Zasedání farní rady v Tlumačově dne 14. 3. 2024


Přítomni: p. M. Šálek, J. Skopalík, O. Odložilová, P. Hlaváčová, M. Fajkus

Nepřítomni: L. Blahušová, L. Špačková, Š. Vlčková, J. Zelina


Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou


Zhodnocení uplynulého období

7. 10. – děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a nová kněžská řeholní povolání.
Naše farnost zajišťuje ministrování při mši.
Důstojný průběh s velkou účastí ministrantů.


21. 10 – příprava misijního jarmarku a misijní most modliteb v kostele ve 21 hodin.

22. 10. – misijní neděle; Misijní jarmark pod přístřeškem na farním dvoře. Misijní mše sv. i jarmark bez připomínek.
Výtěžek odevzdán pro potřeby misií.


5. 11. – dušičková pobožnost na hřbitově v 15 hodin bez připomínek


12. 11. – svatomartinské hody, host: p. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D.


3. 12. – začátek doby adventní (1. neděle adventní).
Adventní věnec. Zajištění lampiček a vždy nových svíček. Svítilna na ambon.
Poučení o svícení na kůru během adventních bohoslužeb.
bez připomínek


V sobotu 2. 12. od 15 do 17 otevřený kostel, kvůli obecní akci, zajistit otevření,
službu a reprodukovanou hudbu pro podtrhnutí posvátného prostoru.
bez připomínek


7. 12. – sv. Mikuláš v kostele (jako v loňském roce) bez připomínek


14. 12. – adventní večeře pro děti bez připomínek


Vánoční výzdoba – termín bude včas upřesněn. Vše tak, jako vloni.

23. 12. – večerní bohoslužba ze 4. neděle adventní

24. 12. – Vigilie slavnosti Narození Páně ve 20 hodin; Betlémské světlo

25. 12. – Slavnost Narození Páně
Kostel otevřený 14-16 hodin, služby po půl hodině (rozpis dát do kostela nejpozději 10. 12.)
Hudba – gregoriánský chorál

26. 12. – mše sv. jako v neděli. bez připomínek


31. 12. – svátek sv. Rodiny.
Obnova manželských slibů.; Na závěr mše žehnání tříkrálovým koledníkům.

1. 1. – mše sv. jako v neděli.

7. 1. – zpívání u jesliček bez připomínekNásledující období

Probíhá doba postní – křížové cesty jsou ve čtvrtek přede mší sv. a v neděli ve 14:30.


13. 4. – Inaugurace o.b. Josefa Nuzíka. Podrobné pokyny k účasti na slavnostní události včetně informací o dopravě aj. budou postupně zveřejňovány na webové stránce ado.cz/inaugurace.

19. 3. – slavnost sv. Josefa


24. 3. – Květná neděle.
čtou se pašie
zodp. O. Odložilová
koš na pokladničky s postní almužnou zodp. L. Blahušová
ratolesti zodp. J. Skopalík
komentář při liturgii připraví o. Michal
přečte J. Vejsada

Velikonoce

Komentář při liturgii každého dne Třídení připraví o. Michal
přečte J. Vejsada

28. 3. – Zelený čtvrtek
nácvik ministrantů
zodp. J. Zelina
mše sv. v 16:30

29. 3. – Velký pátek.
obřady v 16:30; pašije zpívá sbor z Mysločovic

30. 3. – Bílá sobota
velikonoční vigílie – čas bude upřesněn

Rozpis pro poklonu u Božího hrobu je již na stolku. Zájemci se průběžně zapisují.

31. 3. – Velikonoční neděle; mše sv. v 9:00

1. 4. – Velikonoční pondělí; mše sv. v 9:00


Májové čtení
příprava textů zodp. o. Michal
tisk testů zodp. P. Hlaváčová
čtení zabezpečí zodp. O. Odložilová


9. 5. – Nanebevstoupení Páně


Svatodušní výzdoba – připravit před slavností, ale svíčky zapálit až v den Letnic zodp. O. Odložilová

19. 5. – Sesláni Ducha sv.
Před evangeliem se zpívají 3 sloky hymnu k Duchu sv.
zodp. Š. Vlčková


Slavnost Těla a Krve Páně

V Tlumačově bude slavnostní mše sv. a po ní průvod s Nejsvětější svátostí v neděli 2. 6.


8. 6. – Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání ve Štípě


27. 6. – táborák na konci školního roku


předběžně 29. 8. – táborák na konci letních prázdnin


Diskuse

- Střecha fary – ukončena první etapa. V příštích dvou etapách budou opraveny i komíny. Ze stran místních firem nepřišla žádná finanční podpora.

- Restaurování oltářního obrazu by mělo být ukončeno snad v letošním roce.

- Na faře je ubytováno 11 uprchlíků z Ukrajiny.


Závěr

Zasedání bylo ukončeno modlitbou, po které p. Michal udělil všem požehnání.