AktualityV pátek 01.10. začíná „růžencový“ měsíc říjen. Vstupme do něj s tím, že se jej každý den pomodlíme – a je-li možné, alespoň 2 nebo 3 společně. Ve čtvrtek se přede mší sv. budeme modlit rozjímavý růženec. Modlitbu povedou skupiny podle rozpisu vzadu na stolíku v kostele nebo zde níže.


MODLITBA ROZJÍMAVÉHO RŮŽENCE SVĚTLA:

Den
Datum
Čas
Skupina
Vedoucí
Čtvrtek07.10.17:20TATÍNCIodpovídá Martin Fajkus
Čtvrtek14.10.17:20MAMINKYodpovídá Ludmila Blahušová
Čtvrtek21.10.17:20PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADAodpovídá Ludvíka Juráčková
Čtvrtek29.10.17:20SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RUŽENCEodpovídá Štěpánka Jonášková
Animátoři zlínského děkanátu zvou v sobotu 23.10. všechny mladé na pouť po stopách Aničky Zelíkové. Více na plakátku.Ve středu 20.10. bude v 18:45 v suterénu kostela v Sazovicích setkání rodičů a dětí v přípravě na 1. svaté přijímání.V sobotu 23.10. bude v 10:00 hod na faře v Mysločovicích ministrantská schůzka.V sobotu 23.10. bude ve 20:30 hod v kostele „Misijní most modliteb“ - společná modlitba za misie.Příští neděli 24.10. bude po mši sv. na farním dvoře „misijní jarmark“. Zakoupením předmětů, sladkostí a balíčků bude možné přispět na misie.Náboženská výuka dětí bude probíhat na faře, každý čtvrtek od 17:00. Povede paní Dana Malenovská.Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.V sakristii zapisuje paní Hánová úmysly na mše sv. na příští pololetí.Od podzimu roku 2020 se připravuje restaurátorský záměr na restaurování obrazu sv. Martina na hlavním oltáři na rok 2022.

NPÚ vydal schválení k restarurátorskému záměru na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Nacenění: 445 000 kč. Plánovaná realizace v roce 2022 bude záviset na finanční dotaci MK ČR a Zlínského kraje.Od 8. prosince 2020 prožíváme Rok sv. Josefa vyhlášený papežem Františkem. V dokumentu níže jsou uvedeny podmínky, za kterých je možné získat plnomocné odpustky vztahující se k tomuto roku.Venku na vývěsce i zde v dokumentu jsou telefonní kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích našeho Zlínského kraje.Teologická fakulta Jihočeské univerzity nabízí bakalářské a magisterské studijní programy na příští rok. Více v dokumentu zde:Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Menu
Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz


 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru