Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Tlumačov  21. dubna 2016

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová , Hedvika Psotová,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

Omluveni:  Pavla Hlaváčová, Jaroslav Kutra, Olga Odložilová

Program:  Jednání bylo zahájeno modlitbou k P. Marii

                   O. Michal zhodnotil úkoly z minulého období – bez připomínek    

                  Program májových pobožností – budou se konat každý den mimo neděli, zahájení 2.5.,

                                  v pondělí a čtvrtek půl hodiny před začátkem mše svaté, tj.v 17.30 hod.

                                  V úterý, středu, pátek a sobotu v 18 hodin.

                                   Průběh pobožnosti bude stejný  jako v loňském roce .

                                  Probíhá výběr vhodné četby na pokračování. 

               Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 5. května, po ní  připravit svatodušní výzdobu ( Vejsadová).

              Od 6. do 8. května bude ve farnosti hostovat mysločovická schola.

                V sobotu 7. května bude pouť prvokomunikantů s rodiči na Velehrad.

             Neděle 15.května je Slavnost Seslání Ducha Svatého ( L. Blahušová připraví lístky s úkoly)

             Odpoledne v 15 hodin bude setkání na faře ke dni matek ( vč.promítání –J.Skopalík)

              V sobotu 28. května se koná Národní pouť do Krakova – odjezd autobusu cca v 4.10 hod.

              z autobusové zastávky u hřebčince.

              V neděli 29. května bude Slavnost Těla a Krve Páně ( výzdoba kapličky – Vejsadová,

              komentář – Fajkus)

              V neděli 19. června bude 1. sv. přijímání (výzdoba – Vejsadová)

              Ve čtvrtek 30. června poděkujeme při mši sv. za uplynulý školní rok a za službu dětí při

              liturgii, po mši sv. se shromáždíme na farním dvoře, kde budou hry dětí a  táborák

             V neděli 4. září požehná o. Michal dětem školní aktovky

             V sobotu 10. září bude tradiční pouť do Štípy

              V neděli 11. září poděkujeme při mši sv. za úrodu – Dožínky

              Různé : diskuze k probíhající opravě fasády věže kostela

              Na závěr jednání udělil o. Michal všem přítomným požehnání.

              Zapsala 23. 4. 2016 Ludvíka Juráčková