Zápis z farní rady dne  27.5. 2021

 Přítomni: Fajkus Martin, Skopalík Jiří, Špačková Lea, Odložilová Olga, Vejsadová        

                   Miroslava, Hlaváčová Pavla

 Omluveni: Blahušová Ludmila, Juráčková Ludvíka.

 

Zahájení – modlitba

6.6. Slavnost Těla a Krve Páně – průvod ke kapličce

13.6. mše sv. v 10.30 hod. ( pouť v Míškovicích)

28.6. táborák na ukončení školního roku po mši sv. Program zajistí rodiče.

1.-7.8. tábor Spytihněv

8.-13.8. tábor Tlumačov

29.8. žehnání aktovek

30.8. táborák na konci prázdnin

5.9. žehnání úrody

21.9. adorační den farnosti – rozpis služeb v kostele zajistí L. Juráčková

Výzva o. arcibiskupa pastoračním radám – vytvořit pastorační plán farnosti, který vychází z pastoračního plánu arcidiecéze ( bude zveřejněn na farních stránkách). Podněty lze posílat na: fajkusm@yahoo.fr

Další setkání k pastoračnímu plánu 10.6.2021

Setkání zakončeno modlitbou.

 

Zapsala dne 30.5.2021  Olga Odložilová