Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov dne 10. 9. 2020

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková, Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová.

Nepřítomni: Pavla Hlaváčová, Věra Kozmínová

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k Panně Marii.

Program: zhodnocení úkolů od minulého jednání – bez připomínek – zhodnoceno do dne vyhlášení nouzového stavu vládou ČR vzhledem k pandemii covid 19.

Připravujeme:

- neděle 27. 9. – svátost křtu Vojtěcha Vejsady při mší sv.

- pondělí 28. 9. – slavnost sv. Václava – mše sv. v 8.30 hod.

- říjen- měsíc Růžencové Panny Marie - modlitba rozjímavého růžence světla:

čtvrtek 8. 10. v 18 hod. (místo mše sv.) povedou TATÍNCI (odpovídá M. Fajkus)

 čtvrtek 15.10 v 17.20 hod. MAMINKY (odpovídá L. Blahušová)

čtvrtek 22. 10. v 17.20 hod. PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA (L. Juráčková)

čtvrtek 29. 10. v 17.20 hod. DĚTI A MLÁDEŽ (odpovídá K. Jonášková).                                                                                  

Rozpis růžence bude od neděle 20. 9. na stolku v kostele- odpov. L. Juráčková.        

- pátek 16. 10. setkání farních rad ve Zlíně na Malé scéně s o. arcibiskupem Janem Graubnerem

sobota 17. 10. „misijní most“ duchovní program v kostele v 21 hod. – odpovídá L. Blahušová

- misijní neděle 18.10 : týden předem oznámit v kostele a vyhlásit místním rozhlasem, že se naskýtá možnost zapojení těm, kteří se dosud aktivně nezapojili do přípravy misijního jarmarku. Vyvěsit plakát. Přímluvy při mši sv. – odpovídá L. Blahušová.

- neděle 1. 11. – odpolední pobožnost na hřbitově – pokud budou hotové tamní stavební práce

- pondělí 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - v 16.30 hod. mše sv.

- neděle 8. 11. slavnost sv. Martina – mše sv. v 9 hod., bude pozváni kněží z okolních farností.

- Po mši sv. program u hasičské zbrojnice – je pozván soubor AG Kroměříž pod vedením V. Ševčíka (odpovídá L. Juráčková), sv. Martin na koni (odpovídá V. Kozmínová).

Ve 14 hod. svátostné požehnání.

Ve čtvrtek 19. 11. udělí o. Michal při mši sv. svátost pomazání nemocných. Rozpis osob bude v kostele na stolku v neděli 8.11.

Po mši sv. 19. 11. se koná na faře zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.

Různé:

Informace o. Michala o připravovaných jedno a vícedenních akcích hostující mládeže na faře.                           

Informace o. Michala o instalaci plynového kotle na faře.

Jednání zakončil o. Michal požehnáním přítomných.

 

Zapsala: 11. 9. 2020 L. Juráčková