3. neděli adventní
Čtvrtek
21.12.
Čtvrtek po 3. neděli adventní
18:00
Za † Vlastu Batouškovou, manžela a duše v očistci
Pátek
22.12.
Pátek po 3. neděli adventní
Sobota
23.12.
Sobota po 3. neděli adventní
16:30
Volný úmysl

mše sv. z liturgie 4. neděle adventní
Neděle
24.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
-  začíná doba vánoční
20:00
Za farníky


Po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

V pátek bude v 17:00 na faře Spolčo.

Příští neděli bude v kostele Betlémské světlo, které si budete moci po mši sv. odnést domů.

V pondělí na Hod Boží vánoční bude odpoledne otevřený kostel od 14:00 do 16:00 k modlitbě a návštěvě jesliček. Napište se prosím vzadu v kostele na službu.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 10.12.2023 do 17.12.2023

Den
Datum
 
Neděle
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
11.12.
Pondělí po 2. neděli adventní
18:00
Za † Vojtěcha Kojeckého, manželku a celou rodinu
Úterý
12.12.
Úterý po 2. neděli adventní
Středa
13.12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek
14.12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
18:00
Za † Annu Zavadilovou, manžela a bratra
Pátek
15.12.
Pátek po 2. neděli adventní
Sobota
16.12.
Sobota po 2. neděli adventní
Neděle
17.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Albínu Fryštákovou, manžela a duše v očistci


V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Redakce časopisu Rodinný život nabízí možnost předplatného. Vzadu několik kusů k rozebrání.

Ve čtvrtek bude po mši sv. na faře adventní večeře pro děti s rodiči.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 03.12.2023 do 10.12.2023

Den
Datum
 
Neděle
03.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

- začíná nový liturgický rok
09:00
Za † Miladu Juráňovou, manžela, syna a duše v očistci
Pondělí
04.12.
Pondělí po 1. neděli adventní
18:00
Za přátele a dobrodince
Úterý
05.12.
Úterý po 1. neděli adventní
Středa
06.12.
Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek
07.12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:00
Volný úmysl

mše sv. ze slavnosti Panny Marie
Pátek
08.12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Sobota
09.12.
Sobota po 1. neděli adventní
Neděle
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za farníky


Sbírka na křesťanská média z minulé neděle činila 3 615 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek po mši sv. navštíví děti sv. Mikuláš.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Redakce časopisu Rodinný život nabízí možnost předplatného. Vzadu několik kusů k rozebrání.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 26.11.2023 do 03.12.2023

Den
Datum
 
Neděle
26.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
- sbírka na křesťanská média
09:00
Za farníky
Pondělí
27.11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí
18:00
Za Marii Horákovou a dar uzdravení
Úterý
28.11.
Úterý 34. týdne v mezidobí
Středa
29.11.
Středa 34. týdne v mezidobí
Čtvrtek
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
01.12.
Pátek 34. týdne v mezidobí
1. pátek v měsíci
Sobota
02.12.
Sobota 34. týdne v mezidobí
Neděle
03.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

- začíná nový liturgický rok
09:00
Za † Miladu Juráňovou, manžela, syna a duše v očistci


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 5 000 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek přede mší sv. bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

V sobotu v 10:00 bude na faře výroba adventních věnců. Více informací na plakátku.

V sobotu od 15:00 do 17:00 bude otevřený kostel. Zapište se vzadu na stolíku po půlhodině.

Příští neděli budou požehnány adventní věnce, které si přede mší sv. položíte před oltář.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 19.11.2023 do 26.11.2023

Den
Datum
 
Neděle
19.11.
33. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Stanislava a Bohumilu Skopalíkovy, živou a † a duše v očistci
Pondělí
20.11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí
18:00
Za Růženu Matůšovou
Úterý
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Čtvrtek
23.11.
Čtvrtek 33. týdne v mezidobí
18:00
Volný úmysl
Pátek
24.11.
Památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze, a druhů mučedníků
Sobota
25.11.
Sobota 33. týdne v mezidobí
Neděle
26.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
- sbírka na křesťanská média
09:00
Za farníky


Sbírka na charitu z předminulé neděle činila 2 917 Kč. Děkujeme všem dárcům.

V pátek se uskuteční v 19:00 na faře ve Kvasicích přednáška na téma: Jak konkrétně naslouchat Duchu svatému? Zve charismatické společenství. Více na farních stránkách na plakátku.

V sobotu bude ve Zlíně děkanátní setkání mládeže našeho a vizovického děkanátu. Možné se přihlásit do středy. Více info na plakátku na farních stránkách.

V sobotu bude v 10:00 na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka. Od 14:00 v tělocvičně ZŠ v Mysločovicích florbal pro ministranty.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na Den otevřených dveří v sobotu 2. prosince od 9 do 12 hod.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mši sv. na příští pololetí.

V sobotu 2. prosince se uskuteční v prostorách Centra pro rodinu adventní duchovní obnova především pro manžele. Více na plakátku na farních stránkách.

V pátek 08.12. se uskuteční děkanátní pouti na Turzovku. Více informací včerně času odjezdu autobusu na farních stránkách na plakátku.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 12.11.2023 do 19.11.2023

Den
Datum
 
Neděle
12.11.
Slavnost SV. MARTINA,
patrona farního kostela
09:00
Za farníky
Za synovce Juraje
14:00
Svátostné požehnání
Pondělí
13.11.
Památka sv. Anežky České, panny
Úterý
14.11.
Úterý 32. týdne v mezidobí
Středa
15.11.
Středa 32. týdne v mezidobí
Čtvrtek
16.11.
Čtvrtek 32. týdne v mezidobí
Pátek
17.11.
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Sobota
18.11.
Sobota 32. týdne v mezidobí
Neděle
19.11.
33. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Stanislava a Bohumilu Skopalíkovy, živou a † a duše v očistci


Do dnešního dne je možné si v sakristii zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Cena 100 Kč.

Tento týden bude otec Michal do pátku na exerciciích. V případě potřeby se obraťte do Žeranovic na o. Radomíra Němečka, mob.: 731 621 263.

V sobotu bude v 17:00 na faře Spolčo. Děti si přineste s sebou bílé triko, které si společně vyzdobíte.

Od dnešního dne zapisuje v sakristii paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mši sv. na příští pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 05.11.2023 do 12.11.2023

Den
Datum
 
Neděle
05.11.
31. neděle v mezidobí
- sbírka na charitu
09:00
Za † Antonína Jonáška, manželku a celou rodinu
15:00
Pobožnost na hřbitově
Pondělí
06.11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí
18:00
Za Boží pomoc při vyléčení vnuka ze závislosti
Úterý
07.11.
Úterý 31. týdne v mezidobí
Středa
08.11.
Středa 31. týdne v mezidobí
Končí oktáv modliteb za zemřelé
Čtvrtek
09.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
18:00
Za † Dášu a Ladislava Samohýlovy a celou rodinu
Pátek
10.11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota
11.11.
Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Neděle
12.11.
Slavnost SV. MARTINA,
patrona farního kostela
09:00
Za farníky
14:00
Svátostné požehnání


Prožíváme oktáv modliteb za zemřelé 01. – 08. 11., kdy můžeme duším v očistci vyprosit denně plné odpuštění časných trestů. K získání plnomocných odpustků je třeba kromě 3 obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, třeba návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Dnes po pobožnosti na hřbitově asi od 15:30 bude na faře prezentace o pěší pouti do Santiaga de Compostela.

Do příští neděle je možné si v sakristii zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Cena 100 Kč.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 29.10.2023 do 05.11.2023

Den
Datum
 
Neděle
29.10.
30. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
30.10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí
18:00
Za Ladislavu Barabášovou a živou a † rodinu Barabášovu a Gazdovu
Úterý
31.10.
Úterý 30. týdne v mezidobí
- končí „růžencový“ měsíc říjen.
Středa
01.11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH
- vstupujeme do oktávu modliteb za zemřelé
16:30
Za dar rozlišení a odvahu k jednání
Čtvrtek
02.11.
Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
16:30
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
03.11.
Pátek 30. týdne v mezidobí
- 1. pátek v měsíci
Sobota
04.11.
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle
05.11.
31. neděle v mezidobí
- sbírka na charitu
09:00
Za † Antonína Jonáška, manželku a celou rodinu
15:00
Pobožnost na hřbitově


V sakristii jsou po mši sv. k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. Cena 100 Kč.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do misijního jarmarku přípravou a prodejem svých balíčků, výrobků a sladkostí. Sbírka na misie z minulé neděle činila 4 075 Kč, misijní jarmark 14 100 kč. Celkem odesláno 18 175 kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve středu vstoupíme do oktávu modliteb za zemřelé 01. – 08. 11., kdy můžeme duším v očistci vyprosit denně plné odpuštění časných trestů. K získání plnomocných odpustků je třeba kromě 3 obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce, třeba návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 22.10.2023 do 29.10.2023

Den
Datum
 
Neděle
22.10.
29. neděle v mezidobí
„Misijní neděle“
–  den modliteb za misie
-  sbírka na misie
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Mulidranovu a Hánovu
Pondělí
23.10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí
Úterý
24.10.
Úterý 29. týdne v mezidobí
Středa
25.10.
Středa 29. týdne v mezidobí
Čtvrtek
26.10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
18:00
Za bratra a rodiče Závodných

-  udělování svátosti pomazání nemocných
Pátek
27.10.
Pátek 29. týdne v mezidobí
Den modliteb a postu
18:00
Modlitba růžence
Sobota
28.10.
Památka sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle
29.10.
30. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Účelová sbírka na opravy střechy fary z minulé neděle činila 7 575 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Prožíváme „růžencový“ měsíc říjen. ROZPIS ZDE..

V sakristii jsou po mši sv. k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. Cena 100 Kč.

Ve čtvrtek se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci se zapište vzadu na stolíku v kostele.

Papež František vyzývá všechny věřící, aby se tento pátek zapojili do výzvy Den modliteb a postu za ukončení války mezi Izraelem a Hamásem. Zapojení se týká jak postu v tento den, tak modlitby, v naší farnosti modlitby růžence na tento úmysl v 18:00.

Ze soboty na neděli dochází ke změně času posunutím ručiček o hodinu zpět.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 15.10.2023 do 22.10.2023

Den
Datum
 
Neděle
15.10.
28. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
Pondělí
16.10.
Pondělí 28. týdne v mezidobí
18:00
Za † manžela a živou a zemřelou rodinu Otevřelovu
Úterý
17.10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa
18.10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Čtvrtek
19.10.
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Mamicovu s prosbou o Boží požehnání
Pátek
20.10.
Pátek 28. týdne v mezidobí
Sobota
21.10.
Sobota 28. týdne v mezidobí
21:00
Misijní most modliteb
Neděle
22.10.
29. neděle v mezidobí
„Misijní neděle“
– den modliteb za misie
- sbírka na misie
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Mulidranovu a Hánovu


Prožíváme „růžencový“ měsíc říjen. ROZPIS ZDE..

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok. Cena 100 Kč.

V sobotu bude ministrantská schůzka v 10 hodin mimořádně na faře v Tlumačově.

V sobotu ve 21:00 bude v kostele společná modlitba za misie, tzv. Misijní most modliteb.

Příští neděli bude po mši sv. na farním dvoře „misijní jarmark“. Zakoupením předmětů a balíčků bude možné přispět na misie. Se svými misijními, rukodělnými, pekařskými či jinými příspěvky se skontaktujte s paní Odložilovou.

Ve čtvrtek 26.10. se bude při mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci se zapište vzadu na stolíku v kostele.

Farnost v Kvasicích zve příští neděli 22.10. v 15:00 v kostele k modlitbám ke cti sv. Šarbela.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 08.10.2023 do 15.10.2023

Den
Datum
 
Neděle
08.10.
27. neděle v mezidobí
09:00
Za † maminku a její sestřičku Věru
Pondělí
09.10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí
18:00
Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání
Úterý
10.10.
Úterý 27. týdne v mezidobí
Středa
11.10.
Středa 27. týdne v mezidobí
Čtvrtek
12.10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
18:00
Za † Marii a Jana Vejsadovy, syna Václava a celou rodinu
Pátek
13.10.
Pátek 27. týdne v mezidobí
Sobota
14.10.
Sobota 27. týdne v mezidobí
Neděle
15.10.
28. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky


Letošní etapa opravy střechy fary skončila v rozsahu 1 085 000 kč s přispěním ZK 300 000 kč, obce 200 000 kč, ACO 100 000 kč, 480 000 kč bude uhrazeno z vlastních zdrojů. Zbývající 2 etapy jsou naceněny částkou 2 800 000 kč.

Prožíváme „růžencový“ měsíc říjen. V pondělí a ve čtvrtek se přede mší sv. modlíme rozjímavý růženec - vedou skupiny podle rozpisu v kostele nebo zde na webu.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 01.10.2023 do 08.10.2023

Den
Datum
 
Neděle
01.10.
26. neděle v mezidobí
-  začíná měsíc modlitby svatého růžence
09:00
Za farníky
Pondělí
02.10.
Památka svatých andělů strážných
18:00
Za † tatínka a živou a † rodinu
Úterý
03.10.
Úterý 26. týdne v mezidobí
Středa
04.10.
Památka sv. Františka z Assisi
Čtvrtek
05.10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
06.10.
Pátek 26. týdne v mezidobí
-  1. pátek v měsíci
Sobota
07.10.
Památka Panny Marie Růžencové
Neděle
08.10.
27. neděle v mezidobí
09:00
Za † maminku a její sestřičku Věru


Dnes začíná „růžencový“ měsíc říjen. V pondělí a ve čtvrtek se přede mší sv. budeme modlit rozjímavý růženec - povedou skupiny podle rozpisu vzadu na stolíku v kostele nebo na webu v sekci Informace - ZDE.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání pastorační rady.

Tuto sobotu je pouť našeho děkanátu na Velehrad, pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Program: 15:00 - adorace, 16:00 - setkání s o. biskupem (dotazy), 17:00 - mše sv.

Příští neděli bude při mši sv. pokřtěn Tobiáš Vlček.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 24.09.2023 do 01.10.2023

Den
Datum
 
Neděle
24.09.
25. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Lukáše a Marii Kubičíkovy a rodinu Patisovu
Pondělí
25.09.
Pondělí 25. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelého manžela a živou rodinu
Úterý
26.09.
Úterý 25. týdne v mezidobí
Středa
27.09.
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
18:00
Za zemřelé rodiče a celou rodinu

ze slavnosti sv. Václava
Čtvrtek
28.09.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
- hl. patrona českého národa
- hl. patrona olomoucké arcidiecéze
Pátek
29.09.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota
30.09.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Neděle
01.10.
26. neděle v mezidobí
-  začíná měsíc modlitby svatého růžence
09:00
Za farníky


Náboženství bude od tohoto týdne v úterý v 17:15.

Účelová sbírka na opravu kostela z minulé Ne činila 4 872 Kč. Děkujeme všem dárcům.

V sobotu bude už v 09:00 na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka.

