Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov

dne 7. 9. 2017

 

 

Přítomni: L.Blahušová, P. Hlaváčová, M. Fajkus, L. Juráčková, 

                  V.Kozmínová, O. Odložilová, L.Špačková, M. Vejsadová

 

Omluveni:  J.Kutra, J. Skopalík

 

 

Program:

- jednání zahájil o. Michal modlitbou k P.Marii a Duchu sv.

 

- poté zhodnotil uplynulé období – bez zásadních připomínek ,

  jen došlo ke  změně programu – místo plánovaného divadelního

  představení ke Dni rodin se konal v náhradním termínu 11. června

  v kostele koncert kvasické scholy.

 

- práce na fasádě kostela jsou u konce,

  farnost připraví pozvání sponzorů  na přednášku Ing. Klokočky o historii

  kostela  se současným poděkováním všem, kteří jakýmkoli podílem

  přispěli k úspěšnému provedení stavebních prací. Předběžný termín

  stanoven na 29. října – odpovědný M. Fajkus

  

- v neděli 10. září poděkujeme při mši sv.  za letošní úrodu

   při slavení dožínek – odpovědni M. Vejsadová, O. Odložilová

- v neděli 17. září  bude u misijního kříže ve 14.30 hod. modlitba křížové

  cesty a písně  s kytarou – odpovídá L.Juráčková, L. Blahušová

-v úterý 19. září jsou zváni členové pastoračních a ekonomických rad

 zlínského děkanátu na setkání s o. arcibiskupem J. Graubnerem do kostela

 na Jižních Svazích ke slavení mše sv. v 18 hod. a sdílení o činnosti farních

 společenství

- ve čtvrtek 21. září je adorační den farnosti – od 9 hod. bude výstav

  Eucharistie , v 17.30 hod. modlitba  nešpor a poté mše sv.   

  Rozpis adorací zajistí L.Juráčková, M. Hánová

 

- Růžencový měsíc říjen: modlitba radostného rozjímavého růžence

  od 17.30 hod. Rozpis bude na stolíku v kostele :

  pondělí 2.října tatínci – vedoucí Jiří Skopalík

  pondělí  9. října  děti- vedoucí Katka Jonášková 

  pondělí 16. října maminky- vedoucí L. Blahušová

  pondělí 23. října mládež – vedoucí V. Nečasová

  pondělí 30. října –  senioři - vedoucí M. Vejsadová

 

- v neděli 1. října beseda na faře ve 14.30 hod. – J. Skopalík - Medžugorje

-  v sobotu 7.října  je pouť zlínského děkanátu na sv. Hostýn,

    program od 15.hod.

-  v sobotu 14. října je v katedrále sv. Václava v Olomouci biskupské

   svěcení – mše sv. v 10 hod.

- 22. října misijní neděle s misijním jarmarkem po mši sv. – odpovídá

  O.Odložilová, M. Fajkusová

- v neděli 5. listopadu dušičková pobožnost na hřbitově v 15 hodin

- v sobotu 11. listopadu od 8 hod. generální úklid kostela – odpovědná 

  M. Vejsadová.

- v neděli 12. listopadu Martinské hody – mše sv. v 9 hod. s účastí

  pozvaných kněží.

  Po mši sv. program v areálu za kostelem – vystoupí soubor z AG Kroměříž

  ( odpovědná L.Juráčková). Odpoledne ve 14 hod. svátostné požehnání.

 

- na neděli 10. prosince je předběžně plánován  koncert kvasické

  scholy

 

 

Příští pastorační a ekonomická rada farnosti se bude konat ve čtvrtek   23.listopadu po mši sv.

 

 

Jednání zakončil o. Michal děkovnou modlitbou a požehnáním.

 

 

Zapsala 8. 9. 2017   L.Juráčková