OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 23.09.2018 do 30.09.2018

Den
Datum
 
Neděle
23.09.
25. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
24.09.
Pondělí 25. týdne v mezidobí
16:00
Pohřeb Františka Ševely
Úterý
25.09.
Úterý 25. týdne v mezidobí
Středa
26.09.
Středa 25. týdne v mezidobí
Čtvrtek
27.09.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00
Za + rodiče Gazdošovy a duše v očistci
mše sv. ze slavnosti sv. Václava
Pátek
28.09.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
- hl. patrona českého národa
- hl. patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
Sobota
29.09.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle
30.09.
26. neděle v mezidobí
09:00
Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání pro celou rodinu


účelová sbírka na opravy fasády fary z neděle 16.09. činila 4433 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 16.09.2018 do 23.09.2018

Den
Datum
 
Neděle
16.09.
24. neděle v mezidobí
- sbírka na opravy fasády fary
09:00
Za + Ludmilu a Václava a duše v očistci
Pondělí
17.09.
Pondělí 24. týdne v mezidobí
18:00
Za + Lukáše a Marii Kubičíkovy, děti, rodiče Pavisovy a duše v očistci
Úterý
18.09.
Úterý 24. týdne v mezidobí
Středa
19.09.
Středa 24. týdne v mezidobí
Čtvrtek
20.09.
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
18:00
Za zemřelou Albínu Fryštákovou, manžela Jana a duše v očistci
Pátek
21.09.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
- adorační den farnosti Tlumačov
9:00-17:00


17:00
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti

Svátostné požehnání
Sobota
22.09.
Sobota 24. týdne v mezidobí
Neděle
23.09.
25. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


- ve čtvrtek 20.09. bude v 17:00 na faře náboženství. Zvány jsou i děti z farnosti, které navštěvují jinou školu mimo Tlumačov.

- v pátek 21.09. bude adorační den naší farnosti. Ráno v 9:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k celodenní modlitbě. Adorační den vyvrcholí svátostným požehnáním v 17:00 hod. Zapište se prosím vzadu na stolíku na rozpise po půlhodině na volná místa.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 09.09.2018 do 16.09.2018

Den
Datum
 
Neděle
09.09.
23. neděle v mezidobí
09:00
Dožínková
Za živé a zemřelé farníky
Pondělí
10.09.
Pondělí 23. týdne v mezidobí
18:00
Za rodinu Otevřelovu, Závodnou, syna a duše v očistci
Úterý
11.09.
Úterý 23. týdne v mezidobí
Středa
12.09.
Středa 23. týdne v mezidobí
Čtvrtek
13.09.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
18:00
Za + tatínka a živou a + rodinu Janskou
Pátek
14.09.
Svátek Povýšení sv. Kříže
Sobota
15.09.
Památka Panny Marie Bolestné
Neděle
16.09.
24. neděle v mezidobí
- sbírka na opravy fasády fary
09:00
Za + Ludmilu a Václava a duše v očistci


- ve čtvrtek 13.09. bude hned po mši sv. setkání pastorační a ekonomické rady.

Náboženská výuka dětí bude v letošním šk. roce probíhat formou katechezí na faře, a to ve čtvrtek od 17:00. Setkání jsou otevřená pro děti i rodiče. První setkání bude ve čtvrtek 20. září. Povede paní Dana Malenovská. Přihlášky, kt. jsou vzadu na stolíku, je třeba do neděle 09.09. vyplněné přinést do sakristie.

- příští pátek 21.09. bude adorační den naší farnosti. Ráno v 9:00 bude vystavena Nejsvětější svátost k celodenní modlitbě. Adorační den vyvrcholí svátostným požehnáním v 17:00 hod. Zapište se prosím vzadu na stolíku na rozpise po půlhodině na volná místa.

- na varhanách probíhá oprava děravého měchu. Děkujeme dárcům, kteří se nabídli na pokrytí nákladů.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz

Počet návštěv domény ze starého počítadla do 01.05.2016 (odhadem):
4 400 návštěvProsíme o modlitbu za:
 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru