OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 20.10.2019 do 27.10.2019

Den
Datum
 
Neděle
20.10.
29. neděle v mezidobí
„Misijní neděle“ – den modliteb za misie
- sbírka na misie
09:00
Za farníky
Pondělí
21.10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelou Marii a Lukáše Kubičíkovy a rodiče Pavisovy
Úterý
22.10.
Úterý 29. týdne v mezidobí
Středa
23.10.
Středa 29. týdne v mezidobí
Čtvrtek
24.10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelé rodiče Skácelovy, Rozumkovy, Dostálovy, živé rodiny a duše v očistci
Pátek
25.10.
Pátek 29. týdne v mezidobí
Sobota
26.10.
Sobota 29. týdne v mezidobí
Neděle
27.10.
30. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Otevřelovu a manžela


Ve čtvrtek povede modlitbu rozjímavého růžence přede mší sv. mládež.

V sobotu bude na faře v Mysločovicích v 10:00 hod ministrantská schůzka.

Ze soboty na neděli dojde ke změně letního času na středoevropský – o hodinu zpět.

Od pátku do neděle bude na faře schola z Mysločovic.

Příští středu 30.10. začne na faře v Mysločovicích v 19:00 příprava rodičů s dětmi na 1. svaté přijímání.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 13.10.2019 do 20.10.2019

Den
Datum
 
Neděle
13.10.
28. neděle v mezidobí
09:00
Za zemřelou Helenu Šivelovou a živou a zemřelou rodinu Šivelovu, Matulíkovu a Královu
Pondělí
14.10.
Pondělí 28. týdne v mezidobí
Úterý
15.10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa
16.10.
Středa 28. týdne v mezidobí
Čtvrtek
17.10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
17:30
Modlitba růžence - muži
Pátek
18.10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota
19.10.
Sobota 28. týdne v mezidobí
21:00
Misijní most modlitebmodlitba růžence na úmysl misií
Neděle
20.10.
29. neděle v mezidobí
„Misijní neděle“ – den modliteb za misie - sbírka na misie
09:00
Za farníky


Minulou neděli bylo sečteno 83 účastníků na nedělní mši sv.

Tento týden bude do páteční dopoledne otec Michal z důvodu exercicií mimo farnost. V případě pohřbu se obraťte do Žeranovic: 606 730 229.

Ve čtvrtek v 17:30 povedou muži v kostele modlitbu rozjímavého růžence.

V sobotu jsou všichni zváni k zapojení se do Misijního mostu modliteb – ve 21:00 se přijďme do kostela pomodlit modlitbu růžence na úmysl misií.

Příští neděli bude po mši sv. „misijní jarmark“. Zakoupením předmětů, které vyrobili a připravili naši farníci, bude možné přispět na misie.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 06.10.2019 do 13.10.2019

Den
Datum
 
Neděle
06.10.
27. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
07.10.
Památka Panny Marie Růžencové
Úterý
08.10.
Úterý 27. týdne v mezidobí
Středa
09.10.
Středa 27. týdne v mezidobí
Čtvrtek
10.10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelé rodiče Závodné a bratra
Pátek
11.10.
Pátek 27. týdne v mezidobí
Sobota
12.10.
Sobota 27. týdne v mezidobí
Neděle
13.10.
28. neděle v mezidobí
09:00
Za zemřelou Helenu Šivelovou a živou a zemřelou rodinu Šivelovu, Matulíkovu a Královu


Ve čtvrtek přede mší sv. vedou modlitbu rozjímavého růžence skupiny z farnosti.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 29.09.2019 do 06.10.2019

Den
Datum
 
Neděle
29.09.
26. neděle v mezidobí
09:00
Za + Marii a Aloise Talašovy, živou a zemřelou rodinu a DVO
Pondělí
30.09.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Mamicovu a duše v očistci
Úterý
01.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
začíná měsíc modlitby svatého růžence
Středa
02.10.
Památka svatých andělů strážných
Čtvrtek
03.10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
04.10.
Památka sv. Františka z Assisi
- 1. pátek v měsíci
Sobota
05.10.
Sobota 26. týdne v mezidobí
Neděle
06.10.
27. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


V úterý začíná „růžencový“ měsíc říjen. Vstupme do něj s tím, že se jej každý den pomodlíme – a je-li možné, alespoň 2 nebo 3 společně. Ve čtvrtek se přede mší sv. budeme modlit rozjímavý růženec. Modlitbu povedou skupiny podle rozpisu vzadu na stolíku (tento čtvrtek bude výstav).

Ve čtvrtek bude hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli bude sčítání návštěvníků bohoslužeb.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru