Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov dne 21. 11. 2019.

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová.

Omluvena: Pavla Hlaváčová.

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k Panně Marii a Duchu sv.

Program: kontrola úkolů z minulého jednání – splněno.

                 Kladně hodnocen Misijní most modliteb a oslava sv. Martina vč. vystoupení souboru studentů AG Kroměříž a příjezdu sv. Martina na koni.

                 Farní web: památky- věci ztracené, vysvětleno oč se jedná.      

                 Informace o zrestaurování sousoší Sv. Trojice Obecní úřadem.

V sobotu 30. listopadu bude u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu otevřený kostel pro veřejnost od 15 – 17 hodin. – odpovídá O. Odložilová.

Na první adventní neděli 1. prosince budou požehnány při mši sv. adventní věnce a odpoledne v 15.30 hod. bude v kostele adventní koncert kvasické scholy. Odpovídá Olga Odložilová.

V adventní dobu v pondělí a čtvrtek zahájení mše sv. průvodem s lucernami. Odpovídá L. Blahušová.

Ve čtvrtek 5. 12. přijde do kostela po mši sv. Mikuláš – odpovídá L. Blahušová.

Ve čtvrtek 12. 12. po mši sv. na faře adventní večeře – odpovídá L. Blahušová.

Od 13. – 15. 12. budou na faře skauti. Odpovídá O. Odložilová.

M. Fajkus zajistí ministrování skautů v neděli 15.12.

Vánoční výzdoba kostela - odpovídá M. Vejsadová, L. Špačková.

Betlémské světlo na Štědrý den v kostele od 20ti hod., po mši sv. k odebrání do domácností. Odpovídá L. Juráčková.

Na Svátek Svaté rodiny v neděli 29. 12. bude při mši sv. obnova manželských slibů.

V neděli 5. ledna 2020 se uskuteční zpívání dětí u jesliček a poté posezení na faře. Odpovídá M. Fajkus.

V sobotu 11. ledna 2020 bude probíhat Tříkrálová sbírka. Odpovědná paní Skácelová.

O. Michal sdělil, že 3. 10. 2020 je plánováno setkání pastoračních rad v Přerově.

Diskuse: L. Blahušová - připomínka k seznámení farníků s ekonomickou situací v uplynulém roce.

Příští setkání pastorační a ekonomické rady 20. 2. 2020.

Na závěr setkání požehnal o. Michal přítomným.

Zapsala 23. 11. 2019 L. Juráčková