Zápis z jednání farní rady dne 30.dubna 2015

 

 

Přítomni: Ludmila Blahušová, RNDr.Martin Fajkus, Ing. Pavla Hlaváčová, MUDr.Ludvíka Juráčková, Věra Kozmínová, Jaroslav Kutra, Olga Odložilová, Ing. Hedvika Psotová, Jiří Skopalík, Lea Špačková, Miroslava Vejsadová .

 

Jednání zahájil o. Michal modlitbou k P. Marii a prosbou k Duchu Sv.

Přivítal novou členku ekonomické rady p. Věru Kozmínovou.

Program:

- restaurování portálu vchodu kostela –dotaci jsme od Zlínského kraje  

  nedostali, žádáme prostřednictvím ministerstva kultury. Oprava je

  naceněna částkou 97.000 Kč, spoluúčast činí 10 %.

-připravuje se projekt na fasádu kostela

- topení do lavic je instalováno, vesměs provedl p. Stašek, za což mu patří

  poděkování. Instaluje ještě nový elektroměr.

- zakoupit koberec k Božímu hrobu

- čtení na májových pobožnostech

- 8.května ( pátek) pouť prvokomunikantů na Velehrad, sraz v 7.45 hod.

  na nádraží v Otrokovicích

- 9.května ( sobota) – v 10 hod. svátost smíření prvokomunikantů a rodičů

- 10. května (neděle) 1. sv.přijímání , mše sv.  v 9 hod.

- 14. května (čtvrtek) Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. v 16.30 hod.

- od pátku 15.května výzdoba kostela na hod Boží svatodušní

- 15. května (pátek) se koná Národní Eucharistický kongres v Olomouci

  ( účastní se děti od 3.tř.ZŠ vč. prvokomunikantů), odjezd v 8 hod.(bude

  upřesněno nástupní místo).

- 16. května (sobota) se koná Diecézní Eucharistický kongres v Olomouci

  pro dospělé , odjezd autobusu cca v 8.15 hod.(nástupní místo bude

  upřesněno).

- v neděli 24. května se koná „ Farní odpoledne“ na farním dvoře

  ( za nepříznivého počasí na faře), zvou maminky, které měly svátek.

- ve čtvrtek 4.června není mše sv.

-  Slavnost Těla a Krve Páně ( Boží Tělo) je přeložena na neděli 7. června.

- 12. června ( pátek) Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

-  ve čtvrtek 25. června se koná po mši sv. táborák na farním dvoře na ukončení

   školního roku – nejen pro děti, ale i pro rodiče a prarodiče.

- v neděli 30. srpna požehná o. Michal školní potřeby , aktovky

- v neděli 6. září žehnání úrody –„Dožínky“

- v pondělí 31. srpna se bude konat po mši sv.na farním dvoře „ Loučení

  s prázdninami“.

 

Různé: zpevnění skla u vchodových dveří

            koupit nový mikrofon

            oprava okna na kůru

            odvodnění chodníku mezi Restaurací u Purkrabího a kostelem

            odvézt 4 nefunkční kamna z kostela , provést zednické práce

            zajistit sečení trávy na farním dvoře a zahradě

 

 

Jednání zakončil o. Michal modlitbou a požehnáním.

 

Zapsala.L.Juráčková