Zasedání farní rady dne 5. října 2023, Tlumačov


Přítomni: P. M. Šálek, M. Fajkus, P. Hlaváčová, O. Odložilová, J. Skopalík, L. Špačková, J. Zelina

Nepřítomni: L. Blahušová, Š. Vlčková

Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou.

Zhodnocení uplynulého období

Následující období

odpovídá: J. Zelina

odpovídá: O. Odložilová

odpovídá: O. Odložilová

odpovídá: J. Zelina

odpovídá: J. Zelina

odpovídá: M. Fajkus

odpovídá: O. Odložilová

odpovídá: J. Skopalík

odpovídá: J. Kubičík

odpovídá: O. Odložilová, L. Špačková

odpovídá: J. Skopalík

odpovídá: M. Fajkus

odpovídá: M. Fajkus (rozpis), J. Zelina (hudba, otevření kostela), O. Odložilová (zavření kostela)

odpovídá: L. Blahušová

odpovídá: L. Blahušová

odpovídá: J. Zelina

odpovídá: L. Juráčková

odpovídá: J. Zelina (rozpis + otevření), O. Odložilová (zavření)

odpovídá: J. Zelina

odpovídá: J. Zelina

Diskuse

Závěr

Zasedání bylo zakončeno modlitbou. P. Michal udělil všem požehnaní.

zapsal: J. Zelina