Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov dne 20. 2. 2020. 

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Pavla Hlaváčová,  Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová.

Omluvena : Olga Odložilová

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k Panně Marii a  slovy  Písma sv. z dnešního dne.

Program:  kontrola  úkolů z minulého období – splněno. Kladně hodnocen zejm. adventní koncert kvasické  scholy,  návštěva sv. Mikuláše v kostele, pobyty skautských skupin na faře.

Postní období zahájíme  mší sv. na Popeleční středu 26. února v 16.30 hod.  (popelec zajistí J. Skopalík).

Křížovou cestu se budeme modlit společně v kostele se skupinkami farníků v následující dny:

čtvrtek 27.2.v 17.20 hod. : MAMINKY – vedoucí L. Blahušová

čtvrtek 12.3.v 17.20 hod. :  TATÍNCI – vedoucí  M. Fajkus

čtvrtek 19.3.v 17.20 hod.:  LEKTOŘI – vedoucí O. Odložilová

čtvrtek 26.3.v 17.20 hod. : PRVOKOMUNIKANTI S RODIČI

Velký pátek 10.4. v 15.50 hod.: PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA – vedoucí  L. Juráčková

Rozpis modliteb křížových cest bude na stolku v kostele od neděle 23.2. – odpovídá L. Juráčková.

Pro postní období budou připraveny  na 1. postní neděli 1.března  na nástěnce v kostele úkoly pro děti dle katechetického centra olomouckého arcibiskupství a pro dospělé otázky z Písma sv. se zaměřením k probíhajícímu  ROKU BOŽÍHO SLOVA  (odpovídá L. Blahušová, M. Fajkus).

O. Michal upozornil na význam každodenního čtení  Písma svatého k prohloubení duchovního života.

Rovněž budou na stolku v kostele postní pokladničky k rozebrání do rodin.

5.dubna oslavíme Květnou neděli, ratolesti k posvěcení otcem Michalem připraví  V. Kozmínová.

Čtení pašijí zajistí J. Skopalík.

Děti přinesou v obětním průvodu k oltáři postní almužnu ( pokladničky) – zajistí L. Juráčková.

Ve Velikonočním Třídení bude probíhat nácvik ministrantů před obřady – vede o.Michal ve spolupráci s  rodiči ministrantů.

Zpívané pašije mysločovickou farností  na Velký pátek–  zajistí L. Blahušová s p. Antonínem Žůrkem

Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu od 8.30 do 18.30 hod.- rozpis služeb po půlhodině bude na stolku v kostele na Květnou neděli – odpovídá  L.Juráčková. Čtení komentáře při obřadech Bílé soboty -  J. Vejsada – odpovídá M. Fajkus.

12. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Od neděle Božího milosrdenství 19.4. do 3. neděle velikonoční bude vystaven obraz Božího milosrdenství před oltářem – odpovídá M. Vejsadová, J. Kubičík.

Diskuse: - nabízí se možnost prodeje knih ( Bible aj., upomínkové předměty) z karmelitánského nakladatelství cca 2x ročně v kostele (např. před Vánocemi)- informovat se u pí M. Fajkusové- zajistí M. Fajkus do ohlášek pro o. Michala.

- diskutováno o vhodnosti informací o aktivitách farnosti v Tlumačovských novinkách.

- informace o. Michala o koupi nového lustru do kostela

- informace p. V. Kozmínové o potřebě koupi nového kotle na faru

Jednání zakončil o. Michal požehnáním přítomným.

Zapsala 21.2.2020  L. Juráčková.