OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 05.07.2020 do 12.07.2020

Den
Datum
 
Neděle
05.07.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
- patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké
09:00
Volný úmysl
Pondělí
06.07.
Pondělí 14. týdne v mezidobí
17:00
Volný úmysl
Úterý
07.07.
Úterý 14. týdne v mezidobí
Středa
08.07.
Středa 14. týdne v mezidobí
Čtvrtek
09.07.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
18:00
Volný úmysl
Pátek
10.07.
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Sobota
11.07.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle
12.07.
15. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


Do pátku bude otec Michal mimo farnost. V případě pohřbu se obraťte na farnost ve Zlíně na mob.: 731 621 205.

Dnes zve P. Stanislav Jonášek v 15:00 hod do kostela k poděkování za 20 let kněžství. Poté společné posezení na farním dvoře.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 28.06.2020 do 05.07.2020

Den
Datum
 
Neděle
28.06.
13. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky
Pondělí
29.06.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
17:00
Za zemřelého Jana Vejsadu a celou rodinu
Úterý
30.06.
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Středa
01.07.
Středa 13. týdne v mezidobí
Čtvrtek
02.07.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek
03.07.
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Sobota
04.07.
Sobota 13. týdne v mezidobí
Neděle
05.07.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
- patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké
09:00
Volný úmysl


Účelová sbírka na nový plynový kotel na faře z minulé neděle činila 4 852 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Zítra v pondělí bude v 17:00 mše sv. na ukončení šk. roku. Po mši sv. bude táborák na farním dvoře. Špekáčky a chléb s sebou. Více na plakátku.

Od středy do příštího pátku 1. - 10.07. bude otec Michal mimo farnost. V případě pohřbu se obraťte na farnost ve Zlíně na mob.: 731 621 205.

Účast na oslavách sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě příští víkend je omezen registrací a místenkami. Více info na www.velehrad.eu.

Příští neděli zve P. Stanislav Jonášek v 15:00 hod do kostela k poděkování za 20 let kněžství. Poté společné posezení na farním dvoře.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 21.06.2020 do 28.06.2020

Den
Datum
 
Neděle
21.06.
12. neděle v mezidobí
- sbírka na nový plynový kotel na faře
09:00
Za živou a + rodinu Janíkovu a Nesvatbovu a duše v očistci
Pondělí
22.06.
Pondělí 12. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelého Milana Kvardu, děti s rodinami a duše v očistc
Úterý
23.06.
Úterý 12. týdne v mezidobí
Středa
24.06.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Čtvrtek
25.06.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelého Jana Vejsadu a celou rodinu
Pátek
26.06.
Pátek 12. týdne v mezidobí
Sobota
27.06.
Sobota 12. týdne v mezidobí
Neděle
28.06.
13. neděle v mezidobí
09:00
Za farníky


V sobotu bude v katedrále v 09:30 kněžské svěcení. Pro naši diecézi budou vysvěceni 3 novokněží.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 14.06.2020 do 21.06.2020

Den
Datum
 
Neděle
14.06.
11. neděle v mezidobí
10:30
Za farníky
Pondělí
15.06.
Pondělí 11. týdne v mezidobí
18:00
Za + Miloslava Batouška a duše v očistci
Úterý
16.06.
Úterý 11. týdne v mezidobí
Středa
17.06.
Středa 11. týdne v mezidobí
Čtvrtek
18.06.
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelou rodinu Lysákovu
- ze slavn. NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA
- po mši sv. smírná pobožnost před Nejsv. Svátostí
Pátek
19.06.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota
20.06.
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Neděle
21.06.
12. neděle v mezidobí
- sbírka na nový plynový kotel na faře
09:00
Za živou a + rodinu Janíkovu a Nesvatbovu a duše v očistci


Vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru