Aktuality



Úmysly odsloužené během zákazu bohoslužeb pro veřejnost ve farnosti Tlumačov

Po 16.03. Za Josefa a Julii Skopalíkovy, vnuka a živou a zemřelou rodinu
Čt 19.03. Za Jiřinu Valáškovou a celou rodinu
Po 23.03. Za zemřelé rodiče Batouškovy, 13 dětí a duše v očistci
Čt 26.03. Za zemřelou Albínu Fryštákovou a duše v očistci
Po 30.03. Za zemřelého Stanislava a Bohumilu Skopalíkovy, syna Stanislava a duše v očistci
Čt 02.04. Za kněze a jejich posvěcení
Po 06.04. Za živé a zemřelé členy strany lidové Tlumačov
Čt 09.04. Za Boží požehnání pro vnuky s rodinami
Čt 16.04. Za zemřelou Stanislavu Jonáškovou, manžela a celou rodinu
Po 20.04. Za Vladislava Kopřivu, rodiče z obou stran a duše v očistci
Čt 23.04. Za zemřelého manžela a duše v očistci



Účelová sbírka na nový plynový kotel na faře z předminulé neděle činila 5 550 Kč. Děkujeme všem dárcům.


Do nedělní sbírky můžete přispět také převodem z účtu na: 169752339 / 0300.


Od pondělí 11.05. vždy po mši sv. zapisuje paní Hánová v sakristii úmysly na mše sv. na další pololetí.











Biblický citát na dnešní den
Bůh mluví o pokoji pro svůj lid. (Žl 85,9)




Menu




Kontakt

Farář: P. Michal Šálek

E-mail: fatlumacov@ado.cz

Soukromý mobil:
731 621 228

Farní mobil:
733 741 865


počítadlo.abz.cz










 

Webmaster: Ing. Jan Špaček: admin@farnost-tlumacov.cz | Titulní stránka | WebMail | Tisk | Nahoru