OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 31.05.2020 do 07.06.2020

Den
Datum
 
Neděle
31.05.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
- končí doba velikonoční
09:00
Za farníky
Pondělí
01.06.
Památka sv. Justina, mučedníka
18:00
Za + Bohumilu a Stanislava Skopalíkovy, syna Stanislava a DVO
Úterý
02.06.
Úterý 9. týdne v mezidobí
Středa
03.06.
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Čtvrtek
04.06.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
15:30
Pohřeb Růženy Matůšové
16:30 - 17:30
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Pátek
05.06.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
- 1. pátek v měsíci
Sobota
06.06.
Sobota 9. týdne v mezidobí
Neděle
07.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
09:00
Na poděkování za 50 let života a za živou a + rodinu Mulidranovu


V rámci postní almužny bylo na ČKCH odesláno 2 024 Kč.

Po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční. Paškál se odnese ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. Od zítřka nás hlas zvonu zve k modlitbě Anděl Páně.

Sbírka na pronásledované křesťany z minule neděle činila 2 902 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek bude od 14:00 otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 16:30 výstav Nejsv. svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

Vzadu na stolíku v kostele jsou přihlášky k přípravě na svát. biřmování pro ty, kdo jsou „jen“ pokřtěni a dosud nepřijali plnost Ducha sv. vzkládáním biskupových rukou. Příprava začne v září, bude v délce 1 roku v rámci pravidelných setkání v pátek po mši sv. v Mysločovicích. Přihlásit se mohou ti, kdo budou mít po velkých prázdninách skončenou základní školu, mohou se přihlásit i dospělí a staří, kteří svátost dosud nepřijali. Horní věková hranice není stanovena. Přihlášku je třeba odevzdat do konce července osobně u otce Michala. Další příprava na svátost biřmování začne v roce 2025.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 24.05.2020 do 31.05.2020

Den
Datum
 
Neděle
24.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- sbírka na pronásledované křesťany
09:00
Za + Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu
Pondělí
25.05.
Pondělí po 7. neděli velikonoční
18:00
Za zemřelého Vladimíra Pospíšila, manželku a děti
Úterý
26.05.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Středa
27.05.
Středa po 7. neděli velikonoční
Čtvrtek
28.05.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
18:00
Za Marii Zaoralovou
Pátek
29.05.
Pátek po 7. neděli velikonoční
Sobota
30.05.
Památka sv. Zdislavy
Neděle
31.05.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
- končí doba velikonoční
09:00
Za farníky


Účelová sbírka z minule neděle činila 6 370 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Od pondělí platí bohoslužby s účastí lidu do 300 osob.

Vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

V sobotu bude v 10:00 na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka.

V sobotu bude v Mysločovicích svatodušní vigilie v 20:30, kterou povedou skupiny z farnosti. Vyvrcholí modlitbou proseb a díků spojenou se slavností světla a svátostným požehnáním.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 17.05.2020 do 24.05.2020

Den
Datum
 
Neděle
17.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- účelová sbírka na nový lustr v kostele
09:00
Za farníky
Pondělí
18.05.
Pondělí po 6. neděli velikonoční
18:00
Za zemřelého Vladimíra a Olgu Staškovy
Úterý
19.05.
Úterý po 6. neděli velikonoční
Středa
20.05.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Čtvrtek
21.05.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
- začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18:00
Volný úmysl
Pátek
22.05.
Pátek po 6. neděli velikonoční
Sobota
23.05.
Sobota po 6. neděli velikonoční
Neděle
24.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- sbírka na pronásledované křesťany
09:00
Za + Františku a Jaroslava Kulendovy a celou rodinu


Stále platí bohoslužby s účastí lidu do 100 osob s dodržením bezpečnostních opatření včerně rozestupů s vyjímkou rodinných příslušníků.

Vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

Příští neděli, prosím, přineste pokladničky postní almužny a vložte vzadu do košíku. Budou přineseny dětmi v obětním průvodu.

Vzadu na vývěsce a zde na stránkách jsou úmysly mší sv., které jste měly zapsány na všední den a byly odslouženy během zákazu bohoslužeb pro veřejnost.

V sobotu 20.06. si v Brně udělí svátost manželství Lucie Minsterová z Brna a Martin Hlaváč z Tlumačova.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 10.05.2020 do 17.05.2020

Den
Datum
 
Neděle
10.05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za farníky z Mysločovic a Tlumačova
Pondělí
11.05.
Pondělí po 5. neděli velikonoční
18:00
Za dar zdraví pro nemocného synovce, vedení Duchem Svatým a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Úterý
12.05.
Úterý po 5. neděli velikonoční
Středa
13.05.
Středa po 5. neděli velikonoční
Čtvrtek
14.05.
Svátek sv. Matěje, apoštola
18:00
Za + Josefa a Bohumilu Kubičíkovy a duše v očistci
Pátek
15.05.
Pátek po 5. neděli velikonoční
Sobota
16.05.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Neděle
17.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- účelová sbírka na nový lustr v kostele
09:00
Za farníky


Nyní jsou možné bohoslužby s účastí lidu do 100 osob (do tohoto počtu se nepočítají přisluhující – ministranti, schola…) s dodržením bezpečnostních opatření včerně rozestupů s vyjímkou rodinných příslušníků.

Od zítřka vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny přede mší sv. – v sakristii.

Májové jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv. a v ostatní dny v 18:00 – kromě neděle.

Nový lustr do kostela byl zadán do výroby v pondělí a do čtyř týdnů by měl být nainstalován do kostela.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru