Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti 29.11. 2018

 

 Přítomni: Martin Fajkus, Pavla Hlaváčová, Olga Odložilová, Jiří Skopalík,      Lea Špačková, Miroslava Vejsadová, Ludmila Blahušová

 Omluveni: Ludvíka Juračková

 

 Jednání jsme zahájili modlitbami - díky a prosbami.

 

 Program

- zhodnocení úkolů z minulého období: splněno bez připomínek

- výzva otce Michala k přípravě a prožívání misijního roku - prosme Pána o světlo Ducha Svatého

- příprava na advent: adventní věnec, posvěcení adventních věnečků 1. adventní neděli

- nedělní mši sv. zahájit o 5 minut dřív antifonou Ecce Dominus

- v pondělí a ve čtvrtek zahájení průvodem se světly

- v neděli 2.12. v 15:30 koncert kvasické scholy - občerstvení zajistí Olga Odložilová

- ve čtvrtek 6.12. po mši sv. přijde Mikuláš - zodpovědná p. Blahušová

- ve čtvrtek 20.12. - zpovídání 17:30 - 18:00, po mši sv. adventní večeře

- vánoční výzdoba kostela v pátek 21.12. 2018 od 8:00 hod.

- betlémské světlo - zajistí p. Juračková

- 25.12. - otevřený kostel - rozpis služeb p. Hlaváčová

- 30.12. - požehnání koledníkům

- sobota 5.1. 2019 Tříkrálová sbírka

- neděle 6.1. 2019 ve 14:30 setkání u jesliček, pokračování na faře

- 13.1. - konec adventní doby

- 14.1. v 8:00 - úklid vánoční výzdoby kostela

 

 Příští farní rada 21. února.

 Na závěr nám o. Michal udělil požehnání

 

 Zapsala Olga Odložilová