OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 14.04.2019 do 21.04.2019

Den
Datum
 
Neděle
14.04.
KVĚTNÁ NEDĚLE
- průvod s ratolestmi připomínající Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
- začíná SVATÝ TÝDEN
09:00
Za zemřelou Stanislavu Jonáškovou, manžela a celou rodinu
Pondělí
15.04.
PONDĚLÍ SV. TÝDNE
Úterý
16.04.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Středa
17.04.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Čtvrtek
18.04.
ZELENÝ ČTVRTEK
- památka Poslední večeře Páně
16:30
Volný úmysl
Pátek
19.04.
VELKÝ PÁTEK
- památka umučení Páně - den přísného postu
15:50
Křížová cesta – lektoři
16:30
Velkopáteční obřady
Sobota
20.04.
BÍLÁ SOBOTA
- velikonoční vigílie
08:30-18:30
Soukromá modlitba u Božího hrobu
19:00
Za + dárce
Neděle
21.04.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- sbírka na kněžský seminář
- žehnání velikonočních pokrmů
- začíná 50-ti denní doba velikonoční (do slavnosti seslání Ducha svatého)
09:00
Za farníky


V rámci postní aktivity se dnes setkáme s další postavou z Ježíšovy blízkosti. Pro děti i dospělé je připravena kartička s úkolem.

Na Zelený čtvrtek bude v 09:30 v katedrále v Olomouci mše sv. se svěcením olejů, při které budou kněží obnovovat kněžské sliby – tzv. Missa Chrismatis.

Na Zelený čtvrtek večer vstoupíme do Velikonočního třídenní – jde o vrcholné dny liturgického roku.

Nácviků pro ministranty: ve čtvrtek a v pátek v 16:00 hod., v sobotu v 09:00 hod.

Na Bílou sobotu bude celý den otevřený kostel k soukromé modlitbě u Božího hrobu od 08:30 do večerních obřadů. Využijte tyto chvíle a napište se prosím vzadu na rozpis po půlhodině.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 07.04.2019 do 14.04.2019

Den
Datum
 
Neděle
07.04.
5. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
08.04.
Pondělí po 5. neděli postní
18:00
Za Boží ochranu a pomoc
Úterý
09.04.
Úterý po 5. neděli postní
Středa
10.04.
Středa po 5. neděli postní
Čtvrtek
11.04.
Čtvrtek po 5. neděli postní
17:30
Křížová cesta – farní rada
18:00
Za + Dášu a Ladislava Samohýlovy a celou rodinu
Pátek
12.04.
Pátek po 5. neděli postní
Sobota
13.04.
Sobota po 5. neděli postní
Neděle
14.04.
KVĚTNÁ NEDĚLE
- průvod s ratolestmi připomínající Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
- začíná SVATÝ TÝDEN
09:00
Za zemřelou Stanislavu Jonáškovou, manžela a celou rodinu


V rámci postní aktivity se dnes setkáme s další postavou z Ježíšovy blízkosti. Pro děti i dospělé je připravena kartička s úkolem.

Od pátku do neděle budou na faře skauti ze Zlína.

V sobotu bude v Přerově diecézní setkání mládeže.

Do příští neděle 14.04. je pro poutníky do Itálie třeba zaplatit 50 % zálohu 4 550 Kč na č.ú.: 153157818/2010, VS = 17089, SS = prvních 6 čísel rodného čísla.

Příští Ne - krabičky postní almužny vzadu do košíku. Budou přineseny dětmi v obětním průvodu.

Na Bílou So - celý den otevřený kostel k soukr. modlitbě. Napište se na rozpis po půlhodině.

Za 2 týdny nastoupí firma Rapos na opravu fasády zdí kolem fary. Původní náklady navýšeny firmou na 287 000 Kč.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 31.03.2019 do 07.04.2019

Den
Datum
 
Neděle
31.03.
4. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za + Josefa a Jiřinu Kartouzkovy
Pondělí
01.04.
Pondělí po 4. neděli postní
18:00
Za + Stanislava a Bohumilu Skopalíkovy a syna Stanislava
Úterý
02.04.
Úterý po 4. neděli postní
Středa
03.04.
Středa po 4. neděli postní
Čtvrtek
04.04.
Čtvrtek po 4. neděli postní
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
05.04.
Pátek po 4. neděli postní
- 1. pátek v měsíci
Sobota
06.04.
Sobota po 4. neděli postní
 
 
15:00
16:00
17:00
Děkanátní pouť na Velehradě
 
Růženec
Adorace
Mše sv.
Neděle
07.04.
5. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky


V rámci postní aktivity se dnes setkáme s další postavou z Ježíšovy blízkosti. Pro děti i dospělé je připravena kartička s úkolem.

Ve čtvrtek hodinu přede mší sv. – možnost přijetí svátosti smíření už před velikonočními svátky.

Od pátku do neděle bude na faře schola z Kvasic.

Tuto sobotu 6. dubna bude na Velehradě pouť našeho a vizovického děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Obvyklému odpolednímu programu od 15:00 předchází promluva Pavola Streži ve 14:00. Více info – na plakátku. Kdo můžete jet autem, nabídněte svezení.

Do přespříští neděle 14.04. je pro poutníky do Itálie třeba zaplatit 50 % zálohu 4550 Kč na č.ú.: 153157818/2010, VS = 17089, SS = prvních 6 čísel rodného čísla.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 24.03.2019 do 31.03.2019

Den
Datum
 
Neděle
24.03.
3. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
25.03.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
- den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
16:30
Za Josefa a Julii Skopalíkovy, vnuka a živou a zemřelou rodinu
Úterý
26.03.
Úterý po 3. neděli postní
Středa
27.03.
Středa po 3. neděli postní
Čtvrtek
28.03.
Čtvrtek po 3. neděli postní
17:30
Křížová cesta – lektoři
18:00
Za živou a + rodinu Štanglicovu a DVO
Pátek
29.03.
Pátek po 3. neděli postní
Sobota
30.03.
Sobota po 3. neděli postní
Neděle
31.03.
4. NEDĚLE POSTNÍ
09:00
Za farníky


V rámci postní aktivity se dnes setkáme s další postavou z Ježíšovy blízkosti. Pro děti i dospělé je připravena kartička s úkolem.

V sobotu bude na faře v Mysločovicích v 10:00 ministrantská schůzka.

Za 2 týdny v sobotu 6. dubna bude na Velehradě pouť našeho a vizovického děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Obvyklému odpolednímu programu od 15:00 předchází promluva Pavola Streži ve 14:00. Více info – na plakátku. Kdo můžete jet autem, nabídněte svezení.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz

Počet návštěv domény ze starého počítadla do 01.05.2016 (odhadem):
4 400 návštěvProsíme o modlitbu za:
 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru