Titulní stránka

Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách tlumačovské farnosti.Mimořádné oznámení

Milí farníci,

vzhledem k novým mimořádným opatřením vlády ČR se s účinností od 13. března 2020 zakazují veřejné i soukromé akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání. Proto se počínaje pátkem 13. března ruší všechny bohoslužby v naší farnosti a vše ostatní, co vede ke shromažďování lidí (křížová cesta).

Mše svaté budou slaveny bez účasti lidí na přijaté úmysly (viz ohlášky).

Kostel zůstane otevřen k soukromé modlitbě.

V tuto chvíli platí (v době platnosti mimořádného opatření MZ ČR), že sledování přenosu mše svaté je náhradou za osobní účast na bohoslužbě.


Přehled online vysílaných bohoslužeb:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prehled-online-vysilanych-bohosluzeb


Pohřby budou až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s knězem.

Sledujte aktuální informace na těchto webových stránkách.

V případě potřeby se obraťte telefonicky přímo na kněze (tel.: 733 741 865).P. Michal Šálek, farář


Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.


Žehnáme Vám i Vašim blízkým!


Jménem biskupů České biskupské konference


Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK12. března 2020Popeleční středa

Popeleční středa   Popeleční středa


Popeleční středa


Biblický citát na dnešní den
Bože, svěřuji ti svou rozepři. / Lord, I have placed my cause in your hands. Jer 11:20 (Jer 11,20)


Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru