Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti 21.2.2019

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Olga Odložilová, Jiří Skopalík,  Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

Omluvena: Pavla Hlaváčová

Jednání zahájil o. Michal úryvkem z Listu sv. apoštola Pavla, následovaly společné chvály – díky a prosby

Program:

 zhodnocení úkolů z minulého období- kladný ohlas na otevřený kostel 25.12. ,  rovněž na setkání u jesliček a na faře 6.1.2019.

Pro návštěvu kostela a možnost tiché modlitby bude otevřen hlavní vchod po skleněnou přepážku a boční vchod po mříž v letním období. 

 poté byly rozděleny jednotlivé úkoly pro postní dobu a velikonoční Třídení:

 příprava postní nástěnky  „ Vy jste moji přátelé“+ aktivity na stolku v kostele na 1.postní neděli 10.3.- odpovídá L.Blahušová

 postní pokladničky ( zajistí o. Michal)

- rozpis křížových cest bude  v kostele na stolku od neděle 3.3. – odpovídá   L.Juráčková :

 7.3. křížová cesta TATÍNCI v 17.30 hod, – ved. M. Fajkus 

    14.3. křížová cesta  MAMINKY v 17.30 hod. ved. L. Blahušová      21.3. křížová cesta  MLÁDEŽ  v 17.30 hod.– ved. V. Nečasová

    28.3.  křížová cesta  LEKTOŘI  v 17.30 hod.– ved. O. Odložilová

    11.4. křížová cesta   FARNÍ RADA  v 17.30 hod.– ved. L. Juráčková

    19.4. křížová cesta  LEKTOŘI  15.50 hod. –  ved. L. Špačková  

Popeleční středa 6.3. – popelec 

Květná neděle 14.4. – ratolesti ( odp. V. Kozmínová)

                              -  pašije (  odp. J. Skopalík)

                              -  děti ponesou v obětním průvodu postní pokladničky

                                  ( odp. L.Juráčková)

- nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu ( odp. M.Fajkus)

- zpívané pašije na Velký pátek ( odp. O. Odložilová)

- adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu od 8.30 do 18.30 hod.(rozpis  služeb bude v kostele od neděle 7.4. )- odp. L.Juráčková

- čtení komentáře na Bílou sobotu ( odp. M. Vejsadová)

- Noc kostelů  24.5. – příprava, program ( odp. M. Fajkus)

Příští farní rada se uskuteční  ve čtvrtek 23.května.

 

Jednání zakončil o. Michal požehnáním všem přítomným.

 

Zapsala 22.2.2019  Ludvíka Juráčková