Příští neděli začíná „růžencový“ měsíc říjen. V pondělí a ve čtvrtek se přede mší sv. budeme modlit rozjímavý růženec - povedou skupiny podle rozpisu vzadu na stolíku v kostele.

V sobotu 7. října je pouť našeho děkanátu na Velehrad, pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Součástí poutě bude také setkání farníků s biskupem Josefem, který bude také odpovídat na dotazy farníků. Vzadu v kostele je krabička, do které můžeme vkládat dotazy na o. biskupa. Další možnost je poslat dotaz na email: ptejsebiskupa@ado.cz . Program: 15:00 - adorace, 16:00 - setkání s o. biskupem (dotazy), 17:00 - mše sv.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 17.09.2023 do 24.09.2023

Den
Datum
 
Neděle
17.09.
24. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
Pondělí
18.09.
Pondělí 24. týdne v mezidobí
18:00
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Úterý
19.09.
Úterý 24. týdne v mezidobí
Středa
20.09.
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek
21.09.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
adorační den farnosti Tlumačov
08:30 - 17:45
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti
18:00
Za † Albínu Fryštákovou a duše v očistci
Pátek
22.09.
Pátek 24. týdne v mezidobí
Sobota
23.09.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle
24.09.
25. neděle v mezidobí
09:00
Za † Lukáše a Marii Kubičíkovy a rodinu Patisovu


Ve čtvrtek bude adorační den naší farnosti. Od 08:30 do večerní mše sv. bude vystavená Nejsvětější svátost. Zapište se, prosím, na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.

Ve čtvrtek bude na faře v 16:45 náboženství.

V sobotu 7. října je pouť našeho děkanátu na Velehrad, pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. V letošním roce bude v rámci poutě také setkání farníků s biskupem Josefem. Na tomto setkání chce o. biskup naslouchat, ale také odpovídat na dotazy farníků. Vzadu v kostele je krabička, do které můžeme vkládat dotazy na o. biskupa. Další možnost je poslat dotaz na email: ptejsebiskupa@ado.cz.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 10.09.2023 do 17.09.2023

Den
Datum
 
Neděle
10.09.
23. neděle v mezidobí
-  „Dožínková“
09:00
Za † Miloslava a Miladu Fialkovy a živou rodinu
Pondělí
11.09.
Pondělí 23. týdne v mezidobí
18:00
Za † Marii Plachou
Úterý
12.09.
Úterý 23. týdne v mezidobí
Středa
13.09.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek
14.09.
Svátek Povýšení svatého Kříže
18:00
Za † Jana Vejsadu
Pátek
15.09.
Památka Panny Marie Bolestné
Sobota
16.09.
Sobota 23. týdne v mezidobí
11:00
Církevní sňatek Josefa Procházky z Tlumačova a Barbory Večeřové z Brna
Neděle
17.09.
24. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky


Náboženská výuka dětí bude probíhat na faře, ve čtvrtek od 16:45. První setkání bude ve čtvrtek 21. září. Povede paní Dana Malenovská. Přihlášky, které jsou vzadu na stolíku v kostele, prosím teď po mši sv. přineste vyplněné do sakristie.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 03.09.2023 do 10.09.2023

Den
Datum
 
Neděle
03.09.
22. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
04.09.
Pondělí 22. týdne v mezidobí
18:00
Za rodinu Doleželovu a Novákovu
Úterý
05.09.
Úterý 22. týdne v mezidobí
Středa
06.09.
Středa 22. týdne v mezidobí
Čtvrtek
07.09.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
18:00
Za † Otu Šnajdra, rodiče Šnajdrovy a Oharkovy
Pátek
08.09.
Svátek Narození Panny Marie
Sobota
09.09.
Sobota 22. týdne v mezidobí
17:00
Štípa
Neděle
10.09.
23. neděle v mezidobí
- „Dožínková“
09:00
Za † Miloslava a Miladu Fialkovy a živou rodinu


Sbírka na opravu střechy fary z předminulé neděle činila 4 055 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Děti dnes dostanou kartu „Rosteme ve ctnostech“ na následující měsíce, kde se dozví, k čemu všemu mohou použít obrázky, které budou následující neděle dostávat.

Dnes bude ministrantský večer na osadě Netopýr. Sraz ministrantů v 16:00 u kostela v Mysločovicích, plánovaný návrat ve 20:00. Do batůžku špekáček a polínko.

Farností Štípa zve v sobotu na poutní mši sv. Více na plakátku.

Příští neděli budeme děkovat za úrodu. Na mši sv. doneste za každou rodinu misku s plody své úrody před oltář. Během mše sv. budou vzorky úrody přinášeny v obětním průvodu.

Náboženská výuka dětí bude probíhat na faře, ve čtvrtek od 16:45. První setkání bude ve čtvrtek 21. září. Povede paní Dana Malenovská. Přihlášky, které jsou vzadu na stolíku, přineste vyplněné do příští neděle do sakristie.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 27.08.2023 do 03.09.2023

Den
Datum
 
Neděle
27.08.
21. neděle v mezidobí
09:00
Za † Karla Diváckého a duše v očistci
Pondělí
28.08.
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
18:00
Za † Bohumila a Marii Juráňovy a rodinu Juráňovu, Kyrandovu a Marčíkovu
Úterý
29.08.
Památka umučení sv. Jana Křtitele
Středa
30.08.
Středa 21. týdne v mezidobí
Čtvrtek
31.08.
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
01.09.
Pátek 21. týdne v mezidobí
1. pátek v měsíci
Sobota
02.09.
Sobota 21. týdne v mezidobí
Neděle
03.09.
22. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek přede mší sv. bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

Příští neděli bude žehnání školních aktovek, které si děti přinesou a přede mší sv. položí před oltář.

Příští neděli bude ministrantský večer na osadě Netopýr. Sraz ministrantů v 16:00 u kostela v Mysločovicích, plánovaný návrat ve 20:00. Do batůžku špekáček a polínko.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 20.08.2023 do 27.08.2023

Den
Datum
 
Neděle
20.08.
20. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
Pondělí
21.08.
Památka sv. Pia X., papeže
18:00
Za † Jiřího Hánu a duše v očistci
Úterý
22.08.
Památka Panny Marie Královny
Středa
23.08.
Středa 20. týdne v mezidobí
Čtvrtek
24.08.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek
25.08.
Pátek 20. týdne v mezidobí
Sobota
26.08.
Sobota 20. týdne v mezidobí
Neděle
27.08.
21. neděle v mezidobí
09:00
Za † Karla Diváckého a duše v očistci


Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 13.08.2023 do 20.08.2023

Den
Datum
 
Neděle
13.08.
19. neděle v mezidobí
09:00
Za † Josefa Štekláče a duše v očistci
Pondělí
14.08.
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý
15.08.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Středa
16.08.
Středa 19. týdne v mezidobí
Čtvrtek
17.08.
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
18:00
Za † Jarmilu Čichotskou
Pátek
18.08.
Pátek 19. týdne v mezidobí
Sobota
19.08.
Sobota 19. týdne v mezidobí
Neděle
20.08.
20. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky


Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 06.08.2023 do 13.08.2023

Den
Datum
 
Neděle
06.08.
Svátek Proměnění Páně
09:00
Za farníky
Pondělí
07.08.
Pondělí 18. týdne v mezidobí
18:00
Za † manžela a živou a † rodinu Odložilovu
Úterý
08.08.
Památka sv. Dominika, kněze
Středa
09.08.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek
10.08.
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
18:00
Za živou a † rodinu Machálkovu a k nedožitým 60. narozeninám syna Miroslava a Jaroslava Machálka
Pátek
11.08.
Památka sv. Kláry, panny
Sobota
12.08.
Sobota 18. týdne v mezidobí
Neděle
13.08.
19. neděle v mezidobí
09:00
Za † Josefa Štekláče a duše v očistci


Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 30.07.2023 do 06.08.2023

Den
Datum
 
Neděle
30.07.
17. neděle v mezidobí
09:00
Za † rodiče Slávikovy a bratry Miroslava a Jaroslava
Pondělí
31.07.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18:00
Za † pracovnice charity a duše v očistci
Úterý
01.08.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Středa
02.08.
Středa 17. týdne v mezidobí
Čtvrtek
03.08.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
04.08.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
-  1. pátek v měsíci
Sobota
05.08.
Sobota 17. týdne v mezidobí
Neděle
06.08.
Svátek Proměnění Páně
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek přede mší sv. bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 23.07.2023 do 30.07.2023

Den
Datum
 
Neděle
23.07.
16. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
24.07.
Pondělí 16. týdne v mezidobí
Úterý
25.07.
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Středa
26.07.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek
27.07.
Památka sv. Gorazda a druhů
Pátek
28.07.
Pátek 16. týdne v mezidobí
Sobota
29.07.
Památka sv. Marty
Neděle
30.07.
17. neděle v mezidobí
09:00
Za † rodiče Slávikovy a bratry Miroslava a Jaroslava


Do soboty 29.07. bude otec Michal mimo farnost. V případě pohřbu se obraťte na otce Radomíra Němečka do Žeranovic na mob.: 739 344 192.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 16.07.2023 do 23.07.2023

Den
Datum
 
Neděle
16.07.
15. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † rodiče Oharkovy a živou rodinu
Pondělí
17.07.
Pondělí 15. týdne v mezidobí
Úterý
18.07.
Úterý 15. týdne v mezidobí
Středa
19.07.
Středa 15. týdne v mezidobí
Čtvrtek
20.07.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
Pátek
21.07.
Pátek 15. týdne v mezidobí
Sobota
22.07.
Svátek sv. Marie Magdalény
Neděle
23.07.
16. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Od dnešního odpoledne do soboty 29.07. bude otec Michal mimo farnost. V případě pohřbu se obraťte na otce Radomíra Němečka do Žeranovic na mob.: 739 344 192.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 09.07.2023 do 16.07.2023

Den
Datum
 
Neděle
09.07.
14. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
10.07.
Pondělí 14. týdne v mezidobí
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Matulíkovu
Úterý
11.07.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Středa
12.07.
Středa 14. týdne v mezidobí
Čtvrtek
13.07.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
18:00
Za † Milana Kvardu a děti s rodinami
Pátek
14.07.
Pátek 14. týdne v mezidobí
Sobota
15.07.
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Neděle
16.07.
15. neděle v mezidobí
-  sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † rodiče Oharkovy a živou rodinu


Oprava střechy fary je plánována na tři roky. Letošní fáze bude firmou Rapos zahájena 07. srpna. Náklady na letošní etapu činí 1 100 000 kč. Slíbená je dotace ZK 400 000 kč, obce Tlumačov 200 000 kč a arcibiskupství olomouckého 100 000 kč. Z vlastních zdrojů třeba uhradit 400 000 kč.

Děkujeme našim ministrantům za službu u oltáře při mši sv. s biskupy ve čtvrtek v Sazovicích.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 02.07.2023 do 09.07.2023

Den
Datum
 
Neděle
02.07.
13. neděle v mezidobí
09:00
Za † Katarínu Hlaváčovou
Pondělí
03.07.
Svátek sv. Tomáše, apoštola
18:00
Za † Petra Popovského
Úterý
04.07.
Úterý 13. týdne v mezidobí
Středa
05.07.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
- patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké
09:00
Za † Annu a Josefa Buršíkovy a manžele Petříkovy, Šidlíkovy a Karasovy
Čtvrtek
06.07.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek
07.07.
Pátek 13. týdne v mezidobí
Sobota
08.07.
Sobota 13. týdne v mezidobí
Neděle
09.07.
14. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek 6. července bude v 18:00 v Sazovicích mše sv., kterou budou slavit všichni biskupové Čech a Moravy. Jde o pravidelný výjezd do některého z kostelů v rámci zasedání ČBK na Velehradě v rámci cyrilometodějských slavností.

V pátek bude v 16:00 v kostele rozloučení se zemřelým Michalem Janoštíkem.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 25.06.2023 do 02.07.2023

Den
Datum
 
Neděle
25.06.
12. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
26.06.
Pondělí 12. týdne v mezidobí
16:00
Pohřeb Antonína Kunčara
Úterý
27.06.
Úterý 12. týdne v mezidobí
Středa
28.06.
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Čtvrtek
29.06.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
mše sv. pro děti na ukončení šk. roku
18:00
Za ministranty, scholu a všechny děti naší farnosti
Pátek
30.06.
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Sobota
01.07.
Sobota 12. týdne v mezidobí
Neděle
02.07.
13. neděle v mezidobí
09:00
Za † Katarínu Hlaváčovou


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 3 540 kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude mše sv. na ukončení školního roku. Po mši sv. vyhlášení výsledků celoroční ministrantské soutěže a odměnění vítězů. Po mši sv. bude táborák na farním dvoře.

Ve čtvrtek 6. července bude v 18:00 v Sazovicích mše sv., kterou budou slavit všichni biskupové Čech a Moravy. Jde o pravidelný výjezd do některého z kostelů v rámci zasedání ČBK na Velehradě v rámci cyrilometodějských slavností.

Tuto středu bude po mši sv. v Sazovicích nácvik ministrantů na mši sv. s biskupy.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 18.06.2023 do 25.06.2023

Den
Datum
 
Neděle
18.06.
11. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Antonína Jonáška a duše v očistci
Pondělí
19.06.
Pondělí 11. týdne v mezidobí
18:00
Za Josefa a Vlastu Nesvatbovy
Úterý
20.06.
Úterý 11. týdne v mezidobí
Středa
21.06.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Čtvrtek
22.06.
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
18:00
Za † Lidušku Pospíšilovou k 30. výročí úmrtí
Pátek
23.06.
Pátek 11. týdne v mezidobí
Sobota
24.06.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Neděle
25.06.
12. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Děkujeme všem, kdo přispěli k přípravě a pěknému prožití slavnosti Těla a Krve Páně minulou neděli.

V sobotu bude na faře v Tlumačově ministrantská schůzka.

