Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov 17. 11. 2016

 

Přítomni: Jiří Skopalík, Jaroslav Kutra, Ludmila Blahušová, Pavla Hlaváčová,
Olga Odložilová, Věra Kozmínová, Miroslava Vejsadová,
Martin Fajkus, Lea Špačková

Nepřítomna: Ludvíka Juráčková

 

Program:

- Jednání bylo zahájeno modlitbou k Duchu Sv.

- o. Michal krátce zhodnotil uplynulé období.

- Na adventní mše sv. ve všední dny je potřeba zajistit (jako každý rok) adventní světýlka pro děti.

- 4. 12. se v tlumačovském kostele uskuteční adventní koncert kvasické scholy.

[ 5. 12. přivítáme v kostele sv. Mikuláše (?!) ] – zodp. pí Blahušová

- 12. 12. hodinu přede mší sv. bude možnost přijmout svátost smíření (předvánoční sv. zpověď)

- 15. 12. po mši sv. bude na faře „adventní večeře“ – zodp. maminky

- 22. 12. po mši sv. muži přenesou betlém a vánoční stromy do kostela

- 23. 12. od 8 hod. bude v kostele probíhat ozdobování stromků a úklid kostela – pí Vejsadová

- 24. 12. mše sv. ve 20 hod. Možnost vzít si domů betlémské světlo.

- 25. 12. bude kostel otevřený i odpoledne v době 14 – 16 hod.
Pí Hlaváčová zajistí oznámení obecním rozhlasem.

- 26. 11. bude u příležitosti rozsvícení vánočního stromu kostel taky otevřený,
a to v době 14 – 17 hod.

[30. 12. mše sv. s obnovou manž. slibů.
P. Michal ještě upřesní, nepřesune-li obnovu až na 1.1.
]

- 31. 12. mše sv. v 15:30

- 1. 1. 2017 bude mše sv. [? s obnovou manž. slibů].
Ve 14:30 se uskuteční zpívání u jesliček a následně posezení na faře

- 5. 1. žehnání tříkrálovým koledníkům

- 9. 1. od 8 hod. se bude odstraňovat vánoční výzdoba a uklízet kostel

- v dubnu 2017 začne druhá etapa obnovy fasády kostela

- v srpnu se uskuteční 7-denní zájezd do Francie (o. Michal upřesní v ohláškách)

 

- Jednání zakončil P. Michal požehnáním všem přítomným.

 

 

Příští jednání pastorační a ekonomické rady bude 16. února 2017