Zasedání farní rady dne 24. listopadu 2022, Tlumačov

 

Přítomni: P. M. Šálek, M. Fajkus, P. Hlaváčová, O. Odložilová, J. Skopalík, L. Špačková, Š. Vlčková, J. Zelina

Nepřítomni: L. Blahušová

Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou.

Zhodnocení uplynulého období

- Setkání s uprchlíky z Ukrajiny – povedená akce. O. Odložilová: chtěla by vytvořit nástěnku z fotek z tohoto setkání.

odpovídá: O. Odložilová (fotky), J. Zelina (tisk)

- Vyzdvihnuto: rozjímavý růženec všechny všední dny, misijní neděle a hody.

- Uplynulé období bylo zhodnoceno bez jakýchkoliv připomínek či výhrad.

Následující období

- 26. 11. – začátek doby adventní

o Adventní věnec

odpovídá: J. Kubičík

o Lampičky, které se nosí v průvodu, se budou letos dávat na stolík, aby se nezničil nový koberec

odpovídá: J. Kubičík

o Zajištění lampiček a vždy nových svíček

odpovídá: L. Blahušová, L. Špačková

o Svítilna na ambon

odpovídá: J. Skopalík

o V sobotu od 15 do 17 otevřený kostel, kvůli obecní akci, zajistit otevření, službu a reprodukovanou hudbu pro podtrhnutí posvátného prostoru

odpovídá: O. Odložilová, J. Zelina

- 28. 11. – novokněz, P. František Šary

- 4. 12. – Mikuláš v kostele

o Rychlé, jednoduché, max. 5 minut (kvůli přejezdu na další mši)

odpovídá: Š. Vlčková

- 1. 12. – čtvrtek před prvním pátkem

- 8. 12. – slavnost Neposkvrněného početí PM a po mši setkání prvokomunikantů

- 15. 12. – adventní večeře

odpovídá: L. Blahušová, Š. Vlčková

- Vánoční výzdoba – termín bude včas upřesněn. Schváleno, že Betlém bude vzadu pod kůrem.

odpovídá: J. Zelina

- 24. 12. – Vigilie slavnosti Narození Páně ve 20 hodin

o Betlémské světlo

odpovídá: L. Juráčková

- 25. 12. – Slavnost Narození Páně

o Kostel otevřený 14-16 hodin, služby po půl hodině

odpovídá: J. Zelina (rozpis + otevření), O. Odložilová (zavření)

o Hudba – gregoriánský chorál

odpovídá: J. Zelina

- 26. 12. – mše jako v neděli

- 29. 12. – obnova manželských slibů

- 1. 1. – po mši žehnání tříkrálovým koledníkům

- 8. 1. – zpívání u jesliček

- Výhled na postní dobu – křížové cesty ve čtvrtek přede mší sv. i v neděli ve 14:30, podle skupin ve farnosti.

odpovídá: J. Zelina

Diskuse

- P. M. Šálek – povzbudit lidi k zapisování intencí, zvláště mladé, protože se jedná o vzácná dar, kdy můžeme zpřítomnění Kristovy Nejsvětější Oběti nechat právě my obětovat na náš konkrétní úmysl, za určité lidi, přátele, společenství. Hledejme, nacházejme a zveme k tomuto vzácnému daru.

- J. Zelina – pozvat mladé z farnosti k tvoření plakátků, které budou na oko poutavé a bude si je chtít každý přečíst.

- Termín příští farní rady 20. nebo 27. 4. 2023, před Velikonocemi.

Závěr

Zasedání bylo zakončeno modlitbou. P. Michal udělil všem požehnaní.

zapsal: J. Zelina