Příští neděli jste zváni od 15 hodin na náměstí Míru ve Zlíně, kde proběhne již tradiční akce Milované město. Děti se mohou setkat s Michalem z Kouzelné školky, připraveny budou soutěže a tvořivé aktivity. Součástí bude i venkovní kavárna, vystoupení Pavla Helana a modlitba chval. Také společná modlitba za město Zlín. Více na plakátku.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 11.06.2023 do 18.06.2023

Den
Datum
 
Neděle
11.06.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
-  po mši sv. procesí se svát. požehnáním
10:30
Za farníky
Pondělí
12.06.
Pondělí 10. týdne v mezidobí
18:00
Na poděkování za dar víry a života s prosbou o Boží požehnání
Úterý
13.06.
Památka sv. Antonína, kněze a učitele církve
Středa
14.06.
Středa 10. týdne v mezidobí
Čtvrtek
15.06.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
18:00
Za Veroniku Žálkovu a manžela
- mše sv. ze slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova
Pátek
16.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
- po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsv. Svátostí
Sobota
17.06.
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Neděle
18.06.
11. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Antonína Jonáška a duše v očistci


V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysl na mši sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 04.06.2023 do 11.06.2023

Den
Datum
 
Neděle
04.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
09:00
Za † Aloise Odehnala
Pondělí
05.06.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00
Za † Milana Kvardu a děti s rodinami
Úterý
06.06.
Úterý 9. týdne v mezidobí
Středa
07.06.
Středa 9. týdne v mezidobí
Čtvrtek
08.06.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí
Pátek
09.06.
Pátek 9. týdne v mezidobí
Sobota
10.06.
Sobota 9. týdne v mezidobí
Neděle
11.06.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
-  po mši sv. procesí se svát. požehnáním
10:30
Za farníky


Sbírka na církevní školy z minulé Ne činila 2 990 kč. Děkujeme všem dárcům.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysl na mši sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 28.05.2023 do 04.06.2023

Den
Datum
 
Neděle
28.05.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
- končí doba velikonoční
- sbírka na církevní školy
09:00
Za farníky
Pondělí
29.05.
Památka Panny Marie, matky církve
Úterý
30.05.
Úterý 8. týdne v mezidobí
Středa
31.05.
Svátek Navštívení Panny Marie
- končí mariánský měsíc květen
Čtvrtek
01.06.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti (svátost smíření)
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
02.06.
Pátek 8. týdne v mezidobí
-  První pátek v měsíci
Sobota
03.06.
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Neděle
04.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
09:00
Za † Aloise Odehnala


Účelová sbírka na opravu střechy fary z minulé Ne činila 4 632 kč. Děkujeme všem dárcům.

Dnes končí doba velikonoční, paškál symbol zmrtvýchvstalého Krista se přenese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. Proto od zítřka nahrazuje modlitbu Raduj se, královno nebeská – modlitba Anděl Páně.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysl na mši sv. na další pololetí.

Ve čtvrtek bude otec Michal od 08:00 navštěvovat nemocné.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 21.05.2023 do 28.05.2023

Den
Datum
 
Neděle
21.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- Sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu
Pondělí
22.05.
Pondělí po 7. neděli velikonoční
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Chovancovu s prosbou o Boží požehnání
Úterý
23.05.
Úterý po 7. neděli velikonoční
Středa
24.05.
Středa po 7. neděli velikonoční
Čtvrtek
25.05.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
18:00
Volný úmysl
Pátek
26.05.
Pátek po 7. neděli velikonoční
Sobota
27.05.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle
28.05.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
- končí doba velikonoční
- sbírka na církevní školy
09:00
Za farníky


Májové pobožnosti jsou po mši sv., v ostatní dny v 18:00. Májové čtení naleznete v Aktualitách.

Od dnešního dne zapisuje paní Hánová v sakristii vždy po mši sv. úmysl na mši sv. na další pololetí.

V úterý zve farnost Žeranovice na mši sv. v 17:00 slouženou P. Ladislavem Heryánem, a poté v 18:15 na besedu s ním na sále U Sedlářů.

V sobotu jsou zváni všichni, kdo touží po Duchu sv., na svatodušní vigilii ve 20:30 v Mysločovicích. Vyvrcholí modlitbou proseb a díků spojenou se slavností světla a svátostným požehnáním.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 14.05.2023 do 21.05.2023

Den
Datum
 
Neděle
14.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- 1. sv. přijímání v naší farnosti
- Sbírka na pronásledované křesťany
09:00
Za děti, které dnes poprve přijímají Ježíše v eucharistii, jejich rodiče a za farníky
Pondělí
15.05.
Pondělí po 6. neděli velikonoční
18:00
Za živou a † rodinu Skopalíkovu
Úterý
16.05.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Středa
17.05.
Středa po 6. neděli velikonoční
Čtvrtek
18.05.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
-  začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18:00
Za Marii a Ladislava Kopřivovy
Pátek
19.05.
Pátek po 6. neděli velikonoční
Sobota
20.05.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Neděle
21.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- Sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za † Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu


Májové pobožnosti jsou po mši sv., v ostatní dny v 18:00. Májové čtení naleznete v Aktualitách.

V pátek zvou animátoři mládeže našeho děkanátu na mládežnickou mši sv. do Mysločovic v 18 hodin. Po mši sv. bude společný program pro mladé na faře.

V sobotu bude na faře v Mysločovicích v 10:00 ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 07.05.2023 do 14.05.2023

Den
Datum
 
Neděle
07.05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za † Diulia Sartoriho
Pondělí
08.05.
Pondělí po 5. neděli velikonoční
18:00
Za Elvíru Hrdinovou
Úterý
09.05.
Úterý po 5. neděli velikonoční
Středa
10.05.
Středa po 5. neděli velikonoční
Čtvrtek
11.05.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
18:00
Za živé a zemřelé hasiče z Tlumačova
Pátek
12.05.
Pátek po 5. neděli velikonoční
Sobota
13.05.
Sobota po 5. neděli velikonoční
Neděle
14.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- 1. sv. přijímání v naší farnosti
- Sbírka na pronásledované křesťany
09:00
Za děti, které dnes poprve přijímají Ježíše v eucharistii, jejich rodiče a za farníky


Májové pobožnosti jsou po mši sv., v ostatní dny v 18:00.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání prvokomunikantů s rodiči spojený s nácvikem na 1. sv. přijímání, v sobotu v 11:00 první svátost smíření.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 30.04.2023 do 07.05.2023

Den
Datum
 
Neděle
30.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- neděle „Dobrého pastýře“
09:00
Za farníky
Pondělí
01.05.
Pondělí po 4. neděli velikonoční
18:00
Za † Jana Mazáče
Úterý
02.05.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Středa
03.05.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čtvrtek
04.05.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
05.05.
Pátek po 4. neděli velikonoční
-  1. pátek v měsíci
Sobota
06.05.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Neděle
07.05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za † Diulia Sartoriho


Děkujeme našim ministrantům za reprezentaci naší farnosti na florbalovém ministrantském turnaji a všem rodičům, kteří zajistili dopravu a pěknou atmosféru.

Zítra, v pondělí vstoupíme do měsíce května, měsíce Panny Marie. Májové pobožnosti budou v pondělí a čtvrtek po mši sv. a v ostatní dny v 18:00 včetně neděle. Místo promluvy při mši sv. bude májové čtení o bl. Carlu Acutisovi.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

V sobotu jdeme na pěší pouť na Svatý Hostýn. Odchod z Tlumačova ve 03:45 od kříže směrem na Machovou. Informace u  p. Skopalíka a na nástěnce.

V sobotu bude v 17:00 na faře spolčo.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 23.04.2023 do 30.04.2023

Den
Datum
 
Neděle
23.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za † tatínka a živou a † rodinu Janskou, Urbanovu, Hnilovu a Doleželovu
Pondělí
24.04.
Pondělí po 3. neděli velikonoční
18:00
Za živou a † rodinu Tesařovu s prosbou o Boží požehnání
Úterý
25.04.
Svátek sv. Marka, evangelisty
Středa
26.04.
Středa po 3. neděli velikonoční
Čtvrtek
27.04.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
18:00
Volný úmysl
Pátek
28.04.
Pátek po 3. neděli velikonoční
Sobota
29.04.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Neděle
30.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- neděle „Dobrého pastýře“
09:00
Za farníky


Sbírka na opravu střechy fary z minulé neděle činila 4 054 kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání pastorační rady.

V sobotu bude na faře v Mysločovicích v 10:00 ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 16.04.2023 do 23.04.2023

Den
Datum
 
Neděle
16.04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- neděle Božího milosrdenství
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
Pondělí
17.04.
Pondělí po 2. neděli Velikonoční
Úterý
18.04.
Úterý po 2. neděli Velikonoční
Středa
19.04.
Středa po 2. neděli Velikonoční
Čtvrtek
20.04.
Čtvrtek po 2. neděli Velikonoční
Pátek
21.04.
Pátek po 2. neděli Velikonoční
Sobota
22.04.
Sobota po 2. neděli Velikonoční
Neděle
23.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za † tatínka a živou a † rodinu Janskou, Urbanovu, Hnilovu a Doleželovu


Sbírka na platy kněží a zaměstnanců církve z minulé neděle činila 7 005 kč. Na Svatou zemi se u Božího hrobu vybralo a bylo odesláno 2 029 kč. Děkujeme všem dárcům.

Tento týden bude do soboty otec Michal mimo farnost. V případě potřeby se obraťte na o. Radomíra do Žeranovic, mob.: 739 344 192.

V pátek zvou animátoři mládeže našeho děkanátu zvou na mládežnickou mši sv., která bude v 18:30 u sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Po mši sv. bude program na faře na téma Svatost?! Aneb po stopách sv. Vojtěcha. Více informací na nástěnce.

Příští čtvrtek 27.04. bude na faře po mši sv. setkání pastorační rady.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 09.04.2023 do 16.04.2023

Den
Datum
 
Neděle
09.04.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- sbírka na platy kněží a zaměstnanců církve
- žehnání velikonočních pokrmů
- začíná 50-ti denní doba velikonoční (do slavnosti seslání Ducha svatého)
09:00
Na poděkování za 60 a 65 let života a za živou rodinu
Pondělí
10.04.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
09:00
Za † Stanislava Slezáka
Úterý
11.04.
Úterý V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Středa
12.04.
Středa V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Čtvrtek
13.04.
Čtvrtek V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18:00
Za † Stanislavu Jonáškovou, manžela a celou rodinu
Pátek
14.04.
Pátek V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sobota
15.04.
Sobota V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Neděle
16.04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- neděle Božího milosrdenství
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky


Po celou dobu velikonoční nás zvony ráno, v poledne a večer vybízejí k modlitbě Raduj se, Královno nebeská.

V rámci postní almužny se odeslalo Charitě Zlín 3 428 Kč. Charita děkuje všem, kdo se zapojili.

Děkujeme schole, ministrantům a všem, kdo svou aktivní účastí přispěli k požehnanému prožití velikonočního třídenní!!!

Všem požehané velikonoční svátky.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 02.04.2023 do 09.04.2023

Den
Datum
 
Neděle
02.04.
KVĚTNÁ NEDĚLE
- průvod s ratolestmi připomínající Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
- začíná SVATÝ TÝDEN
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta
Pondělí
03.04.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
18:00
Za Ivanku Skopalovou, † rodiče Heverovy, sestru Bohunku a dar zdraví pro celou rodinu
Úterý
04.04.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Středa
05.04.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Čtvrtek
06.04.
ZELENÝ ČTVRTEK
- památka Poslední večeře Páně
16:30
Za živou a † rodinu Pěnčíkovu s prosbou o Boží požehnání
Pátek
07.04.
VELKÝ PÁTEK
- památka umučení Páně
- den přísného postu
15:30
Korunka k Božímu milosrdenství
15:50
Křížová cesta
16:30
Velkopáteční obřady
21:00
Noční křížová cesta na Hostišovou (začátek v kostele v Mysločovicích)
Sobota
08.04.
BÍLÁ SOBOTA
- velikonoční vigílie
08:30 - 18:30
Soukromá modlitba u Božího hrobu
15:00
Korunka k Božímu milosrdenství
19:00
Za ty, kdo slouží v naší farnosti úklidem a zdobením kostela
Neděle
09.04.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- sbírka na platy kněží a zaměstnanců církve
- žehnání velikonočních pokrmů
- začíná 50-ti denní doba velikonoční (do slavnosti seslání Ducha svatého)
09:00
Na poděkování za 60 a 65 let života a za živou rodinu


Děkujeme za generální úklid kostela před velikonočními svátky i za pravidelný páteční úklid v kostele.

Na Zelený čtvrtek bude v 09:30 v katedrále v Olomouci mše sv. se svěcením olejů, při které budou kněží obnovovat kněžské sliby – tzv. Missa Chrismatis. Dva naši ministranti pojedou autem.

Na Zelený čtvrtek večer vstoupíme do Velikonočního třídenní, jde o vrcholné dny liturgického roku.

Nácviků pro ministranty: ve čtvrtek v 15:30 hod., v pátek a v sobotu v 10:00 hod.

Od Velkého pátku do Bílé soboty bude u Božího hrobu kasička k přispění na Svatou zemi.

Na Bílou sobotu bude celý den otevřený kostel k soukromé modlitbě. Napište se na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 26.03.2023 do 02.04.2023

Den
Datum
 
Neděle
26.03.
5. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za † Albínu Fryštákovou a celou rodinu
14:30
Křížová cesta
Pondělí
27.03.
Pondělí po 5. neděli postní
18:00
Za † Vlastu Kunčarovou a celou rodinu
Úterý
28.03.
Úterý po 5. neděli postní
Středa
29.03.
Středa po 5. neděli postní
Čtvrtek
30.03.
Čtvrtek po 5. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Boženu Hokovou a rodinu Hokovu
Pátek
31.03.
Pátek po 5. neděli postní
Sobota
01.04.
Sobota po 5. neděli postní
Neděle
02.04.
KVĚTNÁ NEDĚLE
- průvod s ratolestmi připomínající Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
- začíná SVATÝ TÝDEN
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta


V pondělí od 08:00 bude generální úklid kostela na velikonoční svátky.

V sobotu jste zváni do zlínského kongresového centra na jednodenní duchovní obnovu Otcovo srdce. Více informací najdete na plakátku na nástěnce, nebo na stránkách Creda www.credonf.cz, kde se můžete na tuto duchovní obnovu i přihlásit.

V sobotu bude v 17:00 na faře spolčo.

Příští neděli budou přineseny dětmi v obětním průvodu krabičky postní almužny, které přede mší sv. vložíte vzadu do košíku.

Na Bílou sobotu bude celý den otevřený kostel k soukromé modlitbě. Napište se na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.

Na webových stránkách v Informacích - Aktualitách najdete rozpis na vedení křížových cest skupinami naší farnosti na čtvrtek a neděli.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 19.03.2023 do 26.03.2023

Den
Datum
 
Neděle
19.03.
4. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
16:00
Křížová cesta
Pondělí
20.03.
Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
16:30
Za † Josefa Juráka a živou a zemřelou rodinu
Úterý
21.03.
Úterý po 4. neděli postní
Středa
22.03.
Středa po 4. neděli postní
Čtvrtek
23.03.
Čtvrtek po 4. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Jiřinu Valáškovu a celou rodinu
Pátek
24.03.
Pátek po 4. neděli postní
Sobota
25.03.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
-  den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
Napajedla

17:00
17:45
Adorace
Mše sv.
Poté průvod ke hrobu Aničky Zelíkové
Neděle
26.03.
5. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za † Albínu Fryštákovou a celou rodinu
14:30
Křížová cesta


Dnes bude od 12:30 do 14:00 tříkrálové bruslení na zimním stadioně Luďka Čajky ve Zlíně. Zváni jsou tříkráloví koledníci s doprovodem.

Ve čtvrtek bude po mši sv. na faře setkání prvokomunikantů s rodiči.

