Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti dne 19.4.2018

 

 

Přítomni: Ludvíka Juráčková, Olga Odložilová, Jiří Skopalík, 

                 Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

                 

Omluveni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Pavla Hlaváčová, 

                   Věra Kozmínová, Jaroslav Kutra

 

Jednání zahájil o. Michal modlitbou Raduj se Královno nebeská

 

Program:

- zhodnocení uplynulého období : - pobožnost křížových cest -v příštím roce 

                                                            vhodné křížové cesty také s osobními

                                                            úmysly

                                                          

                                                           -úspěšně proběhla demolice na farním 

                                                             dvoře

 

- májové pobožnosti v květnu, měsíci zasvěceném P. Marii, budou denně          

  mimo neděli:

  v pondělí a čtvrtek po mší sv., v ostatní dny v 18 hodin.                   

  Budeme číst z knihy Loretánské meditace od autora blahosl. Hyacinta 

  M. Cormiera OP ( odpovídá O. Odložilová).

 

- v úterý 8. května se vydáme s prvokomunikanty a jejich rodiči a ostatními 

  účastníky na pěší pouť ze Starého Města na Velehrad. 

  Pouť vede o. Michal.

 

- ve čtvrtek 10. května na Slavnost Nanebevstoupení Páně nebude po mši sv.

   májová pobožnost

 

- zajištění výzdoby kostela na Slavnost Seslání Ducha Sv. ( odpovídá

  M. Vejsadová)

 

-- v neděli 20. května se uskuteční v kostele  v 16 hod. koncert

   kvasické scholy , po koncertu přátelské posezení na faře 

  ( odpovídá O. Odložilová, ohlášení místním rozhlasem:  

   odpovídá L. Špačková).

 

- v neděli 3. června bude slavnost Těla a Krve Páně s průvodem ke kapličce

  ( komentář – odpovídá M. Fajkus)

 

- ve čtvrtek 7. června  bude mše sv. ze Slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova

 

- v neděli 10. června bude mše sv. v 10.30 hod.

 

- v sobotu 16. června bude svátost smíření prvokomunikantů v 10 hod. 

  v kostele

 

- v neděli 17. června bude první sv. přijímání pěti dětí z naší farnosti – 

  mše sv. v 9 hod.

 

- v sobotu 23. června mše sv. v 11 hod. s udílením svátosti manželství

 

- ve čtvrtek 28. června bude po mši sv. táborák na farním dvoře k ukončení

  školního roku (odpovídají tatínci a maminky dětí)

 

- ve čtvrtek 30. srpna bude po mši sv. táborák na farním dvoře k ukončení

  prázdnin (odpovídají tatínci a maminky dětí)  

 

- v neděli 2. září požehná o. Michal školákům aktovky 

  ( přímluvy - odpovídá L. Blahušová)

 

- v neděli 9. září poděkujeme při mši sv. za úrodu (  odpovídá

  L. Blahušová, M. Vejsadová)

 

- ve čtvrtek 13. září je plánováno jednání pastorační a ekonomické rady

  po mši sv.

 

Diskuze - probírána problematika obnovení chodu věžních hodin

               ( odpovídá J. Skopalík – osloví p. Romana Ševčíka)

               

               - připravuje se oprava fasády fary

 

 

 

Jednání zakončil o. Michal požehnáním přítomným.                                  

 

 

Zapsala dne 20.4.2018 L. Juráčková