Zasedání farní rady dne 8. září 2022, Tlumačov

 

Přítomni: P. M. Šálek, L. Blahušová, M. Fajkus, P. Hlaváčová, O. Odložilová, J. Skopalík, Š. Vlčková, J. Zelina

Nepřítomni: L. Špačková

Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou.

Zhodnocení uplynulého období

- Uplynulé období bylo zhodnoceno bez jakýchkoliv připomínek či výhrad.

- Osvědčily se májové i v neděli.

Následující období

- 10. 9. – křest beze mše sv.

- 21. 9. – adorační den farnosti, od 9 do 17 hodin

o Zajištění a tisk rozpisu

odpovídá: M. Fajkus

o Zajištění zaplnění služeb po celý den

odpovídá: O. Odložilová

- 22. 9. – první náboženství a již od 16:45 hod.

- 25. 9. – setkání s Ukrajinci na farním dvoře od 15 h.

- 28. 9. – slavnost sv. Václava, mše bude 27. 9. večer již z této slavnosti

- Říjen – měsíc posvátného růžence:

 

 

 

3. 10.

Maminky

L. Blahušová

6. 10.

čtvrtek před prvním pátkem

10. 10.

Tatínci

M. Fajkus

13. 10.

Mládež

K. Nečasová

17. 10.

Pastorační rada

P. Hlaváčová

20. 10.

Lektoři

L. Juráčková

24. 10.

Ministranti

J. Zelina

27. 10.

Schola

Š. Vlčková

31. 10.

Členové živého růžence

Š. Jonášková

- 22. 10.

o Děkanátní pouť na Velehrad za rodiny a nová povolání k duchovnímu stavu

o 21 h. misijní most v kostele

- 23. 10. – misijní neděle, jarmark na farním dvoře

o Revize přímluv

odpovídá: L. Blahušová

o 9. 10. ohláška ohledně darů na misijní jarmark

odpovídá: O. Odložilová

o Možnost zapojení ukrajinských obyvatel fary

odpovídá: O. Odložilová

- 6. 11. – dušičková pobožnost na hřbitově

- 13. 11. – farní hody

o Oběd – NE

o Požehnání – ANO

o Situace s programem po mši a s příjezdem sv. Martina – ZJISTIT

- odpovídá: M. Fajkus, J. Zelina

- Úspory – přes zimní období bude vyřazen z provozu hlavní vchod na faru (bude zakrytý polystyrenem)

Diskuse

- P. M. Šálek – zjistit situaci s podáváním žádostí a návrhem rozpočtu na obci a zařídit se podle toho.

odpovídá: J. Zelina

- Termín příští farní rady 24. 11. 2022

Závěr

Zasedání bylo zakončeno modlitbou. P. Michal udělil všem požehnaní.

zapsal: J. Zelina