V sobotu bude na faře v 10:00 ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

V sobotu zve farnost Napajedla na pouť za úctu k počatému životu. Po mši sv. bude průvod ke hrobu Aničky Zelíkové, která se nabídla Bohu jako smírná oběť za hříchy usmrcení nenarozených dětí. Mši sv. bude sloužit otec biskup Antonín Basler. Animátoři mládeže zvou na pěší variantu pouti - odchod je ve 12:30 od kostela v Malenovicích. Více informací na plakátku.

Příští sobotu 01. dubna jste zváni do zlínského kongresového centra na jednodenní duchovní obnovu Otcovo srdce. Více informací najdete na plakátku na nástěnce, nebo na stránkách Creda www.credonf.cz, kde se můžete na tuto duchovní obnovu i přihlásit.

Vzadu na stolíku si můžete vzít prospekt s obrázky a jmény moravských kněží, kteří se stali oběťmi komunistického pronásledování.

Na webových stránkách v Informacích - Aktualitách najdete rozpis na vedení křížových cest skupinami naší farnosti na čtvrtek a neděli.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 12.03.2023 do 19.03.2023

Den
Datum
 
Neděle
12.03.
3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za † rodiče Kubičíkovy, Juráňovy a Marčíkovy
14:30
Křížová cesta
Pondělí
13.03.
Pondělí po 3. neděli postní
18:00
Za † manžela a duše v očistci
Úterý
14.03.
Úterý po 3. neděli postní
Středa
15.03.
Středa po 3. neděli postní
Čtvrtek
16.03.
Čtvrtek po 3. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Za † Olgu a  Vladimíra Staškovy a jejich rodiče
Pátek
17.03.
Pátek po 3. neděli postní
Sobota
18.03.
Sobota po 3. neděli postní
Neděle
19.03.
4. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta


Tento týden bude na faře spolčo v sobotu v 17:00.

Příští neděli 19.03. bude od 12:30 do 14:00 tříkrálové bruslení na zimním stadioně Luďka Čajky ve Zlíně. Zváni jsou tříkráloví koledníci s doprovodem.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 05.03.2023 do 12.03.2023

Den
Datum
 
Neděle
05.03.
2. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta
Pondělí
06.03.
Pondělí po 2. neděli postní
18:00
Za † Marii Skopalíkovou a duše v očistci
Úterý
07.03.
Úterý po 2. neděli postní
Středa
08.03.
Středa po 2. neděli postní
Čtvrtek
09.03.
Čtvrtek po 2. neděli postní
17:20
Křížová cesta
18:00
Na poděkování za 72 let života s prosbou o Boží pomoc do dalších let
Pátek
10.03.
Pátek po 2. neděli postní
Sobota
11.03.
Sobota po 2. neděli postní
Neděle
12.03.
3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za † rodiče Kubičíkovy, Juráňovy a Marčíkovy
14:30
Křížová cesta


Sbírka „Haléř sv. Petra“ z minulé neděle činila 4 005 kč. Děkujeme všem dárcům.

Na webových stránkách v Informacích - Aktualitách najdete rozpis na vedení křížových cest skupinami naší farnosti na čtvrtek a neděli.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 26.02.2023 do 05.03.2023

Den
Datum
 
Neděle
26.02.
1. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka „Haléř sv. Petra“
09:00
Za rodiče Zaoralovy a Hartmanovy
14:30
Křížová cesta
Pondělí
27.02.
Pondělí po 1. neděli postní
18:00
Za † rodinu Doleželovu a duše v očistci
Úterý
28.02.
Úterý po 1. neděli postní
Středa
01.03.
Středa po 1. neděli postní
Čtvrtek
02.03.
Čtvrtek po 1. neděli postní
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti (svátost smíření)
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
03.03.
Pátek po 1. neděli postní
- 1. pátek v měsíci
Sobota
04.03.
Sobota po 1. neděli postní
Neděle
05.03.
2. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky
14:30
Křížová cesta


Účelová sbírka na opravu střechy fary z minulé Ne činila 5 585 kč. Děkujeme všem dárcům.

Vzadu v kostele si můžete vzít krabičky na Postní almužnu. To, co si odřeknu, mohu věnovat potřebným. Nejde o sbírku, ale sociální rozměr půstu. Krabičky se ponesou v obětním průvodu na Květnou neděli, obsah bude zaslán České katolické charitě.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 17:00 výstav Nejsv. svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Na webových stránkách v Informacích - Aktualitách najdete rozpis na vedení křížových cest skupinami naší farnosti na čtvrtek a neděli.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 19.02.2023 do 26.02.2023

Den
Datum
 
Neděle
19.02.
7. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky
Pondělí
20.02.
Pondělí 7. týdne v mezidobí
18:00
Za † Oldřicha Němce a živou rodinu
Úterý
21.02.
Úterý 7. týdne v mezidobí
Středa
22.02.
POPELEČNÍ STŘEDA
- den přísného postu
- svěcení a udělování popelce
- začátek doby postní
16:30
Za zemřelého pana kostelníka Jarečka a jeho rodiče
Čtvrtek
23.02.
Čtvrtek po Popeleční středě
17:25
Křížová cesta
18:00
Za † Zdeňka Minaříka
Pátek
24.02.
Pátek po Popeleční středě
Sobota
25.02.
Sobota po Popeleční středě
Neděle
26.02.
1. NEDĚLE POSTNÍ
- sbírka „Haléř sv. Petra“
09:00
Za rodiče Zaoralovy a Hartmanovy
14:30
Křížová cesta


Popeleční středa je den přísného postu od masa a újmy.

Vzadu na stolíku v kostele a zde na webových stránkách v Informacích - Aktualitách je uveden rozpis na vedení křížových cest skupinami naší farnosti na čtvrtek a neděli.

Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání prvokomunikantů s rodiči.

V sobotu bude v Mysločovicích v 10:00 na faře ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 12.02.2023 do 19.02.2023

Den
Datum
 
Neděle
12.02.
6. neděle v mezidobí
09:00
Za † Milana Kvardu a děti s rodinami
Pondělí
13.02.
Pondělí 6. týdne v mezidobí
18:00
Za † Františku a Ladislava Samohýlovy a celou rodinu
Úterý
14.02.
Úterý 6. týdne v mezidobí
Středa
15.02.
Středa 6. týdne v mezidobí
Čtvrtek
16.02.
Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
18:00
Za † Jiřího Hánu a živou a † rodinu
Pátek
17.02.
Pátek 6. týdne v mezidobí
Sobota
18.02.
Sobota 6. týdne v mezidobí
Neděle
19.02.
7. neděle v mezidobí
- sbírka na opravu střechy fary
09:00
Za farníky


V letošním roce je součástí vizitací farností v naší diecézi setkání pastoračních rady s děkanem. V pátek bude v Mysločovicích v 18:00 mše sv., kterou bude celebrovat P. Kamil Obr, děkan a po mši sv. bude na faře v Mysločovicích setkání obou pastoračních rad (z Mysločovic i Tlumačova).

V letošním roce začne oprava střechy fary. Realizace bude rozložena do několika roků podle finančních prostředků a výše schválených dotací. Celkové náklady 3 410 000 kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Rapos. Současně by letos měly být dokončeny restaurátorské práce na oltářním obrazu sv. Martina.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 05.02.2023 do 12.02.2023

Den
Datum
 
Neděle
05.02.
5. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
06.02.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
15:30
Pohřeb s bohoslužbou slova paní Vojtěšky Vondrákové
Úterý
07.02.
Úterý 5. týdne v mezidobí
Středa
08.02.
Středa 5. týdne v mezidobí
Čtvrtek
09.02.
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
18:00
Za † sestru a živou a † rodinu
Pátek
10.02.
Památka sv. scholastiky, panny
Sobota
11.02.
Sobota 5. týdne v mezidobí
Neděle
12.02.
6. neděle v mezidobí
09:00
Za † Milana Kvardu a děti s rodinami


Děkujeme mužům a ženám za sobotní úklid vánoční výzdoby v kostele.

