Zápis z jednání farní rady dne 13. listopadu 2014

 

Přítomni:

 Ludmila Blahušová, RNDr. Martin Fajkus, MUDr.Ludvíka Juráčková, Jaroslav Kutra, Olga Odložilová, Jiří Skopalík,

Miroslava Vejsadová

 

Omluveni: Ing. Hedvika Psotová

 

Jednání zahájil o.Michal modlitbou

 

V úvodu jednání oznámil Ing. Jaromír Jánský ukončení služby v ekonomické radě farnosti a příslib i nadále pomáhat při opravách ve farnosti.

Program: zhodnocení úkolů z předešlého období – o. Michal:

 

- schody u hlavního vchodu do kostela jsou před dokončením

- poděkoval za přípravu hodů a za péči o faru

 

Příprava na příští období :

 

-v neděli 23. 11. na Slavnost Ježíše Krista Krále bude Výstav

 Nejsvětější Svátosti po mši sv.

 

- advent – průvod dětí s lampičkami v pondělí a čtvrtek v úvodu mše 

                 sv.

             - aktivity dětí v adventu ( Blahušová)

              - příprava adventních věnečků na faře v sobotu 29. listopadu

              od 9 hod.( Blahušová)

           - ve čtvrtek 4. prosince po mši sv. návštěva sv. Mikuláše

           - 2 vánoční stromky do kostela ( zajistí J. Skopalík)

           - zdobení vánočních stromků  v kostele v úterý 23. prosince

             od 8. hod. ( Vejsadová)

           - dětská schola na 1.sv.vánoční ?

           - betlémské světlo do kostela na Štědrý večer ( Juráčková)

           - obnova manželských slibů v neděli 28. 12. na

             Svátek Sv. Rodiny

          - besídka dětí u jesliček ( Blahušová domluví termín s rodiči 

             dětí)

          - na Boží hod vánoční 25. prosince bude otevřen kostel

            od 14 – 17 hod. k návštěvě jesliček pro širší veřejnost –  rozpis   služeb ( Juráčková)

          - zjistit, kdy se bude konat tříkrálová sbírka, před ní žehnání

            koledníků ( informace u pí Kopřivové)

          - pondělí 12. ledna odzdobení  vánoční výzdoby v kostele

             od 8.hod. ( Vejsadová)

          - v neděli 1. února nebo v pondělí 2 února představení

            prvokomunikantů ( Juráčková)

   

 

Různé:

    - zvážení opravy oken na faře, návrh na „ adopci okna“ (paní   Odložilová)

           - odvoz dřeva na topení z farního dvora za úklid dvora

             ( brigáda v sobotu 22. listopadu od 9.hod.)

           - památkový ústav požaduje ošetření střechy na farní

             stodole ( žádost o dotaci podala pí Zátopková)

           -  návrh na úklid fary vč. kotelny

           - návrh změny jističe pro úsporu elektr. energie

           - pro r. 2015 plánováno zajištění nového topení v kostele

           - restaurování portálu - vstup do kostela – bude podána žádost o dotaci

 

Jednání zakončil o. Michal požehnáním všem přítomným.

 

Zapsala: L.Juráčková