Zasedání farní rady dne 27. dubna 2023, Tlumačov


Přítomni: P. M. Šálek, L. Blahušová, O. Odložilová, J. Skopalík, L. Špačková, Š. Vlčková, J. Zelina

Nepřítomni: M. Fajkus, P. Hlaváčová

Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou.

Zhodnocení uplynulého období

Následující období

odpovídá: O. Odložilová

odpovídá: M. Vejsadová

odpovídá: J. Skopalík

odpovídá: Š. Vlčková

odpovídá: L. Blahušová

Diskuse

Závěr

Zasedání bylo zakončeno modlitbou. P. Michal udělil všem požehnaní.

zapsal: J. Zelina