Do krabičky na SDM v Lisabonu minulou Ne bylo přispěno částkou 1 950 kč. Mladí z naší farnosti, kteří jsou přihlášeni, se mohou u otce Michala zastavit pro příspěvek.

Farnost Zlín vás zve na akci Poslaný žít ve společenství. Akce je určena pro každé společenství, ale i jednotlivce. Půjde o praktické kroky, jež vedou k poznání smyslu jednoty v rámci společenství, ke správnému fungování společenství, k dosažení cílů a k vykročení do služby. Tato formace proběhne o 3 sobotách a to 11.02., 25.03., 13.05. a koná se vždy ve Zlíně v Kostele sv. Jakuba a Filipa. Přihlašování je do 06.02.2023. Info na plakátcích a také na stránkách ZDE.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 29.01.2023 do 05.02.2023

Den
Datum
 
Neděle
29.01.
4. neděle v mezidobí
09:00
Za † Vojtěcha Odložila a Vladimíra Staška
Pondělí
30.01.
Pondělí 4. týdne v mezidobí
Úterý
31.01.
Památka sv. Jana Boska, kněze
Středa
01.02.
Středa 4. týdne v mezidobí
Čtvrtek
02.02.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
-  žehnání svíček a průvod
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti (svátost smíření)
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
03.02.
Pátek 4. týdne v mezidobí
-  1. pátek v měsíci
Sobota
04.02.
Sobota 4. týdne v mezidobí
Neděle
05.02.
5. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Vzadu na stolíku je dnes krabička k přispění mladým naší farnosti na SDM v Lisabonu.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 17:00 výstav Nejsv. svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu bude od 08:00 odstrojování vánoční výzdoby. Prosíme pomocníky.

Tento týden bude na faře spolčo v sobotu v 17:00.

V neděli budou při mši sv. představeny děti, které se letos připravují na 1. sv. přijímání. Ve čtvrtek po mši sv. bude s dětmi krátká schůzka.

V sobotu se uskuteční farní ples v sále obecního úřadu v Sazovicích. Do středy je možné paní Hánové přinést dary do tomboly.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 22.01.2023 do 29.01.2023

Den
Datum
 
Neděle
22.01.
3. neděle v mezidobí
„Neděle Božího slova“
09:00
Za farníky
Pondělí
23.01.
Pondělí 3. týdne v mezidobí
18:00
Za † Vojtěcha Kojeckého, manželku a celou rodinu
Úterý
24.01.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa
25.01.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Čtvrtek
26.01.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
18:00
Za živou a † rodinu Horníčkovu
Pátek
27.01.
Pátek 3. týdne v mezidobí
Sobota
28.01.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Neděle
29.01.
4. neděle v mezidobí
09:00
Za † Vojtěcha Odložila a Vladimíra Staška


Účelová sbírka na opravy kostela z minulé neděle činila 3 770 kč. Děkujeme všem dárcům.

Charita děkuje tříkrálovým koledníkům za zapojení se do sbírky. V Tlumačově se vybralo 71 695 kč.

Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání prvokomunikantů s rodiči.

V sobotu bude v Mysločovicích v 10:00 na faře ministrantská schůzka. Od 14:00 do 15:30 v tělocvičně ZŠ florbal pro ministranty.

Příští neděli bude vzadu na stolíku krabička k přispění mladým naší farnosti na SDM v Lisabonu.

V sobotu 4. února se uskuteční farní ples v sále obecního úřadu v Sazovicích. Paní Hánové můžete přinést dary do tomboly.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 15.01.2023 do 22.01.2023

Den
Datum
 
Neděle
15.01.
2. neděle v mezidobí
-  účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Na poděkování za dar života a dar víry
Pondělí
16.01.
Pondělí 2. týdne v mezidobí
18:00
Za † rodinu Štanglicovu
Volný úmysl
Úterý
17.01.
Památka sv. Antonína, opata
Středa
18.01.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
-  začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25.01.)
Čtvrtek
19.01.
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Pátek
20.01.
Pátek 2. týdne v mezidobí
Sobota
21.01.
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Neděle
22.01.
3. neděle v mezidobí
„Neděle Božího slova“
09:00
Za farníky


Zítra v pondělí bude sloužit mši sv. novokněz P. Lukáš Gelnar, kaplan Valašské Klobouky, přede mší sv. bude k dispozici ke svátosti smíření, po mši novokněžské požehnáni. Jsou dva volné úmysly.

V sobotu 04. února se uskuteční farní ples v sále obecního úřadu v Sazovicích. Vstupenky jsou k zakoupení u paní Hánové, které také můžete přinést dary do tomboly. Cena vstupenky je 150 Kč.

Animátoři mládeže zlínského děkanátu zvou na mládežnickou mši sv., která bude v pátek 20. ledna v 18 hodin v kostele v Otrokovicích.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 08.01.2023 do 15.01.2023

Den
Datum
 
Neděle
08.01.
Svátek Křtu Páně
-  končí doba vánoční
09:00
Za farníky
Pondělí
09.01.
Pondělí 1. týdne v mezidobí
Úterý
10.01.
Úterý 1. týdne v mezidobí
Středa
11.01.
Středa 1. týdne v mezidobí
Čtvrtek
12.01.
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Pátek
13.01.
Pátek 1. týdne v mezidobí
Sobota
14.01.
Sobota 1. týdne v mezidobí
Neděle
15.01.
2. neděle v mezidobí
-  účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Na poděkování za dar života a dar víry


Dnes bude zpívání u jesliček v kostele ve 14:30. Poté na faře sváteční posezení a společné zazpívání.

Tento týden bude do soboty o. Michal mimo farnost. V případě potřeby se obraťte na o. Radomíra do Žeranovic, mob.: 739 344 192.

V pondělí 16.01. bude sloužit mši sv. novokněz P. Lukáš Gelnar, kaplan Valašské Klobouky, přede mší sv. bude k dispozici ke svátosti smíření, po mši novokněžské požehnáni.

V sobotu 04. února se uskuteční farní ples v sále obecního úřadu v Sazovicích. Vstupenky jsou k zakoupení u paní Hánové, které také můžete přinést dary do tomboly. Cena vstupenky je 150 Kč.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 01.01.2023 do 08.01.2023

Den
Datum
 
Neděle
01.01. 2023
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

závazný zasvěcený svátek
- končí oktáv Narození Páně
- světový den modliteb za mír
09:00
Za † Jana Fryštáka a duše v očistci
Pondělí
02.01.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou za živou a † rodinu
Úterý
03.01.
Úterý po oktávu Naroz. Páně
Středa
04.01.
Středa po oktávu Naroz. Páně
Čtvrtek
05.01.
Čtvrtek po oktávu Naroz. Páně
18:00
Za kněze a jejich posvěcení

-  mše sv. z vigílie slavnosti Zjevení Páně
-  žehnání vody, křídy, kadidla
Pátek
06.01.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
1. pátek v měsíci
Sobota
07.01.
Sobota po Zjevení Páně
Neděle
08.01.
Svátek Křtu Páně
-  končí doba vánoční
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 17:00 výstav Nejsv. svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek bude na závěr mše sv. žehnání tříkrálovým koledníkům.

V pátek je v 17:00 na faře spolčo pro děti. Téma: Buď užitečný!

Příští neděli bude zpívání u jesliček v kostele ve 14:30. Poté na faře sváteční posezení a společné zazpívání.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru