OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 09.12.2018 do 16.12.2018

Den
Datum
 
Neděle
09.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za zemřelé rodiče Oharkovy a celé příbuzenstvo
Pondělí
10.12.
Pondělí po 2. neděli adventní
18:00
Za maminku a její rodiče Kotovy
Úterý
11.12.
Úterý po 2. neděli adventní
Středa
12.12.
Středa po 2. neděli adventní
Čtvrtek
13.12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
18:00
Za Josefa a Julii Skopalíkovy, vnuka a živou a zemřelou rodinu
Pátek
14.12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Sobota
15.12.
Sobota po 2. neděli adventní
Neděle
16.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
- sbírka na opravy fary
09:00
Za farníky


Kromě neděle budeme mši sv. začínat v adventu vzadu v kostele s dětmi průvodem s lampičkami.

Od 17. do 23.08. se uskuteční 7-mi denní farní pouť „Svatí Itálie“ – s návštěvou Padovy, Bologne, La Verny, S.G.Rotonda, Montecassina, Sieny. Cena je 9 100,- Kč. Přihlásit se můžete - do konce března v sakristii. Platba zálohy - po Velikonocích. Program a další – vzadu v kostele na vývěsce nebo na farních stránkách v sekci Aktuality.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 02.12.2018 do 09.12.2018

Den
Datum
 
Neděle
02.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

- začíná nový liturgický rok
09:00
Za farníky
Pondělí
03.12.
Památka sv. Františka Xaverského
18:00
Za Stanislava a Bohumilu Skopalíkovy, syna a duše v očistci
Úterý
04.12.
Úterý po 1. neděli adventní
Středa
05.12.
Středa po 1. neděli adventní
Čtvrtek
06.12.
Čtvrtek po 1. neděli adventní
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
07.12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
- 1. pátek v měsíci
Sobota
08.12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Neděle
09.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za zemřelé rodiče Oharkovy a celé příbuzenstvo


Kromě neděle budeme mši sv. začínat v adventu vzadu v kostele s dětmi průvodem s lampičkami.

Dnes se uskuteční v kostele v 15:30 adventní koncert kvasické scholy.

Ve čtvrtek hodinu přede mší sv. – svátost smíření.

Ve čtvrtek navštíví děti při mši svaté sv. Mikuláš.

Od 17. do 23.08. se uskuteční 7-mi denní farní pouť „Svatí Itálie“ – s návštěvou Padovy, Bologne, La Verny, Perugie, S.G.Rotonda, Montecassina, Sieny aj. Cena je 9 100,- Kč. Přihlásit se můžete - do konce března v sakristii. Platba zálohy - po Velikonocích. Program a další – vzadu v kostele na vývěsce nebo na farních stránkách v sekci Aktuality.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 25.11.2018 do 02.12.2018

Den
Datum
 
Neděle
25.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
- ve farních kostelích zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
09:00
Za + Bohumilu a Stanislava Skopalíkovy a syna Stanislava
Pondělí
26.11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí
18:00
Za + Milana Stokláska, rodiče a dar zdraví
Úterý
27.11.
Úterý 34. týdne v mezidobí
Středa
28.11.
Středa 34. týdne v mezidobí
Čtvrtek
29.11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Juráčkovu, Jeklovu a Janečkovu a rodiny dcer
Pátek
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
- 1. pátek v měsíci
Sobota
01.12.
Sobota 34. týdne v mezidobí
Neděle
02.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

- začíná nový liturgický rok
09:00
Za farníky


Účelová sbírka na novou fasádu kostela z minulé neděle činila 3 490 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude na faře hned po mši sv. setkání pastorační rady.

V sobotu bude otevřený kostel od 15. – 17:00 hod. Zapište se, prosím, vzadu na stolíku na službu v kostele po půlhodině.

Příští neděli budou požehnány adventní věnce, které si přede mší sv. položíte před oltář.

Příští neděli se uskuteční v kostele v 15:30 adventní koncert kvasické scholy.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 18.11.2018 do 25.11.2018

Den
Datum
 
Neděle
18.11.
33. neděle v mezidobí
- sbírka na novou fasádu fary
09:00
Za farníky
Pondělí
19.11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí
Úterý
20.11.
Úterý 33. týdne v mezidobí
Středa
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek
23.11.
Pátek 33. týdne v mezidobí
Sobota
24.11.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze
Neděle
25.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
- ve farních kostelích zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
09:00
Za + Bohumilu a Stanislava Skopalíkovy a syna Stanislava


Děkujeme za přípravu oběda a pohoštění na faře o svatomartinských hodech.

Tento pátek a sobotu proběhne konference o evangelizaci – v regionálním centru v Olomouci. Více info na stránkách olomouckého arcibiskupství.

Do soboty budu na exerciciích. V případě pohřbu se obraťte do Otrokovic (731621127).

Za 2 týdny na 1. adventní neděli bude v kostele adventní koncert kvasické scholy v 15:30 hod.

Ode dneška zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz

Počet návštěv domény ze starého počítadla do 01.05.2016 (odhadem):
4 400 návštěvProsíme o modlitbu za:
 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru