Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov 29. září 2016

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová,

                Jaroslav Kutra, Olga Odložilová, Hedvika Psotová, Jiří Skopalík, Lea Špačková,

                Miroslava Vejsadová

 

Nepřítomna: Pavla Hlaváčová

 

Program: jednání bylo zahájeno modlitbou k Duchu Sv.

                P. Michal zhodnotil činnost v uplynulém období: byla dokončena oprava věže

                kostela díky příspěvkům Zlínského kraje, OÚ Tlumačov,  Arcibiskupství

                olomouckého, Ministerstva kultury a podnikatelů, zbývající částka z darů farníků

                a soukromých osob.

                P. Michal podá žádost o příspěvek na opravu lodi kostela, která je plánována

                na příští rok.

                1. října  se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

                 na Velehradě. Dop.domluvit se na převoz auty.

 

                 Růžencový měsíc říjen :modlitba radostného růžence od 17. 30 hod.

                 v pondělí 3.10. tatínci- vedoucí Jiří Skopalík

                 v pondělí 10.10. maminky – vedoucí Ludmila Blahušová

                 v pondělí  24. 10.děti- vedoucí Katka Jonášková

                 v pondělí  31.10. mládež – vedoucí Veronika Nečasová

                

                 Misijní neděle 23. října. Průvod dětí při mší sv. Po mši sv. misijní jarmark.

                 Příprava a výroba misijních předmětů v sobotu 9.10. od 14. hod.na faře.

                

                 V úterý 1. 11. Slavnost Všech svatých – mše sv.

                  V sobotu 5. listopadu generální úklid kostela od  8.00 hod.

                 V neděli 6. listopadu pobožnost u kříže na hřbitově v 15 hod.

 

                 V úterý 8.11. se koná setkání členů pastoračních rad

                  v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. V 18 hod bude sloužena mše sv.

 

                 Martinské hody v neděli 13. listopadu – mše sv. s účastí pozvaných kněží.

                 Poté program za kostelem u hasičské zbrojnice.

                 Odpoledne ve 14 hod. svátostné požehnání.

 

                 Úkol pro příští období: domluvit datum besedy o SDM Krakov, promítání.

                                                       V den rozsvícení vánočního stromu zajistit službu

                                                        v kostele po dobu jeho otevření veřejnosti.

                                                        Zajistit intenci na mši sv. na poděkování za činnost

                                                        a podporu dobrovolníků.

                 Příští jednání pastorační a ekonomické rady bude 17. listopadu.

                                                                                                           

                 Jednání zakončil P. Michal požehnáním všem přítomným.

 

                 Zapsala  30. 9. 2016  L.Juráčková