OhláškyPořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 08.12.2019 do 15.12.2019

Den
Datum
 
Neděle
08.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za zemřelé rodiče Kopřivovy, Josefa, celou rodinu a duše v očistci
Pondělí
09.12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
16:30
Volný úmysl
Úterý
10.12.
Úterý po 2. neděli adventní
Středa
11.12.
Středa po 2. neděli adventní
Čtvrtek
12.12.
Čtvrtek po 2. neděli adventní
18:00
Za Josefa a Julii Skopalíkovy, vnuka a živou a zemřelou rodinu
Pátek
13.12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Sobota
14.12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle
15.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
- sbírka na opravy kostela
09:00
Za farníky


Ve čtvrtek po mši sv. jsou děti zvány na faru na večeři.

Od pátku do neděle budou na faře skauti ze Zlína.

Děti za účast na mši sv. dostanou cihličku a společně staví příbytek pro svatou rodinu.

Příští pátek 20. 12. bude od 18:00 hod v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích adventní duchovní obnova pro mladé – O smyslu života s Nickem Vujicicem. Více na farních stránkách.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na další pololetí.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 01.12.2019 do 08.12.2019

Den
Datum
 
Neděle
01.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

-  začíná nový liturgický rok
09:00
Za farníky
Pondělí
02.12.
Pondělí po 1. neděli adventní
18:00
Za živou a zemřelou rodinu Štanglicovu a duše v očistci
Úterý
03.12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Středa
04.12.
Středa po 1. neděli adventní
Čtvrtek
05.12.
Čtvrtek po 1. neděli adventní
17:00 - 18:00
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18:00
Za kněze a jejich posvěcení
Pátek
06.12.
Pátek po 1. neděli adventní
- 1. pátek
Sobota
07.12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle
08.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09:00
Za zemřelé rodiče Kopřivovy, Josefa, celou rodinu a duše v očistci


Sbírka na charitu z minulé neděle činila 3 060 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Dnes bude v našem kostele v 15:30 adventní koncert kvasické scholy.

Kromě neděle budeme mši sv. začínat v adventu vzadu v kostele s dětmi průvodem s lampičkami.

Ve městě Betlémě se nenašlo přístřeší, kde by se mohl Ježíš narodit. Děti za účast na mši sv. dostanou cihličku a společně postaví příbytek pro svatou rodinu.

Ve čtvrtek navštíví děti při mši svaté sv. Mikuláš.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na 1. pololetí příštího roku.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 24.11.2019 do 01.12.2019

Den
Datum
 
Neděle
24.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
-  sbírka na charitu
09:00
Na poděkování za 75 let života a za duše v očistci
Pondělí
25.11.
Pondělí 34. týdne v mezidobí
Úterý
26.11.
Úterý 34. týdne v mezidobí
Středa
27.11.
Středa 34. týdne v mezidobí
Čtvrtek
28.11.
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
18:00
Za zemřelého Milana Stokláska, rodiče a duše v očistci
Pátek
29.11.
Pátek 34. týdne v mezidobí
Sobota
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle
01.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

-  začíná nový liturgický rok
09:00
Za farníky


Účelová sbírka na opravy kostela z minulé neděle činila 5 170 Kč. Děkujeme všem dárcům.

V sobotu bude na faře v Mysločovicích v 10:00 hod ministrantská schůzka.

V sobotu bude otevřený kostel od 15. – 17:00 hod. k možnosti prohlídky u příležitosti adventního jarmarku. Služba v kostele zajištěna.

Příští neděli budou požehnány adventní věnce, které si přede mší sv. položíte před oltář.

Příští neděli bude v našem kostele v 15:30 adventní koncert kvasické scholy.

V sakristii zapisuje paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na 1. pololetí příštího roku.

Pořad bohoslužeb farnosti:   TLUMAČOV   od 17.11.2019 do 24.11.2019

Den
Datum
 
Neděle
17.11.
33. neděle v mezidobí
- účelová sbírka na opravy kostela
09:00
Za farníky
Pondělí
18.11.
Pondělí 33. týdne v mezidobí
18:00
Za rodinu Světlíkovou s prosbou o dar zdraví
Úterý
19.11.
Úterý 33. týdne v mezidobí
Středa
20.11.
Středa 33. týdne v mezidobí
Čtvrtek
21.11.
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za dar víry a zdraví s prosbou o Boží požehnání celé rodině
Pátek
22.11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Sobota
23.11.
Sobota 33. týdne v mezidobí
Neděle
24.11.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
-  ve farních kostelích zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
-  sbírka na charitu
09:00
Na poděkování za 75 let života a za duše v očistci


Od pondělí zapisuje v sakristii paní Hánová vždy po mši sv. úmysly na mše sv. na 1. pololetí příštího roku.

Ve čtvrtek bude na faře po mši sv. setkání pastorační a ekonomické rady.

Za 2 týdny v neděli 01. 12. bude v našem kostele v 15:30 adventní koncert kvasické scholy.

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru