Zasedání farní rady dne 31. března 2022, Tlumačov

 

Přítomni: P. M. Šálek, L. Blahušová, M. Fajkus, O. Odložilová, L. Špačková, J. Zelina

Nepřítomni: P. Hlaváčová, J. Skopalík, Š. Vlčková

Úvod

Zasedání bylo zahájeno modlitbou.

 

P. Michal vysvětlil nesvolání farní rady v avizovaném termínu kvůli nepotřebě. Nyní je před námi měsíc květen, je třeba vyřešit májové pobožnosti

 

Dále P. Michal poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem starají o válečné uprchlíky z Ukrajiny.

Zhodnocení uplynulého období

- Bylo pěkné, že se děti na rorátech prostřídaly jak v úterý, tak ve čtvrtek.

- Námitky k novým lampičkám. Bohužel praktické již nejsou k dostání. Je třeba zjistit situaci na trhu zase příští podzim.

- Vánoce 2021 – bylo fajn je znova prožívat v plném společenství. Poděkování všem, kdo se zasadili o důstojné prožití těchto svátků

- Dobrou odezvu měla reprodukovaná hudba během otevření kostela 25. prosince.

- Zvážit příští rok nějaký způsob aktivity, aby se ministranti účastnili křížových cest.

Následující období

- Velikonoce 2022

o Pašije – lektory zajistí kostelník

odpovídá: J. Skopalík

o Přijímání pod obojí způsobou o Zeleném čtvrtku – zjistit „náladu“ mezi farníky

odpovídá: M. Fajkus, J. Zelina

o Bíla sobota – kostel otevřen 8:30 – 18:30

§ Rozpis na služby

odpovídá: M. Fajkus

§ Rozpis by měl být zaplněn, je potřeba předem hlídat

odpovídá: O. Odložilová, L. Špačková

- květen – májové pobožnosti, bude se letos číst Maria rozvazující uzly; dohodnuto, že májové budou probíhat i v neděli

o potřeba zajisti tisk čtení

odpovídá: O. Odložilová

- 15. 5. – 1. svaté přijímání

- 2. a 16. 5. – nebude mše sv.

- 5. 6. – Seslání Ducha Svatého

o Od Nanebevstoupení Páně svatodušní výzdoba a před evangeliem hymnus k D. Sv.

- odpovídá: Š. Vlčková, J. Zelina

- 19. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně – je třeba vše pilovat důstojný průběh oslavy

- 30. 6. – táborák pro děti a rodiče

- Diskuse

- O. Odložilová – koberec v presbytáři má již nejlepší roky své služby za sebou, chtělo by to pořídit nový, což bylo podpořeno. Momentálně je k tomu třeba:

o Vzorek starého koberce kvůli dodržení odstínu.

odpovídá: O. Odložilová

o Zajistit podlaháře.

odpovídá: L. Špačková

o Koberec koupit a dovézt.

odpovídá: J. Zelina

- P. M. Šálek – oltářní obraz nebyl zařazen do programu restaurovaní, do konce června je termín pro nové žádostií na příští rok 2023.

- J. Zelina – žádá, aby různé aktivity farnosti byly ohlašovány s dostatečným předstihem, aby farníci s akcí počítali. Pokud se v neděli ráno ohlásí akce na nedělní odpoledne, již je těžké změnit program, aby se rodina mohla účastnit.

Závěr

Zasedání bylo zakončeno modlitbou. P. Michal udělil všem požehnaní.

zapsal: J. Zelina