Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov dne 19. 9. 2019.

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková, Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová.

Omluvena: Věra Kozmínová. Nepřítomna Pavla Hlaváčová

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k Panně Marii a sv. Archandělu Michaelovi.

Program: kontrola úkolů z minulého jednání – splněno bez připomínek

- sobota 28. září Slavnost sv. Václava- mše sv. v 8.30 hod.

- měsíc říjen zasvěcen P. Marii, budeme se modlit ve čtvrtek v 17.30 hod. rozjímavý radostný růženec:

- 10. 10. – MAMINKY – ved. Ludmila Blahušová.

- 17. 10. – TATÍNCI – ved. Martin Fajkus (mše sv. nebude)

- 24. 10. – MLÁDEŽ – ved. Katka Jonášková

- 31. 10. – LEKTOŘI – ved. Ludvíka Juráčková

- - v sobotu 19. října jsou zvány děti na faru k výrobě misijních předmětů

- úvaha o uspořádání Misijního mostu 19. října od 21 hod. v kostele,

11. října oznámí o. Michalovi Ludmila Blahušová

- Misijní neděle 20. října. Po mši sv. misijní jarmark na faře – ved. Olga Odložilová, Michaela Fajkusová

- Vigilie ze Slavnosti Všech svatých bude ve čtvrtek 31. října v 18 hodin

-  2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

- v neděli 3. listopadu pobožnost na hřbitově v 15 hod.

- v neděli 10. listopadu Slavnost sv. Martina – mše sv. v 9 hod.,

poté program u Hasičské zbrojnice – ved. L. Juráčková, V. Kozmínová.

V 14.30 hod. svátostné požehnání.

- ve čtvrtek 14. listopadu při mši sv. udělí o. Michal svátost pomazání nemocných (v neděli 3. listopadu oznámí o. Michal v ohláškách, rozpis na stolku v kostele na 3. 11. zajistí L. Juráčková

- Příští setkání pastorační a ekonomické rady bude 21. 11. po mši sv.

- Na závěr setkání udělil o. Michal požehnání přítomným.

Zapsala 20. 9. 2019 Ludvíka Juráčková