Titulní stránka

Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách tlumačovské farnosti.Kostel sv. Martina v Tlumačově  Budova fary v TlumačověSdělení věnované návštěvníkům našich stránek:


V Tlumačově, 13. dubna, L.P. 2016

Vážení přátelé,


uprostřed obce Tlumačov stojí významná památka chráněná Národním památkovým úřadem. Jde o farní kostel sv. Martina, který vzhledem ke svému stáří a z památkového pohledu patří k nejvýznamnějším chrámům v regionu. Proto si zaslouží, abychom o něj s úctou pečovali.

Po ročních administrativních přípravách, jednáních s památkovými úřady a vytváření projektové dokumentace konečně začínají práce na obnově fasády. Protože jde o objekt památkově chráněný, přípravy jsou náročnější, časově delší a především finančně nákladnější.

Z důvodu vysokých nákladů, které Římskokatolická farnost v Tlumačově není schopna pokrýt z vlastních i jiných zdrojů, jsou práce rozděleny na 2 etapy. Letos je naplánována oprava fasády věže, kterou bude dle výběrového řízení realizovat firma RAPOS z Holešova. I zde celkové náklady činí 1 152 224 Kč. Z toho samotná fasáda činí 632 397 Kč, restaurování kamenných prvků na oknech věže 265 800 Kč a oprava kamenných říms 254 027 Kč. Na pokrytí letošních nákladů jsme žádali o dotaci na Ministerstvu kultury, které přislíbilo 118 000 Kč, na Zlínský kraj, jehož vyjádření očekáváme v květnu, obec Tlumačov, která schválila finanční pomoc ve výši 300 000 Kč a arcibiskupství olomoucké, které schválilo 50 000 Kč. Navláčil stavební firma, s.r.o. přispěla darem 50 000 Kč. Všem upřímně děkujeme. Farnost je schopna k dnešnímu dni uhradit z vlastních zdrojů částku 450 000 Kč.

Cítíte-li vůči našemu kostelu vztah nebo i určité zavázání, můžete přispět dle svých možností v rámci pravidelné nedělní sbírky při bohoslužbě nebo zasláním příspěvku na farní účet: 169752339/0300. Za každý byť sebemenší dar přijměte upřímné poděkování.

Bližší údaje o dění ve farnosti či kontakty najdete na vývěsce kostela nebo na našem webu farnost-tlumacov.cz .S přáním dobra a pokoje

P. Mgr. Michal Šálek, správce farnosti
Biblický citát na dnešní den
Stavte svůj život na víře. (Jud 20)


Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz

Počet návštěv domény ze starého počítadla do 01.05.2016 (odhadem):
4 400 návštěvProsíme o modlitbu za:
 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru