Zápis z jednání farní rady dne 10. září 2015

 

Přítomni : Ludmila Blahušová, RNDr. Martin Fajkus, MUDr.Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Olga Odložilová, Ing. Hedvika Psotová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová

 

Jednání zahájil o.Michal modlitbou Zdrávas Maria a prosbou k Duchu sv.

 

Program:

- zhodnocení úkolů z minulého období

- probíhají práce na restaurování portálu

- probíhají přípravy na opravu fasády kostela

- zřízení pokladničky  na květinovou výzdobu kostela ( zodpovědná

  osoba :Odložilová)

- Svátek Povýšení sv. Kříže – pobožnost u misijního kříže se uskuteční

  v neděli 13. září v 14.30 hod.

- úprava prostranství u kříže – řešit ve spolupráci s OÚ (zodpovědné osoby  

  Juráčková, Psotová)

- úprava nástěnky Charitního střediska ( zodpovědná osoba : Vejsadová)

- adorační den farnosti v pondělí 21. září ( kostel bude otevřen

  od 9 hod. pro soukromou adoraci, společné zakončení adoračního

  dne od 17.30 hod., v 18. hod. mše sv.)

- v pondělí 28. září slavnost sv. Václava, mše sv. v 18 hod.

- misijní neděle  18. října , v 9 hod. mše sv., obětní průvod-děti, po mši sv.  

  misijní jarmark s drobnými výrobky dětí  - příprava výrobků v sobotu

  na faře  (zodpovědná osoba : Blahušová )                                                                                                                                                            

 -měsíc říjen zasvěcen Panně Marii Růžencové , jednotlivé skupinky

  se budou modlit rozjímavý růženec: 8.října skupinka „ tatínci“,

  15. října „ maminky“ , 22. října „děti“, 29. října „ mládež“( zodpovědná 

  osoba: Juráčková)

- v neděli 1. listopadu odpoledne v 15 hod. pobožnost na hřbitově

- v sobotu 7. listopadu od 8 hod. generální úklid kostela  (zodpovědná

  osoba: Vejsadová )

- neděle 8. listopadu Svatomartinské hody , mše sv. v 9 hod.

  Poté program na prostranství za kostelem , vystoupení souboru Cruensis

  z AG Kroměříž , pohoštění ( zodpovědná osoba : Juráčková, Vejsadová)

- svátostné požehnání ve 14 hodin

- ve čtvrtek 3. prosince po mši sv. návštěva sv. Mikuláše v kostele

  ( zodpovědná osoba : Blahušová)

- v období adventu v úvodu mše sv. v pondělí a čtvrtek průvod dětí s lampičkami ( zodpovědné osoby: Blahušová, Juráčková).

- je plánován adventní koncert kvasické scholy , termín bude sdělen

 

                                                                                          zapsala L.Juráčková