OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 22.05.2022 do 29.05.2022

Den
Datum
 
Neděle
22.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za † Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu
Pondělí
23.05.
Pondělí po 6. neděli velikonoční
18:00
Na poděkování za přijatá dobrodiní
Úterý
24.05.
Úterý po 6. neděli velikonoční
Středa
25.05.
Středa po 6. neděli velikonoční
Čtvrtek
26.05.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
- začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18:00
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
Pátek
27.05.
Pátek po 6. neděli velikonoční
Sobota
28.05.
Sobota po 6. neděli velikonoční
Neděle
29.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky


Sbírka z minulé neděle činila 4 794 kč. Děkujeme všem dárcům.

Májové jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv., v ostatní dny v 18:00 včetně neděle.

Od 09. do 14. srpna se uskuteční Celostátní setkání mládeže, kde bude možné prožít živé společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/.

V So si ve Zlíně na J.S. udělí svátost manželství Marta Jonášková z Tlumačova a Stanislav Mechl ze Zlína.

Od dnešního dne zapisuje v sakristii paní Hánová úmysly na mše sv. na příští pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 15.05.2022 do 22.05.2022

Den
Datum
 
Neděle
15.05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- sbírka na restaurování obrazu
09:00
Za děti, které dnes poprvé přijímají Ježíše v eucharistii a jejich rodiče

-  1. sv. přijímání v naší farnosti
Pondělí
16.05.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Úterý
17.05.
Úterý po 5. neděli velikonoční
Středa
18.05.
Středa po 5. neděli velikonoční
Čtvrtek
19.05.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
18:00
Za † rodinu Lysákovu a duše v očistci
Pátek
20.05.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Sobota
21.05.
Sobota po 5. neděli velikonoční
Neděle
22.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za † Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu


Májové jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv., v ostatní dny v 18:00 včetně neděle.

Farnost Otrokovice zve od 11. – 16.07. na farní dovolenou na poutním místě Králíky. Možnost projít Jeseníky, Orlické hory, navštívit poutní místo Neratov a jiné. Bližší informace na plakátě. Přihlášení do konce května.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 08.05.2022 do 15.05.2022

Den
Datum
 
Neděle
08.05.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- neděle „Dobrého Pastýře“
- den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
09:00
Za zemřelého Miloslava Juráčka, živou rodinu a duše v očistci
Pondělí
09.05.
Pondělí po 4. neděli velikonoční
18:00
Za živé a † hasiče z Tlumačova
Úterý
10.05.
Úterý po 4. neděli velikonoční
Středa
11.05.
Středa po 4. neděli velikonoční
Čtvrtek
12.05.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
18:00
Za † Petra Popovského
Pátek
13.05.
Pátek po 4. neděli velikonoční
Sobota
14.05.
Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle
15.05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- sbírka na restaurování obrazu
09:00
Za děti, které dnes poprvé přijímají Ježíše v eucharistii a jejich rodiče

-  1. sv. přijímání v naší farnosti


Májové jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv., v ostatní dny v 18:00 včetně neděle.

V sobotu v 09:30 bude 1. svatá zpověď prvokomunikantů.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 01.05.2022 do 08.05.2022

Den
Datum
 
Neděle
01.05.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
02.05.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Úterý
03.05.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Středa
04.05.
Středa po 3. neděli velikonoční
Čtvrtek
05.05.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
06.05.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
- 1. pátek v měsíci
Sobota
07.05.
Sobota po 3. neděli velikonoční
Neděle
08.05.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- neděle „Dobrého Pastýře“
- den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
09:00
Za zemřelého Miloslava Juráčka, živou rodinu a duše v očistci


Sbírka z minulé neděle činila 5 701 kč. Děkujeme všem dárcům.

Májové jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv., v ostatní dny v 18:00 včetně neděle.

Ve čtvrtek bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 17:00 možnost svátosti smíření.

Ve čtvrtek po mši sv. bude v kostele setkání rodičů a dětí v přípravě na 1. svaté přijímání spojené s nácvikem.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865

 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru