Titulní stránka

Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách tlumačovské farnosti.

Kostel sv. Martina v Tlumačově  Budova fary v Tlumačově


Mimořádné oznámení

Milí farníci,

vzhledem k novým mimořádným opatřením vlády ČR se s účinností od 13. března 2020 zakazují veřejné i soukromé akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání. Proto se počínaje pátkem 13. března ruší všechny bohoslužby v naší farnosti a vše ostatní, co vede ke shromažďování lidí (křížová cesta).

Mše svaté budou slaveny bez účasti lidí na přijaté úmysly (viz ohlášky).

Kostel zůstane otevřen k soukromé modlitbě.

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.


Přehled online vysílaných bohoslužeb:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prehled-online-vysilanych-bohosluzeb


Pohřby budou až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s knězem.

Sledujte aktuální informace na těchto webových stránkách.

V případě potřeby se obraťte telefonicky přímo na kněze (tel.: 733 741 865).P. Michal Šálek, farář


Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.


Žehnáme Vám i Vašim blízkým!


Jménem biskupů České biskupské konference


Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK12. března 2020
Biblický citát na dnešní den
Bůh mluví o pokoji pro svůj lid. (Žl 85,9)


Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru