OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 27.09.2020 do 04.10.2020

Den
Datum
 
Neděle
27.09.
26. neděle v mezidobí
- sbírka na Svatou zemi
09:00
Za rodinu Fráňovu, Vejsadovu a Valoušovu
Pondělí
28.09.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
- hl. patrona českého národa
- hl. patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
08:30
Za zemřelé rodiče Gazdošovy a duše v očistci
Úterý
29.09.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa
30.09.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek
01.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
začíná měsíc modlitby svatého růžence
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
02.10.
Památka svatých andělů strážných
1. pátek v měsíci
Sobota
03.10.
Sobota 26. týdne v mezidobí
Neděle
04.10.
27. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Účelová sbírka na nový kotel na faře z minulé Ne činila 1 801 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Ve čtvrtek začíná „růžencový“ měsíc říjen. Vstupme do něj s tím, že se jej každý den pomodlíme – a je-li možné, alespoň 2 nebo 3 společně. Ve čtvrtek se přede mší sv. budeme modlit rozjímavý růženec. Modlitbu povedou skupiny podle rozpisu vzadu na stolíku v kostele.

Ve čtvrtek od 16:30 bude otec Michal navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek bude od 17:00 do 17:45 příležitost ke svátosti smíření.

V sakristii si můžete do konce září zakoupit stolní kalendáře na r. 2021 s fotkami z farnosti Mysločovice. Cena 85 Kč.
Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 20.09.2020 do 27.09.2020

Den
Datum
 
Neděle
20.09.
25. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na nový plynový kotel na faře
09:00
Za farníky
Pondělí
21.09.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
- adorační den farnosti Tlumačov
09:00 - 17:45
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti
17:45
Společné zakončení, svátostné požehnání
18:00
Za + Albínu Fryštákovou a duše v očistci
Úterý
22.09.
Úterý 25. týdne v mezidobí
Středa
23.09.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Čtvrtek
24.09.
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí
18:00
Za + manžela, živou rodinu a duše v očistci
Pátek
25.09.
Pátek 25. týdne v mezidobí
Sobota
26.09.
Sobota 25. týdne v mezidobí
Neděle
27.09.
26. neděle v mezidobí
- sbírka na Svatou zemi
09:00
Za rodinu Fráňovu, Vejsadovu a Valoušovu


Zítra, v pondělí bude v naší farnosti „adorační den“ s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti. Zahájíme v 9:00 a společně ukončíme mší sv. v 18:00. Zapište se, prosím, každý z vás na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.

Ve čtvrtek bude na faře v 17:00 náboženství.

V sobotu bude na faře v Mysločovicích v 10:00 ministrantská schůzka.

Příští neděli bude při mši sv. udělena svátost křtu Vojtěchu Vejsadovi.

V sakristii si můžete do konce září zakoupit stolní kalendáře na r. 2021 s fotkami z farnosti Mysločovice. Cena 85 Kč.
Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 13.09.2020 do 20.09.2020

Den
Datum
 
Neděle
13.09.
24. neděle v mezidobí
09:00
Za Marii a Vladislava Kopřivovy a rodiče z obou stran
Pondělí
14.09.
Svátek Povýšení svatého Kříže
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Mamicovu
Úterý
15.09.
Památka Panny Marie Bolestné
Středa
16.09.
Památka sv. Ludmily, mučednice
Čtvrtek
17.09.
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelou Ludmilu a Václava Nesvadbovy
Pátek
18.09.
Pátek 24. týdne v mezidobí
Sobota
19.09.
Sobota 24. týdne v mezidobí
Neděle
20.09.
25. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na nový plynový kotel na faře
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek bude v 17:00 na faře náboženství.

V sakristii si můžete do konce září zakoupit stolní kalendáře na r. 2021 s fotkami z farnosti Mysločovice. Cena 85 Kč.

Od zítřka za týden, v pondělí 21.09. bude v naší farnosti „adorační den“ s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti. Zahájíme v 09:00 a společně ukončíme mší sv. v 18:00. Zapište se, prosím, každý z vás na rozpis po půlhodině vzadu na stolíku v kostele.
Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 06.09.2020 do 13.09.2020

Den
Datum
 
Neděle
06.09.
23. neděle v mezidobí
1. svaté přijímání
09:00
Za farníky
Pondělí
07.09.
Pondělí 23. týdne v mezidobí
18:00
Za maminku
Úterý
08.09.
Svátek Narození Panny Marie
Středa
09.09.
Středa 23. týdne v mezidobí
Čtvrtek
10.09.
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí
16:00
Pohřeb Zdenky Hlaváčkové se zádušní mší sv.
Pátek
11.09.
Pátek 23. týdne v mezidobí
Sobota
12.09.
Sobota 23. týdne v mezidobí
Neděle
13.09.
24. neděle v mezidobí
09:00
Za Marii a Vladislava Kopřivovy a rodiče z obou stran


Náboženská výuka dětí bude probíhat na faře, ve čtvrtek od 17:00. První setkání bude příští čtvrtek 17. září. Povede paní Dana Malenovská. Přihlášky, které jsou vzadu na stolíku v kostele, třeba odevzdat vyplněné do dnešní neděle otci Michalovi.

Ve čtvrtek bude v 17:30 na faře setkání pastorační a ekonomické rady.

Od pátku do neděle bude na faře potáborové setkání dětí z Mysločovic.
Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru