Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti  26.11.2015.

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, RNDr. Martin Fajkus, Ing. Pavla Hlaváčová,

                MUDr. Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Jaroslav Kutra,

                Olga Odložilová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

 

Jednání zahájil o. Michal modlitbou.

Program: - zhodnocení úkolů z minulého období : připomínka k ozvučení

                  modlitby růžence dětí ( Juráčková). Informace ohledně úpravy 

                  pozemku u misijního kříže (Juráčková, Psotová).

                - adventní doba : před mší sv. v pondělí a ve čtvrtek  průvod dětí

                  s lucerničkami (Blahušová, Juráčková)

                - v sobotu 28.11. bude otevřen kostel od 15-18 hod. ( Odložilová)

                - sv. Mikuláš v kostele ve čtvrtek 3. 12.( Blahušová)

                - adventní koncert v kostele v neděli 6. 12. v 15.30 hod.( Kopčilovi)

                - v pondělí  7.12. bude v 18 hod.mše sv. ze Slavnosti Panny Marie,

                  počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

- na 1. neděli adventní  začíná Rok Božího milosrdenství, končit bude 20.11.2016.

                - možnost zapsání intencí na další půlrok

                - v pondělí 14.12. od 17.hod.možnost svátosti smíření , budou

                  zpovídat 2 kněží

                - do úterka 22.12. nainstalovat do kostela vánoční stromky a betlém

                  ( Skopalík)

                  Zdobení stromků 22.12.( Vejsadová)

                - 24.12. na Štědrý večer bude v kostele betlémské světlo ( Juráčková) ,

                  možnost odnést domů. Mše sv. bude ve 20 hod.

                - 25.12.  na Boží hod vánoční bude otevřen kostel od 14  - 17 hod.

                  k soukromé modlitbě u jesliček rozpis služeb (Juráčková).

                - v neděli 27.12. na Svátek sv. Rodiny si v průběhu mše sv.manželé

                  obnoví manželské sliby.

                - čtvrtek 31.12. sv. Silvestr – mše sv. v 15.30 hod. a svátostné

                 požehnání.

                - v neděli 3.1. 2016 v 15 hod. „Zpívání u jesliček“ (nástroje, 

                  zpěvy, básně ), poté sváteční posezení na faře ( Odložilová)

                - ve čtvrtek 7.1. požehná při mši sv.o. Michal tříkrálové koledníky

                  ( Kopřivová)

                - neděle 10.1.Svátek Křtu Páně

                - v pondělí 11.1. odstrojování vánoční výzdoby kostela ( Vejsadová)

                - 11.a 14.1. nebude sloužena mše sv

                - 10.2. Popeleční středa

 

Oznámení: každou středu od 16.15 hod. do 17 hod. je otevřen kostel k soukromé adoraci

                

 

Různé: - webové stránky farnosti ( Špačková, Ing.Špaček)

            - rozpis čtení lektorů (J. Skopalík)

            - návrh modliteb přede mší sv. ( M.Fajkus)

                

 

Jednání zakončil o.Michal požehnáním přítomných.

 

Zapsala: Ludvíka Juráčková