Zápis z jednání  farní rady dne 7. října 2021

Přítomni: M. Fajkus, L. Juráčková, O. Odložilová, M. Vejsadová.

Omluveni : J. Skopalík, L. Blahušová, L.Špačková

Nepřítomni: V. Kozmínová, P. Hlaváčová

Zahájení - modlitba

Zhodnocení úkolů z minulého období – připomínka k obsazení adorací.

Plán na nadcházející období:

- sobota 23.10. misijní most modliteb- návrh na začátek  ve 20.30 hod.,

 - intence za misijní dílo- odpovídá M. Fajkusová

- neděle 24.10.- misijní neděle, mše sv. s nesením darů za jednotlivé světadíly,     po mši sv. misijní jarmark na farním dvoře – odpovídá L. Blahušová, M. Fajkusová

- od 22. do 24. 10. budou na faře skautky ze Zlína- odpovídá O. Odložilová

. od 27.-30.10. bude na faře skupina z Uherského Ostrohu- odpovídá O. Odložilová

1.11. Slavnost Všech svatých

V neděli 7.11.  v 15 hod. pobožnost na hřbitově

V neděli 14.11. slavnost sv. Martina- mše sv. v 9 hod., poté program u Hasičské zbrojnice.  Ve 14 hodin sv. požehnání v kostele.

Plán pastoračních aktivit odevzdal o. Michal na arcibiskupství. Na příští farní radě rozdělení úkolů a připomínky.

Diskuse:-  ministrantské oblečení

               -  připomínky k restaurování obrazu sv. Martina

Příští farní rada ve čtvrtek 18.11.2021.

Na závěr udělil o. Michal požehnání přítomným.     

Zapsala 10.10.2021  L.Juráčková