Zápis z pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov  dne 23. listopadu 2017

 

 

Přítomni: M. Fajkus, L. Juráčková,V. Kozmínová, J. Kutra, J. Skopalík, L. Špačková,

                  M. Vejsadová

Omluveni: L. Blahušová, P. Hlaváčová, O. Odložilová

 

Program:

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k P. Marii a Duchu Sv.,

poté zhodnotil úkoly z minulého období – bez připomínek.

Pro nastávající období adventní doby :

-připravit a instalovat adventní věnec ( odp. Vejsadová)

-připravit lampičky pro děti , které půjdou v průvodu k oltáři před mší sv. v pondělí a                                                                                                                                                                                 

  čtvrtek ( odp. maminky dětí)

-osvětlení ambonu a kůru ( odp. Odložilová, Kutra)

 

Plán akcí:

- sobota 2.12. otevřený kostel pro veřejnost od  15 - 17 hodin ( odp.Juráčková, Špačková)

- od neděle 3.12. aktivita dětí spojená s účastí na mši sv. - příprava kolébky pro Ježíška

  (odp. Fajkus)

- neděle 3.12. adventní koncert kvasické scholy v našem kostele a posezení na faře

  ( dop. Vejsadová, Kozmínová, Špačková)

- čtvrtek 7.12. po mši sv. plán. příchod sv. Mikuláše do kostela ( do 1.12.inf.o.Michala –

  ( odp. Fajkus)

- čtvrtek 14.12. po mši sv. příprava prvokomunikantů na faře 

- čtvrtek 21.12. svátost smíření od 17  hod. Po mši sv. večeře dětí na faře.

- pátek 22. 12. od 8 hod strojení stromků v kostele ( odp.Špačková,Skopalík, Vejsadová)

- sobota 23.12. mše sv. v 16.30 hod.

- neděle 24.12. Štědrý den – mše sv. jen ve 20 hod., před mší sv. bude v sakristii        

  betlémské světlo ( odp. Juráčková)

- pondělí 25.12. Boží hod vánoční - otevřený kostel pro veřejnost od 14 -16 hod.

   (odp. Juráčková)

- neděle 31.12. Svátek Svaté Rodiny- při mši sv. bude obnova manželských slibů

 

L.P. 2018:

- čtvrtek 4.1. žehnání tříkrálových koledníků při mši sv.

- sobota  6.1. Slavnost Zjevení Páně – mše sv. v 16.30 hod.

- neděle 7.1. Svátek Křtu Páně – odpoledne ve 14.30 hod. zpívání u jesliček

 a poté posezení na faře, zpěv koled ( odp.Fajkus, Vejsadová, Kozmínová,Špačková)

- pondělí 8.1. od 8 hod. odstrojování stromků v kostele – odp. Vejsadová)

 

Různé:

- o. Michal informoval o ukončení oprav fasády kostela a nastínil plán příprav

opravy fasády fary v r. 2018 – 2019, žádost o dotace

- Skopalík – dotaz o umístění kříže v kostele

- Kutra – v příštím volebním období již nebude kandidovat v tlum. farnosti

o. Michal - příští pastorační a ekonomická rada bude ve čtvrtek 8.2.2018

Zasedání bylo ukončeno požehnáním o. Michala všem přítomným.

 

Zapsala 24.11.2017   L. Juráčková