OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 16.06.2019 do 23.06.2019

Den
Datum
 
Neděle
16.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
- sbírka na novou fasádu zdí kolem fary
09:00
Za farníky
Pondělí
17.06.
Pondělí 11. týdne v mezidobí
18:00
Za Miloslava Batouška, rodiče a duše v očistci
Úterý
18.06.
Úterý 11. týdne v mezidobí
Středa
19.06.
Středa 11. týdne v mezidobí
Čtvrtek
20.06.
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
Pátek
21.06.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota
22.06.
Sobota 11. týdne v mezidobí
Neděle
23.06.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
- po mši sv. procesí se svát. požehnáním
09:00
Za zemřelou Marii a Bohumila Jurákovy a duše v očistci


Sbírka na církevní školy z minulé neděle činila 2 484 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 09.06.2019 do 16.06.2019

Den
Datum
 
Neděle
09.06.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
-  končí doba velikonoční
-  sbírka na církevní školy
10:30
Za živou a zemřelou rodinu Janíkovu a Nesvadbovu a duše v očistci
Pondělí
10.06.
Památka Panny Marie, matky církve
18:00
Za + Milana Kvardu a děti s rodinami
Úterý
11.06.
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa
12.06.
Středa 10. týdne v mezidobí
Čtvrtek
13.06.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00
Za + Antonína Jonáška, manželku Boženu a celou rodinu
Pátek
14.06.
Pátek 10. týdne v mezidobí
Sobota
15.06.
Sobota 10. týdne v mezidobí
Neděle
16.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
- farní pouť
- sbírka na novou fasádu zdí kolem fary
09:00
Za farníky


Dnes končí doba velikonoční, paškál symbol zmrtvýchvstalého Krista se přenese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. Proto od zítřka nahrazuje modlitbu Raduj se, královno nebeská – modlitba Anděl Páně.

18. – 23.08. se na faře v Tlumačově uskuteční tábor pro děti naší farnosti. Přihlášky jsou k vyzvednutí u Šárky Vlčkové nebo Marty Jonáškové.

V sakristii vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová úmysly na mše sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 02.06.2019 do 09.06.2019

Den
Datum
 
Neděle
02.06.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky
Pondělí
03.06.
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:00
Za Stanislava a Bohumilu Skopalíkovy, vnuka a syna Stanislava
Úterý
04.06.
Úterý po 7. neděli velikonoční
Středa
05.06.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek
06.06.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
07.06.
Pátek po 7. neděli velikonoční
- 1. pátek v měsíci
Sobota
08.06.
Sobota po 7. neděli velikonoční
Neděle
09.06.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
-  končí doba velikonoční
-  sbírka na církevní školy
10:30
Za živou a zemřelou rodinu Janíkovu a Nesvadbovu a duše v očistci


V sakristii vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová úmysly na mše sv. na další pololetí.

Ve čtvrtek bude hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 26.05.2019 do 02.06.2019

Den
Datum
 
Neděle
26.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za živou a zemřelou rodinu Mulidranovu a Hánovu
Pondělí
27.05.
Pondělí po 6. neděli velikonoční
18:00
Za Josefa a Julii Skopalíkovy, vnuka a živou a zemřelou rodinu
Úterý
28.05.
Úterý po 6. neděli velikonoční
Středa
29.05.
Středa po 6. neděli velikonoční
Čtvrtek
30.05.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
- začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
18:00
Za zemřelou Miladu Fišerovou a Magdu Bortlíkovou
Pátek
31.05.
Svátek Navštívení Panny Marie
- končí měsíc P. Marie, poslední májová
Sobota
01.06.
Památka sv. Justina, mučedníka
Neděle
02.06.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09:00
Za farníky


Májové pobožnosti jsou v pondělí a čtvrtek po mši sv. a v ostatní dny v 18:00 – kromě neděle.

Účelová sbírka z minulé neděle činila 7 077 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Minulý týden byly ukončeny práce na opravě fasády ohradních zdí kolem fary. Celkové náklady jsou 300 423 Kč. V následujících týdnech dojde k opravě hlavních vrat ke vstupu na farní dvůr. Před Velikonocemi bylo zhotoveno nové klekátko do kostela a probíhá letošní etapa opravy varhan.

V sakristii vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová úmysly na mše sv. na další pololetí.

V sobotu bude v Mysločovicích na faře v 10:00 ministrantská schůzka.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz

Počet návštěv domény ze starého počítadla do 01.05.2016 (odhadem):
4 400 návštěvProsíme o modlitbu za:
 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru