Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady 28. 1. 2016

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, Martin Fajkus, Ludvíka Juráčková,                                                                                                     

                Věra Kozmínová, Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková,

                 Miroslava Vejsadová

Omluveni : Pavla Hlaváčová, Jaroslav Kutra, Hedvika Psotová

 

Jednání zahájil o. Michal modlitbou a prosbou k Duchu sv.

 

Program:

- zhodnocení úkolů z předešlého období

- mše sv. na Hromnice  bude v 16.30 hod

- mše sv. na Popeleční středu bude v 16.30 hod. Popelec se bude udělovat pouze      

  na Popeleční středu

- aktivity pro postní dobu ( 4. února, zodpovědná L. Blahušová)

- rozpis pobožností křížové cesty : (zodpovědná L.Juráčková)

                                                        čtvrtek 11. února v 17.30 hod.- tatínci                                                                              

                                                        čtvrtek 18. února v 17.30 hod. -maminky

                                                        čtvrtek 25. února v 17.30 hod. - mládež

                                                        čtvrtek 10. března v 17.30 hod.- lektoři

                                                        čtvrtek 17. března v 17.30 hod.- děti s rodiči

                                                        Velký pátek 25.března v 16 hod.- farní rada

- v sobotu 19. března generální úklid kostela od 8 hod.

- na Velký pátek ve 12 hod. v kostele začátek  novény k Božímu milosrdenství

  ( „Korunka“)

- obřady na Velký pátek budou od  16.30 hod.( kříž.cesta v 16 hod.)                                                      

- na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu od 8.30 hod. do 19 hod., rozpis

  služeb bude na stolku vzadu v kostele od 5. neděle postní( zodp. L.Juráčková)

- na Bílou sobotu modlitba „Korunky“v kostele ve 12 hod.

- na Boží hod velikonoční modlitba „Korunky“ v kostele v 8.30 hod.

- od pondělí 28.března do soboty 2. dubna  modlitba „Korunky“ v kostele vždy

  v 17.30 hod.

- příští farní rada se bude konat ve čtvrtek 21. dubna

 

Různé: - návrhy způsobů vytápění farní budovy ( Kozmínová, Odložilová)

            -  znovu zmíněn problém znečišťování střechy věže kostela a pískovcových schodů holuby

            - osvětlení presbytáře, věčné světlo

Jednání zakončil o. Michal požehnáním přítomných.

 

zapsala: L. Juráčková